Minska matsvinnet

Skriven i samarbete med KITRO

header_food.jpeg
Uppdaterad för 1 år sen
Spara

Varje år utgör matsvinnet ungefär en tredjedel av alla de livsmedel som produceras för konsumtion. I exempelvis Storbritannien slösas cirka 1,3 miljarder måltider bort varje år, vilket motsvarar en sjättedel av alla de måltider som serveras. Inklusive förpackningar och annat slags avfall utgör detta cirka 2,87 miljoner ton avfall. Kostnaden för sektorn uppgick till 3,3 miljarder pund under 2018.

Men effekten av detta sträcker sig bortom oäten mat. Processen med att få varje livsmedel hela vägen fram till bordet innefattar bland annat vatten, energi, förpackning, transport och arbetskraft. Och att sedan kasta maten innebär även det en kostnad. Maten som slängs hamnar, precis som annat slags avfall, på deponier som producerar metan – en växthusgas som har stor inverkan på den globala uppvärmningen. Om det globala matsvinnet motsvarade ett land, skulle det vara den tredje största utsläppskällan av växthusgaser, efter Kina och USA.

Hur du ska hantera problemet beror på vilken typ av boende du har, var boendet ligger, hur din leveranskedja ser ut och en mängd andra faktorer. Det finns flera viktiga saker som du kan göra för att minska matsvinnet redan nu. Vi kommer att beskriva dessa åtgärder i det här avsnittet och förklara vilken positiv inverkan de kan ha på både miljön och din verksamhet.

4 fördelar med att minska matsvinnet

 

1. Kostnaderna minskas på flera områden

Mat medför kostnader på båda sidor av matbordet – från att servera kunden till att slänga maten efteråt. I kommersiella kök slösas 8–20 % av den inköpta maten bort. Genom att införa ett system för hantering av matavfall kan ett kök med årliga utgifter på 250 000 pund minska matkostnaden med upp till 8 %. Detta innebär en potentiell besparing på 20 000 pund. Ett effektivt kök använder i allmänhet färre resurser än ett kök med matsvinn, vilket innebär att du även kommer att spara pengar tidigare i leveranskedjan.


Kostnaderna för att slänga avfall har gradvis ökat i takt med att deponierna fylls på. För cateringindustrin i Schweiz kostar avfallshanteringen cirka 1 miljard schweiziska franc per år. I England har deponiskatten på aktivt avfall, det vill säga avfall som producerar utsläpp som metan, stadigt ökat under det senaste årtiondet. År 2020 låg kostnaden på 94,15 pund per ton, jämfört med 88,95 pund år 2018. Att systematiskt minska mängden matavfall (och annat slags avfall) är en viktig strategi för att minska kostnaderna i framtiden.
 

2. Miljöavtrycket blir mindre
 


Eftersom det mesta av matavfallet till slut hamnar på deponier, så är det en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Den metan som frigörs under nedbrytningsprocessen har 21 gånger så stor inverkan på den globala uppvärmningen i jämförelse med koldioxid. Detta gör att deponier har en betydande inverkan på klimatförändringarna. I länder där det inte är möjligt att på ett säkert sätt deponera avfall – till exempel där geologin gör det olämpligt – förbränns ofta avfallet. Förbränning av avfall i syfte av att producera energi är mindre skadligt än deponering, men fortfarande mycket mindre hållbart än återvinning. Om oundvikligt avfall avlägsnas på ett korrekt sätt går det att spara upp till fem gånger så mycket energi vid förbränning av avfall. Därför är det viktigt att minska mängden avfall överlag.
 

3. Du börjar ta datadrivna beslut
 


För att minska matsvinnet måste du först mäta mängden matavfall. Du kan använda den här datan till att analysera effektiviteten och prestandan i ditt kök och/eller i ditt företag som helhet. Genom att hålla koll på dina resultat kan du ta fram nyckeltal för dina mål både vad gäller hållbarhet och ekonomi. Du kan även använda dessa resultat i marknadsföringsarbetet för att visa exakt vad ditt företag gör för att bli mer hållbart.
 

