Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

header_energy.jpeg

I takt med att befolkningen ökar och ekonomier växer, så ökar även efterfrågan på energi. Tyvärr produceras energin fortfarande främst med hjälp av icke-förnybara energikällor som fossilt bränsle. Förutom att det är en energikälla som så småningom kommer att ta slut, producerar fossilt bränsle även en betydande mängd växthusgas som håller kvar värme i atmosfären och påskyndar den globala uppvärmningen. Vi ser redan den förödande effekten som denna process har på vädret, den biologiska mångfalden och människors liv.

Hotellsektorn använder en stor mängd energi, och det är temperaturreglering i rummen och belysning som förbrukar mest. Detta skapar stora utsläpp av växthusgaser – mellan 160 och 200 kg koldioxid per kvadratmeter golvyta i rummen. Det finns många möjligheter att spara energi, och ett av de snabbaste och enklaste sätten är att minska onödiga energiförluster och onödig energiförbrukning. Men en verkligt hållbar bransch kräver även investeringar i mer långsiktiga, globala lösningar.

En minskad energiförbrukning och omställning till förnybara energikällor är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, vilket är det mål vi måste nå för att undvika katastrofala temperaturhöjningar. I detaljerad studie av den globala boendesektorn identifierades fyra viktiga steg som vår bransch kan följa för att uppnå detta.

I det här avsnittet tittar vi på fördelarna med att minska din energiförbrukning, både för din verksamhet och för miljön. Vi kommer också att ta upp några av de åtgärder du kan vidta för att minska förbrukningen och förbättra hållbarheten i din verksamhet.

4 fördelar med att minska energiförbrukningen

 

1. Du sänker kostnaderna

De potentiella besparingarna som du kan göra genom att minska energiförbrukningen kan ha stor betydelse. Analyser av europeiska hotell visar potentiella energibesparingar på upp till 20 % på uppvärmning, 30 % på kylning, 70 % på varmvatten och 60 % på belysning. Det här medför avsevärt lägre driftskostnader. Här är ett exempel: Efter att ha installerat ett smart energihanteringssystem, sjönk de årliga elkostnaderna för rummen på Galt House Hotel med 39 %, vilket innebar att hotellets driftskostnader minskades med 100 000 dollar.

2. Du minskar ditt koldioxidavtryck

Att använda mindre energi innebär att producera mindre avfall, vilket resulterar i att ditt miljöavtryck minskar. Om du använder fossilt bränsle innebär minskad förbrukning även färre utsläpp av växthusgaser. Host Hotels & Resorts minskade till exempel sina utsläpp av växthusgaser med 35 % per kvadratfot via en rad energibesparande initiativ, inklusive automatiseringssystem, installation av LED-belysning, förbättringar av VVS och investeringar i förnybar energi.

3. Smarta energisystem förbättrar både gästernas och personalens upplevelser

Det finns gott om högteknologiska lösningar för att förbättra energieffektiviteten, varav de flesta är baserade på automatisering. Förutom att minska energiförbrukningen kan dessa system också öka bekvämligheten för dina gäster och förenkla arbetet för din personal. Automatiska strömreglage stänger av elektriska enheter när ett rum är tomt, vilket gör att dina anställda slipper göra det manuellt. Automatiseringssystem för byggnader styr å andra sidan uppvärmning, ventilation och luftkonditionering genom att göra automatiska justeringar som en reaktion på fukt eller lufttryck. Dessa system ökar bekvämligheten för gästerna genom att bibehålla ett behagligt inomhusklimat.

