Så förbereder du och gör ditt boende tryggt inför nödsituationer

Förbered ditt boende för att ta emot gäster

Updated för 9 månader sen
Spara

Vi tar säkerhet på allvar. Det vill vi att du också ska göra. Därför har vi sammanställt den här guiden så att du proaktivt kan hantera säkerhetsfrågor samt säkerställa att ditt boende är tryggt och förberett inför nödsituationer. Om du vill vidta ytterligare åtgärder kan du ta en titt på den här guiden: Så stärker du säkerheten på ditt boende

Dessa tips riktar sig främst till boenden som hus och lägenheter. Observera att andra slags lagar kan tillämpas för dessa boendetyper än de bestämmelser som gäller för exempelvis hotell och vandrarhem. Vi rekommenderar att du är proaktiv och informerar gästerna om vilka extra säkerhetsåtgärder du har vidtagit. Tala om för dem att du kan nås direkt för att hjälpa dem att komma i kontakt med lokala myndigheter och liknande om en nödsituation skulle uppstå.  

Den lokala lagstiftningen kan eventuellt innefatta vissa specifika detaljer kring dessa säkerhetsfrågor, och vi uppmanar dig att vidta tillbörlig aktsamhet och att du är insatt i de krav som ställs på dig som värd. Se till att du följer alla lagar och bestämmelser samtidigt som du erbjuder ett tryggt och bekvämt boende där dina gäster kan njuta av sina vistelser.

Det finns ingen bättre tid än nu att förbereda sig på det oväntade. Att gå igenom säkerhetsåtgärderna på ditt boende tar bara några minuter, och dina förberedelser och det arbete som du lägger ner kan göra en stor skillnad för någon annan. Alla boenden är olika, men det finns viss grundläggande säkerhetsutrustning som alltid bör finnas på plats. 

Rökdetektorer

Lagstiftningen kring brandskydd och brandsäkerhet varierar från land till land. Bekanta dig med de lokala lagar som gäller där ditt boende ligger. Vi uppmanar dig att installera minst en rökdetektor per våning, och ett inuti (eller precis utanför) varje sovrum. Testa dem minst en gång i månaden och byt batterier med jämna mellanrum.

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid är en gas utan färg, smak eller lukt och som kan vara dödlig vid inandning över tid. Gasen bildas vid bränsleförbränning i t.ex. värmepannor, kaminer, kakelugnar och liknande med ofullständig eller bristfällig förbränning. Kolmonoxidvarnare kan placeras var som helst, men du bör ha minst en installerad i varje rum där det finns en förbränningsanordning. Kontrollera batterierna minst en gång i månaden och byt batterierna med jämna mellanrum. Larmen bör bytas ut var femte till sjunde år. Det går även att köpa kombinerade rök- och kolmonoxidvarnare.

Brandsläckare

Det bör finnas minst en brandsläckare på ditt boende som är synligt placerad och lätt att komma åt. Tänk på att det finns olika typer av brandsläckare som är utformade för att bekämpa olika slags bränder, så se till att du har koll på detta innan du köper en. De flesta bränder i hemmet börjar i köket, så överväg att ha en brandsläckare i närheten av spisen. Vill du göra mer? Det finns även släcksprej som kan användas som komplement till en brandsläckare.

Låsbara skåp

Även om det kanske inte är något måste så kan det kännas tryggt för gästerna att kunna förvara sina ägodelar på ett säkert sätt. Skåp med digitala låsfunktioner utan nycklar rekommenderas. Skåp som fästs i väggar eller möbler är det säkraste alternativet.

Brandstege och utrymningsplan

Alla boenden behöver kanske inte en brandstege, men om ditt boende har mer än en våning så bör du ha en utrymningsplan om det skulle uppstå en nödsituation på våningar ovan markplan. Rita upp en utrymningsplan eller beskriv steg för steg hur gästerna ska göra om det uppstår en nödsituation. 

Hur kan jag informera gästerna om vilken säkerhetsutrustning som finns på boendet? 

 • Ange vilken slags säkerhetsutrustning som finns på ditt boende under “Faciliteter och tjänster” på extranätet

 • Visa gästerna var säkerhetsutrustningen finns när de checkar in.

 • Skriv en lista över vilken säkerhetsutrustning som finns och lämna till gästerna.

 • Uppmuntra gästerna att kontakta dig om en säkerhetsenhet börjar pipa eller blinka. Falska larm kan betyda att batteriet håller på att ta slut eller att enheten inte fungerar som den ska.

Nödutrustning

Det går inte att förutse varenda nödsituation, men i förebyggande syfte kan du hjälpa gästerna med ett välutrustat första hjälpen-kit och en lista över viktiga nödnummer och procedurer att följa vid en nödsituation. Om ditt boende ligger i ett geografiskt område som kan utsättas för en specifik typ av nödsituation (t.ex. översvämningar, skogsbränder eller jordbävningar) kan du se till att överlevnadsutrustning finns på boendet samt information om vad gästerna ska göra i en sådan nödsituation.

Första hjälpen-kit

Det finns flertalet förpackade första hjälpen-kit som innehåller viktig utrustning som gästerna kan behöva för mindre skador och skärsår. Röda korset rekommenderar att följande ska finnas i ett första hjälpen-kit:

 • 2 absorberande kompresser

 • 25 självhäftande plåster i olika storlekar

 • 1 fixeringstejp

 • Antiseptisk salva

 • 5 antiseptiska våtservetter

 • 2 förpackningar aspirin eller liknande

 • 1 nödfilt

 • 1 andningsmask med munstycke

 • 1 kylkompress

 • 2 par handskar (utan latex)

 • Hydrokortisonsalva 

 • 2 tryckförband

 • 5 sterila gasbindor 

 • Muntermometer 

 • 2 triangulära bandage/mitellor 

 • Pincett

 • Första hjälpen-guide

Dina gäster kommer känna sig extra omhändertagna om det dessutom finns receptfria läkemedel som passar både barn och vuxna samt andra hjälpmedel nära till hands som kan hjälpa dem med lindrigare åkommor som turistmage, förkylningar eller lättare skador. Ingen gillar ju att ta tid från semestern för att ta hand små sår och liknande, och då kan ett välfyllt första hjälpen-kit komma väl till pass. 

Säkerhetsinformation

Om något skulle gå fel behöver dina gäster mer information än bara ditt telefonnummer. Vi rekommenderar att du samlar all viktig säkerhetsinformation på ett papper som du sedan laminerar och sätter upp på en synlig plats. 

Du kan bland annat ta med information som:

 • Den officiella adressen till boendet

 • Placering av brandvarnare 

 • Placering av brandsläckare

 • Placering av första hjälpen-kit

 • Instruktioner om hur man stänger av gas/vatten/el

 • Detaljerad utrymningsplan och information om nödutgångar 

 • Telefonlista med nödnummer:

I. Polis, brandkår och sjukhus

II. Dina kontaktuppgifter

III. Kontaktuppgifter till en reserv i de fall du inte är nåbar

Hur informerar jag gästerna om vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits på boendet? 

 • Visa gästerna var nödutrustningen finns i samband med incheckning.

 • Skriv ner viktig information, t.ex. var första hjälpen-kitet finns.

 • Uppmuntra gästerna att rapportera eventuella skador till dig så att du kan bistå dem med extra hjälp vid behov.

Var den här artikeln till hjälp?