4. Ditt varumärke blir starkareAllt fler börjar ta hållbarhet i beaktning när de planerar sina resor. En undersökning som beställdes för vår rapport om hållbara resor 2019 visade att 70 % av resenärerna över hela världen var mer benägna att boka en vistelse om de visste att boendet var miljövänligt, oavsett om de sökte efter en hållbar vistelse eller inte. Genom att minska mängden matavfall kan ditt boende positionera sig bättre på en marknad med allt mer miljömedvetna konsumenter.

body_food.jpeg
Så kan du minska matsvinnet

 

Börja sortera och kontrollera


Det första du bör göra är att ta reda på vilka olika typer av avfall det rör sig om, istället för att bara se avfallet i sin helhet. Det enklaste sättet att göra detta på är att börja samla matavfallet i tre separata soptunnor: en för matförberedelser, en för mat som blivit dålig och en för maten som lämnas kvar på tallrikarna. Lägg till ytterligare kategorier av soptunnor vid behov. Efter bara några dagar kommer du kunna se var det mesta av matsvinnet kommer ifrån. Då kan du börja utforma en handlingsplan.


Med tiden kanske du vill ta dina hållbarhetsinitiativ till nästa nivå. Då kan du överväga att använda mer sofistikerade system för att sortera och mäta mängden avfall. Dessa system kan göra mätningen till en exakt vetenskap och bidra till att minska mängden matavfall som kan undvikas med upp till 60 % under det första året. I takt med att tekniken för matavfall blir allt mer exakt, blir även kostnadsbesparingarna mer betydande då mängden avfall minskas.

Se över matsvinnet i köket


En betydande del av matsvinnet inom hotellsektorn är mat som blir dålig. I vissa länder är denna siffra så hög som 20 %. Tidigare har detta varit oundvikligt – du kan trots allt bara uppskatta hur mycket mat en gäst kan behöva, inte vad gästen faktiskt konsumerar. Idag kan dock en stor del av detta förhindras med hjälp av ny teknik. "Aktiva förpackningar" eller nanoteknik kan hålla koll på ett livsmedels färskhet och förlänga hållbarheten genom att bromsa tillväxten av bakterier. Antimikrobiella polymerfilmer, mognadsindikatorer och temperatursensorer är bara några exempel. Ny teknologi är dock inget krav.

  • Genom att förvara maten på rätt sätt, det vill säga i rätt ljus och temperatur, kan du förhindra att maten blir dålig för snabbt. Det är också bra att förvara livsmedel som producerar mer etylengas – som bananer, avokado och tomater – separat eftersom denna gas gör att andra livsmedel kan mogna snabbare och därmed bli dåliga i förtid.
  • När det gäller mat som närmar sig sitt bäst före-datum kan du försöka att tänka utanför boxen. Kanske kan dessa livsmedel picklas, fermenteras, torkas eller konserveras? Det finns många metoder som kan förlänga, och till och med förbättra, matens livslängd i köket.
     

Släng oundvikligt avfall på rätt sätt

  • Återvinning

Ett hotells avfall kan oftast sorteras och återvinnas. Genom att sortera avfallet efter material kan du göra dig av med det på bästa möjliga sätt. För det första bör du fundera på om det är möjligt att minska den totala mängden förpackningar som används på ditt boende. Därefter kan du se över vilka slags förpackningar maten levereras i, och hur du ska göra för att slänga detta avfall på bästa sätt. Genom att återvinna förpackningar som ska återanvändas kan du göra stora förbättringar i din verksamhets hållbarhetsarbete.


Hur mycket du kan återvinna beror på infrastrukturen för återvinning i det land där ditt boende ligger. The Strattons Hotel i Storbritannien kunde dela upp sitt avfall i sju kategorier och öka återvinningen med 98 % på ett år. Detta gjorde att endast 2 % av avfallet forslades till deponier, vilket minskade deras kostnad för avfallsskatt. I vissa länder kan återvinning till och med generera en liten intäkt.
 

  • Kompost

Kompostering är en form av återvinning som innebär att organiskt avfall bryts ner till värdefullt gödningsmedel. Själva processen minskar mängden avfall i soptunnan. Om ditt boende har en trädgård så kan du använda kompostens slutprodukt som en hälsosammare och mer kostnadseffektiv ersättning för köpta gödselmedel.
 

