Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

Följ dessa steg för att debitera ett virtuellt betalkort:

 1. Gå till fliken "Bokningar" i extranätet.
 2. Klicka på relevant gästnamn eller bokningsnummer för att se sidan "Bokningsuppgifter". 
 3. Klicka på "Se kortuppgifter".
 4. Ange kortuppgifterna i din kortterminal. 
 5. Debitera det tillgängliga beloppet. 

 

Hur skiljer sig virtuella betalkort från vanliga kort?

 • Virtuella betalkort innebär garanterade utbetalningar från Booking.com, och de behöver inte förauktoriseras eller verifieras. 
 • Virtuella betalkort har ett aktiveringsdatum som är kopplat till bokningsvillkoren. Försäkra dig om att kortet är aktivt innan du debiterar det. 
 • Om du får ett felmeddelande när du försöker debitera ett virtuellt betalkort kan du vänta i 30 minuter och därefter gå tillbaka till sidan "Bokningsuppgifter" för att se vad som gick fel. 

 

Har du problem med att debitera virtuella betalkort? 

Det kan bero på några olika orsaker. Det här kan du göra: 

 • Kortet är inte aktivt än. Försök igen efter att det har aktiverats. 

 • Kortet saknar täckning (överdebiterat). Kontrollera att summan du debiterar överensstämmer med det tillgängliga beloppet.

 • CVC-koden är inkorrekt. Kontrollera att du använder korrekt kod.

 • Utgångsdatumet är inkorrekt. Kontrollera att du använder korrekt utgångsdatum.

Din kod till kortterminalen är ogiltig: Booking.coms virtuella betalkort kan endast debiteras av handlare som är registrerade som officiella boendeleverantörer. Kontakta din kortterminalsleverantör för hjälp (tips: det kan gå att ändra kod). 

Se vår instruktionsvideo nedan för en mer detaljerad och visuell förklaring till hur du debiterar virtuella betalkort: 

 

Vad händer vid avbokningar, uteblivna ankomster, ändringar och återbetalningar? 

Om det sker en avbokning, utebliven ankomst eller ändring – och du är berättigad betalning – kommer du fortfarande få betalt enligt dina villkor via ett virtuellt betalkort. Du hittar den uppdaterade betalningsinformationen i gästens bokningsuppgifter. 

Om gästen behöver återbetalas kommer Booking.com hjälpa dig att återbetala gästen. Om du redan har debiterat det virtuella betalkortet för bokningen kommer du behöva återbetala samma virtuella betalkort som vi har tillhandahållit.

Virtuella betalkort kan återbetalas även om de har gått ut. Om utgångsdatumet har passerat kan du uppge nuvarande månad som utgångsdatum istället. 

Om du har problem med att återbetala det virtuella betalkortet rekommenderar vi dig att kontakta din bank eller finansiella institution.

 

Viktigt att veta om våra virtuella betalkort 

 • Från och med den 1 november kommer du kunna se virtuella betalkortsuppgifter i extranätet under 18 månader (547 dagar), från och med utcheckningsdatumet. 

 • När aktiveringen sker beror på villkoren som gästen har bokat med: 

  • För ej återbetalningsbara bokningar kan du debitera kortet så fort du får det.

  • För bokningar som är delvis återbetalningsbara kommer aktiveringsdatumet vara samma datum som bokningen blir 90 % ej återbetalningsbar. 

  • För bokningar med flexibla villkor (dvs. gratis avbokning) kommer aktiveringsdatumet vara gästens incheckningsdatum. 

 • Om du inte har debiterat det virtuella betalkortet när gästen har checkat ut har du upp till 12 månader (365 dagar) på dig att debitera det. Men observera att för vissa bokningar kommer det virtuella betalkortet vara tillgängligt under en kortare tid, och du kommer behöva fråga efter nya virtuella kort för att få dina pengar: 

  • För bokningar som gjordes innan den 1 november 2019 utfärdades virtuella kort som var giltiga under en sexmånadersperiod. Om du behöver, kan du efter sex månader begära ett nytt virtuellt kort som kommer gäller i ytterligare sex månader. Det innebär att du kommer ha det innestående beloppet tillgängligt under sammanlagt 12 månader.

 • För att hjälpa dig att få betalt kommer vi mejla dig angående eventuella utestående betalningar veckovis. Om du har flera virtuella betalkort kommer vi bifoga all nödvändig information i ett mejl. Observera att om du inte debiterar betalningen inom 12 månader kommer du inte längre vara berättigad betalningen.

Vill du veta mer om vår betaltjänst? 

Läs om hur onlinebetalningar fungerar, våra Vanliga frågor om betalningar eller skriv ut och dela vår betalningsguide nedanför:

Guide: Onlinebetalningar Guide: Så debiterar du virtuella betalkort