4. Förnybar energi framtidssäkrar ditt boende

Fossilt bränsle är inte bara en energikälla som bidrar till den globala uppvärmningen – det är också en resurs som en dag kommer att ta slut. Eftersom både den privata och offentliga sektorn runt om i världen har insett detta görs allt fler investeringar i förnybara energikällor som till exempel vindkraft och solenergi. På samma sätt kan du framtidssäkra ditt boende genom att minska ditt beroende av fossila bränslen och byta till förnybara energikällor.

solar panels

Så minskar du energiförbrukningen

 

Analysera din energiförbrukning

Det första steget för att hantera din energiförbrukning är att mäta den. Din huvudsakliga datakälla kommer att vara dina elräkningar. Extra mätenheter kan ge dig en mer detaljerad bild av energianvändningen per utrymme/avdelning. Genom att mäta din basförbrukning och hålla koll på den över tid får du en bra uppfattning om din förbrukning. Du kommer också att kunna identifiera energibesparande möjligheter och så småningom kunna bedöma effektiviteten av dina åtgärder.

Fråga din energileverantör om de tillhandahåller en översikt där du kan mäta och övervaka din energiförbrukning. Om de inte gör det kan du använda datan du samlar in för att jämföra ditt boendes energiförbrukning mot branschstandarden och se hur energieffektivt ditt boende är. Du kan använda Hotel Carbon Measurement Initiatives (HCMI) kostnadsfria metoder och verktyg för att beräkna koldioxidavtrycket för genomförda nätter och möten på ditt boende. Se till att du tar hänsyn till faktorer som till exempel väder, så att du kan jämföra boenden som har olika faciliteter och som utsätts för olika väderförhållanden. 

Byt till energieffektiv belysning

Glödlampor och halogenlampor, som oftast används på hotell, är mycket energiineffektiva – endast 20 % av energin omvandlas till ljus, resterande 80 % går förlorad som värme.

Genom att byta till mer effektiv belysning – till exempel lysrörslampor eller lysdioder (LED) kan du minska energiförbrukningen med upp till 70 %. Utöver lägre energiförbrukning producerar lysrörslampor mindre värme, vilket kan minska efterfrågan på luftkonditionering och därmed ytterligare minska energianvändningen. Lysdioder håller upp till tre gånger längre än lysrör och är lätta att återvinna.

*Vissa glödlampor innehåller farligt material som kvicksilver, så det är viktigt att återvinna dem istället för att slänga dem bland de vanliga soporna, där de kan hamna i deponier.

Implementera strömstyrning baserat på användning

De flesta människor beter sig annorlunda på hotell än i sina egna hem. Ett typiskt exempel är att många glömmer att släcka lamporna. Med belysningsstyrning som är kopplad till användning tänds belysningen endast i områden som är upptagna eller i bruk. Det finns flera kontrollsystem som kan användas för olika scenarier:

  • Nyckelkort – Ett nyckelkortssystem fungerar genom att stänga av elen i ett rum när det är tomt. Gästerna sätter helt enkelt in nyckelkortet i en väggmonterad enhet när de kommer in och strömmen slås på. När de tar bort kortet och lämnar rummet stängs strömmen automatiskt av.

Byte till nyckelkortssystem och strömreglage kan minska elförbrukningen i rummet med upp till 30 %. Dessa system kan dock leda till mycket avfall. Ett typiskt hotell med 200 rum måste ersätta cirka 12 000 plastkort per år. För att undvika ytterligare plastavfall bör du överväga att använda gröna nyckelkort. Det finns flera alternativ, bland annat kort gjorda av återvunnen plast, biologiskt nedbrytbar plast och till och med papper.

  • Timers – Du kan ställa in timers för att tända eller släcka lampor vid förbestämda tider varje dag. Dessa passar för utrymmen som används under samma tid varje dag, till exempel restauranger eller konferensrum/mötesrum.
  • Rörelsesensorer – Rörelsesensorer tänder belysningen när rörelse upptäcks och släcker den efter en förinställd period av inaktivitet. Dessa är användbara i utrymmen utan särskilt mycket aktivitet – till exempel toaletter i allmänna utrymmen – och de kan sänka energiförbrukningen i ett rum med upp till 60 %.
  • Fotoceller – En fotocellsbrytare känner av när det finns tillräckligt med naturligt ljus och reagerar genom att dimma eller släcka lamporna. Det finns olika typer, beroende på storleken på utrymmet i fråga.

