Djurskydd

Skriven i samarbete med World Animal Protection

Animal welfare

Som Booking.com-partner arbetar du förmodligen redan i enlighet med våra djurskyddsstandarder. Dessa principer återspeglar vårt åtagande att prioritera djurens välbefinnande i de reseupplevelser som vi förmedlar. I det här avsnittet tar vi oss an ämnet djurskydd i detalj, och listar vad som bör göras, och vad som inte bör göras, samt även varför djurens välbefinnande är en viktig fråga och hur den kan vara avgörande för branschens fortlevnad.

Att uppleva den otroliga mångfalden av vilda djur som planeten har att erbjuda kan vara en berikande del av reseupplevelsen. Tyvärr involverar eller resulterar många populära turistattraktioner och aktiviteter i att djurens rättigheter kränks, i många fall i form av grymhet och övergrepp. Underhållning som involverar vilda djur, som shower eller aktiviteter som gör det möjligt för resenärer att se djuren på nära håll, är ett särskilt problematiskt exempel. Dessa involverar ofta metoder som är stressande för djuret, eller så kan det uppmuntra djuren att utföra beteenden som är onaturliga eller skadliga för dem.

Djurskydd är en term som syftar på hur djur behandlas både i fångenskap och i naturen, och den inverkan detta har på deras fysiska och mentala välbefinnande. Det gäller alla slags djur i alla sammanhang, från elefanterna i Thailand och havssköldpaddorna i Medelhavet till katterna på vandrarhemmen i Tel Aviv och änderna i Central Park.
 

Modellen med fem domäner, som bygger på det ursprungliga konceptet om fem friheter, erbjuder ett bra ramverk för att förstå djurskydd. Den beskriver de fem grundläggande dimensionerna av välbefinnande, och alla dessa dimensioner måste beaktas för att tillfredsställa djurens grundläggande behov. Det är dock viktigt att komma ihåg att vilda djurs behov endast kan tillgodoses fullt ut i naturen.
 

 

De fem friheterna De fem domänerna
1. Frihet från hunger och törst 1. Näring – faktorer som involverar djurets tillgång till tillräckligt med balanserad och varierad kost, samt rent vatten.
2. Frihet från obehag 2. Miljö – involverar faktorer som temperatur, underlag, utrymme, luft, doft, ljud och förutsägbarhet.
3. Frihet från smärta, skada och sjukdom 3. Hälsa – faktorer som möjliggör god hälsa genom frånvaro av sjukdom, skada och funktionshinder, samt allmänt god fysik.
4. Frihet att uttrycka naturligt beteende 4. Beteende – faktorer som utgör varierande, nya och lockande miljöutmaningar genom sensoriska stimuli, utforskning, födosökning, umgänge med andra djur, lek, isolering med mera.
5. Frihet från rädsla och oro 5. Mentalt tillstånd – genom att presentera positiva situationer i de föregående fyra domänerna, bör djuret ha övervägande positiva mentala tillstånd, såsom njutning, komfort eller vitalitet, samtidigt som negativa tillstånd som rädsla, frustration, hunger, smärta eller tristess reduceras.

Därför är djurens välbefinnande viktigt

Djurens välbefinnande ingår i vår diskussion om hållbarhet inte bara på grund av den grundläggande vikten av att respektera andra levande varelser, utan också på grund av dess betydelse för reseindustrins långsiktiga lönsamhet. På Booking.com ser vi det som vårt ansvar att se till att vår industri inte påverkar planeten och dess invånare negativt, och att världens skönhet skyddas för kommande generationer. Det är därför våra riktlinjer för djurskydd spelar en viktig roll när vi väljer vilka samarbetar med.

Oavsett om du har djur på ditt boende eller om du organiserar turistaktiviteter som involverar djur, är det viktigt att dessa upplevelser inte påverkar djuren i fråga negativt. Våra branscher har stor påverkan på djurlivsturismens fortlevnad, vilket innebär att vi också är väl positionerade för att skapa positiv förändring.

De miljöer som vi lever i – och som lockar turister från hela världen – hålls vitala av de andra arterna som lever i dem. Genom att arbeta tillsammans för att skydda djurens välbefinnande kan vi se till att dessa miljöer finns kvar.

Turtle

Fyra fördelar med att prioritera djurens välbefinnande

1. Du säkrar framtida intäkter


Att kunna se olika djur kommer att fortsätta vara en spännande del av att resa till en ny plats. I vår undersökning från 2019 uppgav 81 % av resenärerna att fantastisk natur är en nyckelfaktor i deras val av resmål, och de inhemska djuren har en direkt inverkan på denna upplevelse. Samtidigt blir resenärerna alltmer informerade och bekymrade över djurens välbefinnande. En Kantar TNS-undersökning från 2019 visade att 85 % av turisterna uppgav att researrangörer borde undvika aktiviteter som orsakar vilda djur lidande.


