Hur hanterar jag skador orsakade av gäster?

Updated för 1 år sen

Vi förstår att uthyrning av ditt boende kan vara väldigt personligt, vilket kan leda till att du undrar vad som händer om ditt boende eller dess tillhörigheter skadas av gästerna.

För det mesta respekterar gästerna de boenden de bor på. Enligt vår statistik är det mycket sällsynt att gästerna förorsakar skador – endast 1 på 5 000 bokningar – och de flesta av dessa incidenter är oavsiktliga.

Nedan presenterar vi några förslag på hur man kan förhindra skador på sitt boende och hur man reagerar i det osannolika fallet att det händer:

Hur förhindrar jag att skador uppstår på mitt boende?

Ge ditt boende ett ansikte

Om du träffar gästerna vid ankomst, välkomna dem till ditt hem, visa dem runt och berätta lite om platsen. När det är klart att det är din privata bostad, är gästerna oftast försiktigare än de skulle vara på ett hotell. Även om du inte personligen kan hälsa dem välkomna kan du lägga till en personlig värdprofil på din Booking.com-boendesida, samt lämna ett välkomstpaket.

Se till att dina husregler är tydliga

Om gästerna redan från början vet vilka regler som gäller på ditt boende, är det mindre risk att problem uppstår. I extranätet kan du sätta upp husregler om vanliga problem angående husdjur, rökning, fester och oväsen.

Om du har andra specifika regler som inte kan sättas upp i extranätet kan du skriva upp dem och skriva ut en kopia för att lämna på boendet så att gästerna påminns om dem under vistelsen.

Kolla din försäkring

Risken att gästerna skadar ditt boende är extremt låg, men det är ändå smart att försäkra sig mot det oväntade. Den vanliga hemförsäkringen täcker inte alltid korttidsuthyrning till andra, så kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om du redan täcks eller om du behöver ytterligare en försäkring.

Även om din försäkring täcker korttidsuthyrning, tillkommer ofta en separat självrisk för skador, vilket innebär att du betalar upp till ett visst belopp och försäkringsbolaget betalar resten.

Om du vill täcka dessa särskilda risker, kan du debitera en deposition. Det är dock värt att komma ihåg att depositioner ofta leder till färre bokningar och fler avbokningar.

Hur hanterar jag en potentiell skada som uppstått i mitt boende?

Även om de flesta gäster är försiktiga och omtänksamma när de bor på ditt boende, inträffar olyckor ibland. I så fall är det här dina alternativ:

Behåll depositionen

Om du redan har debiterat en deposition, har du rätt att behålla den i de fall där skadan bevisats vara orsakad av gästen. Lär dig om hur du sätter upp en deposition.

Gör en skadeanmälan

Om du har en försäkring som täcker korttidsuthyrning av ditt boende kan du eventuellt göra en anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Observera: Eventuella anspråk är beroende av din försäkrings maxbelopp, och kan ha en negativ inverkan på din försäkringspremie. De flesta försäkringsbolag frågar efter bevis på skadorna för att kunna utvärdera din anmälan. Vi rekommenderar att du tar foton och behåller eventuella bevis som kan vara användbara för ditt anspråk.

Du kan också anmäla skador via “Anmäl opassande beteende” i sidomenyn under fliken ”Bokningar” i extranätet.

Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som information och utgör inte någon (juridisk) rådgivning eller garanti, och du kan inte erhålla några rättigheter från denna artikel. Vi råder dig att konsultera ditt försäkringsbolag och juridiska rådgivare för ytterligare vägledning och assistans för att skydda dina tillgångar och mildra skador, förluster och kostnader.

Vad tycker du om den här sidan?

Nå ut till din lokala marknad med ett mobilpris för sista minuten-bokningar

När den lokala efterfrågan börjar öka på vår sida kommer 74 % av bokningarna att komma från mobiltelefoner. Om du lägger till ett mobilpris för ditt boende kommer din synlighet att öka bland dessa kunder som även tenderar att boka i sista minuten.

Lägg till ett mobilpris