Använd ett smart styrningssystem för temperaturen

Genom att justera termostatinställningarna med bara några få grader kan leda till enorma energibesparingar. Att sänka termostaten med 1º C på vintern kan minska energiförbrukningen med 10 % – liknande besparingar kan uppnås med luftkonditioneringen på sommaren. Du kan automatisera processen genom att integrera rörelse- och värmedetektorer med ett energistyrningssystem, som automatiskt sänker rumstemperaturen när ett rum är tomt.

Använd grön energi

Att minska den globala temperaturhöjningen är av högsta prioritet, och en viktig del i denna process är omställningen till grön energi. Ett byte till förnybar energi minskar dina utsläpp avsevärt och – viktigast av allt – ökar efterfrågan på förnybar energi i ditt område när det görs på rätt sätt. Detta stimulerar i sin tur tillskottet av ny förnybar energi till det lokala elnätet, vilket är avgörande för att i framtiden kunna tillmötesgå den globala energiefterfrågan med tillräcklig tillgång på förnybar el och fasa ut fossila bränslen.

Tyvärr finns det många energileverantörer som hävdar att deras energi är ren och förnybar när den inte är det. Så det finns några saker att tänka på när du väljer förnybara energikällor för att se till att de verkligen är hållbara och bidrar till en värld som är fri från fossila bränslen:

  • När det är möjligt kan du välja förnybara energikällor som installeras på plats. Dessa har störst positiv effekt eftersom de säkerställer att ny ren energi tillförs nätet. Det vanligaste exemplet är solpaneler.
  • Om det inte går att installera på plats är det näst bästa alternativet att välja förnybar energi som genereras lokalt och säljs direkt till konsumenten. Det bästa sättet är att hitta nya, lokala program för förnybar energi. När du investerar i förnybar energi bör du vara medveten om att certifikat för förnybar energi eller ursprungsgarantier från utlandet kanske inte bidrar till ytterligare förnybar energiförsörjning.
  • I länder eller på marknader där det inte går att köpa 100 % förnybar energi kan du fortfarande bidra till att göra dina lokala energikällor mer miljövänliga genom att köpa från företag som arbetar för att göra förnybar energi tillgänglig för alla. Oberoende hållbarhetsrankningar av leverantörer av förnybar energi kan hjälpa dig att förstå vilken inverkan ett visst företags energi kommer att få, liksom produktens övergripande hållbarhet.

Tala om för resenärerna vad du gör

Så snart du har börjat vidta åtgärder för att använda grön energi och minska din förbrukning – eller om du redan har rutiner på plats – kan du tala om detta för gästerna via vår plattform.

Har du tillämpat någon av dessa metoder för att spara energi eller minska dina koldioxidutsläpp?

Cykeluthyrning
Cykelparkering
Laddstation för elfordon
Du använder nyckelkort eller rörelsesensorer
Alla fönster på ditt boende är tvåglasfönster
Minst 80 % av maten kommer lokalt från din region
Minst 80 % av din belysning använder energieffektiva LED-lampor
100 % förnybar energi används på hela boendet

Upptäck våra andra hållbarhetsguider:


 

plastic in water

Minska plastförbrukningen

Det är nu lättare än någonsin att driva ditt boende utan plast – och det har aldrig varit viktigare. Plast tar år att bryta ner, och skadar både djurlivet och miljön. Den här guiden visar hur du skyddar båda genom att minska din plastförbrukning.

Hur kommer jag igång?

Apple farm

Minska matsvinnet

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion går förlorad. Med tanke på att maten kan stå för en betydande utgift, kan du spara pengar på att minska matsvinnet. Det har också en positiv inverkan på ditt miljöavtryck.

Läs hur

water

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Läs mer