Låt dina medarbetare tycka till


Det är viktigt att du involverar dina anställda i hållbarhetsarbetet. De har en unik inblick i olika delar av verksamheten och kommer säkert ha egna idéer om hur avfallet kan minskas. En servitör som serverar frukost varje dag har till exempel bra insikt i gästernas beteende kring mat och potentiellt matsvinn. Se över menyn tillsammans med kökspersonalen och fundera över hur ingredienser med kort hållbarhet skulle kunna användas till andra rätter.
 

Involvera dina gäster
 

  • Ge dem alternativ

Den främsta anledningen till att gästerna lämnar mat på tallriken är att portionerna är för stora – med så mycket som 41 %, enligt en undersökning. Hotellet Alpina Gstaad minskade mängden matavfall med 29 % på bara åtta veckor. En av de viktigaste förändringarna de gjorde var att servera mindre bröd och potatis. Istället för att servera stora portioner kan du överväga att erbjuda olika portionsstorlekar, ge gästerna möjlighet till påfyllning eller olika alternativ för sidorätter. På så sätt kan gästerna själva sätta ihop sina måltider, och risken för att de ska lämna kvar mat blir lägre. Var tydlig med att det är okej att byta ut vissa delar i rätten, så att gästen känner sig bekväm med att fråga efter detta när de beställer.


Du kan också erbjuda takeaway-lådor så att gästerna kan ta hem den mat som blir över. Var noga med att kontrollera lokala hälso- och säkerhetsregler innan du gör detta. Genom att göra takeaway till ett enkelt och lättillgängligt alternativ är det troligt att många gäster väljer att ta med sig sina rester hem.
 

  • Tänk längre än restaurangen


Minibarer är också en källa till matavfall – för att inte tala om energiförbrukningen. Istället för att ha en minibar i varje rum kan du överväga att installera en eller två varuautomater på varje våning. Varuautomater är inte bara ett mer hållbart alternativ, du har också möjlighet att framhäva ditt boendes unika profil genom att fylla dem med särskilda varor.
 

Ta en titt på leveranskedjan


När du har fått ordning på dina egna rutiner kommer det bara vara en tidsfråga innan du börjar undersöka var maten kommer ifrån. Fundera på hur du kan förenkla dina inköp så att processen blir smidigare och mer kostnadseffektiv. Titta även på dina leverantörer och produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbar mat kommer inte bara att minska ditt koldioxidavtryck – det är också ofta förknippat med lägre driftskostnader, högkvalitativa produkter, bättre samhällsrelationer och förbättrad varumärkesimage.

Tala om för resenärerna vad du gör

Så snart du har börjat vidta åtgärder för att minska matsvinnet – eller om du redan har rutiner på plats – kan du tala om detta för gästerna via vår plattform.

Har du implementerat några av dessa åtgärder för att minska matsvinnet?

Vattenkylare finns
Källsortering är tillgängligt för gästerna och avfallet återvinns
Det finns en policy kring matavfall som bland annat omfattar utbildning och information om hur matsvinn förebyggs/minskas, källsortering och avfallshantering

Upptäck våra andra hållbarhetsguider:


 

A couple riding bikes

Minska energiförbrukningen och använd grön energi

Den accelererande uppvärmningen av planeten – och dess inverkan på miljö och ekonomi – gör att energi och effektivitet är en av de främsta prioriteringarna inom hållbarhetsarbetet. Men att minska energiförbrukningen och byta återstående energibehov till förnybara källor gynnar inte bara planeten. Det kan också sänka dina kostnader.

Läs mer

Meeting

Sätt upp mål för miljöarbetet

På resan mot hållbarhet fungerar dina mål som din kompass. Det är först när du har mätt dina resultat – till exempel i koldioxidutsläpp eller vattenförbrukning – som du kan börja sätta mål och planera hur du ska nå dem.

Läs mer

water

Minska vattenförbrukningen

Tillgången på färskvatten minskar hela tiden. Det är därför vi måste börja minska vattenförbrukningen idag – och det måste göras mer än att bara be gästerna att återanvända handdukar. Men de miljömässiga och ekonomiska fördelarna är värda investeringen.

Hur kommer jag igång?

Var den här artikeln till hjälp?