Genom att ha tydliga djurskyddsstandarder på plats positionerar du dig själv som marknadsledare. Enligt samma undersökning från Kantas TNS sa 64 % av resenärerna att de inte skulle använda en researrangör om de kände till att företaget använde vilda djur i underhållning, medan 79 % som bevittnade djurplågeri sa att de skulle vara villiga att betala mer för en aktivitet om de visste att djuren inte led.

 

2. Du skyddar ditt rykte


Resenärer bryr sig – och resenärer pratar. Människor som bevittnar fall av djurplågeri delar i allt högre grad dessa upplevelser på nätet. De kan till och med startar kampanjer för att förhindra den dåliga behandlingen de blir vittne till på sina resor. Tack vare sociala medier och andra offentliga forum får dessa kampanjer mer synlighet än någonsin. Därför är implementering av djurskyddsnormer en långsiktig investering i ditt varumärkes rykte.

 

3. Det hjälper till att bygga en motståndskraftig och ansvarsfull turistekonomi


Vårt beroende av naturen är kanske inte lika tydlig idag, men beroendet kvarstår alltjämt. Det är ofta subtilt, som i fallet med bävrar som skapar våtmarkerna som fyller våra sötvattendrag. Andra gånger är det känsliga förhållandet mellan människor och natur påfallande uppenbart, som i fallet med covid-19.


Vi påverkas oundvikligen när miljön runt oss är i obalans, så det ligger i vårt intresse att skydda vilda djur och deras naturliga livsmiljöer. Att skydda dessa ekosystem för framtiden hjälper till att skydda de platser vi bor och arbetar på. Genom att ta på oss detta ansvar stöttar vi reseindustrins framtid.

 

4. Det främjar beteenden som skyddar människors hälsa


Människors, djurs och ekosystemens hälsa och välbefinnande är sammankopplade. Cirka 60 % av alla sjukdomar som för närvarande drabbar människor, och 75 % av alla nya sjukdomar, är zoonotiska – orsakade av patogener som sprider sig från djur till människor. Att säkerställa djurens välbefinnande är därför viktigt inte bara ur ett moraliskt och ekonomiskt perspektiv. Det håller människor säkra genom att drastiskt minska uppkomsten och spridningen av infektionssjukdomar. Avveckling av användningen av djur i fångenskap för underhållning är en viktig del i detta.

Elephant

Så börjar du prioritera djurens välfärd

Utarbeta en policy för djurskydd
 

Det bästa sättet att börja sätta djurs välbefinnande i fokus är att integrera denna prioritering i din verksamhets uppdrag och vision. Att utarbeta en policy för djurens välbefinnande gör dina avsikter konkreta och erbjuder ditt team och dina partners tydliga riktlinjer för vad som är, och inte är, acceptabelt. World Animal Protection erbjuder en verktygslåda som kan hjälpa dig att utarbeta, utvärdera och förbättra din policy för djurskydd (se bilaga 2).
 

Granska dina partners och leverantörer
 

Med en tydlig policy på plats kan du börja utvärdera dina nuvarande partnerskap enligt dina egna riktlinjer. Uppfyller alla dina leverantörer de standarder som du har beskrivit i din djurskyddspolicy? Var finns det förbättringspotential? Om du erbjuder underhållning som involverar vilda djur kan du börja fasa ut den och börja erbjuda ansvarsfulla turistaktiviteter istället.

 

Hjälp dina gäster att förstå djurens välbefinnande
 

Gästerna har lika stort ansvar gentemot djur som du. Att erbjuda dem hållbara och djurvänliga upplevelser gör mycket för att skydda din lokala miljö. Att sätta upp skyltar eller dela ut broschyrer om ansvarsfull djurlivsturism kan också hjälpa till att styra deras beteende – både under vistelsen hos dig och framtida resor.

Tala om för resenärerna vad du gör

Har du redan försäkrat dig om att vilda djur inte dödas, konsumeras, säljs eller visas upp på ditt boende? Du kan kommunicera detta till resenärer via vår plattform.

Uppdatera dina faciliteter

Upptäck våra andra hållbarhetsguider:

Reducing food waste

Minska matsvinnet

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion slängs eller går förlorad. Med tanke på att maten kan stå för en betydande utgift, kan du spara pengar på att minska matsvinnet. Det har också en positiv inverkan på ditt miljöavtryck.

Läs hur

Energy consumption

Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

Läs mer

Reducing plastic consumption

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

Var den här artikeln till hjälp?