Så håller du ditt boende rent, tryggt och säkert

Lästid: 7,5 minuter

Updated för 9 månader sen
Spara

Vi har samlat in dessa riktlinjer för hälsa och säkerhet från experter inom branschen samt från partners världen över. De är utformade för att hjälpa dig hålla ditt boende tryggt och säkert och för att skydda både personalen och dina gäster.

Vad innebär riktlinjerna för mig?

Riktlinjerna kan hjälpa dig se till att dina gäster får en trevlig upplevelse, men de kan även hjälpa dig i arbetet med att minimera hälsoriskerna. Detta kan du uppnå genom att införa och följa rengörings- och säkerhetsrutiner. I dessa utmanande tider hoppas vi att den här guiden kan hjälpa dig att hålla dina gäster och din personal så säkra och trygga som möjligt.

Vad behöver jag göra enligt lagen?

Vi kan erbjuda stöd på många områden, men rekommendationer från din regering eller lokala myndigheter har företräde. Varje land har sina egna lagar och rekommendationer, och det är viktigt att du tar dig tiden att sätta dig in i vad som gäller för din specifika situation. Tänk på att om de lokala myndigheterna kräver detta bör du se till att boendet:

 • Har licens för att öppna igen
 • Ger gästerna och personalen information om spårningsappar

Vi är noga med att samla in information från hela världen varje dag, så att både samarbetspartners och gäster är medvetna om eventuella reserestriktioner. Men när det kommer till lagar som kan tillämpas på din specifika situation, ber vi dig att kontrollera de lokala myndigheternas webbplatser.

Hur berättar jag för gästerna om våra hälso- och säkerhetsåtgärder?
 1. Du kan nu tillhandahålla aktuell information om åtgärder som du har vidtagit för att se till att gästerna känner sig trygga på ditt boende.
 2. Du bör rapportera alla hälso- och säkerhetsincidenter till dina lokala myndigheter, samt till Booking.com via telefon eller extranätet.
 3. Se till att du har synliga och tydliga skyltar som påminner både gäster och personal om hälso- och hygienåtgärder som de bör följa.
 4. Vi rekommenderar att du registrerar alla förebyggande åtgärder du vidtar, samt alla andra ändringar som sker på ditt boende.
Hur förbereder jag mig själv och min personal?

Oavsett om det bara är du eller ett stort team som tar hand om boendet kan dessa riktlinjer hjälpa dig att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö:

 • Stötta din personal när det gäller deras hälsa och var vaksam på symptom både när det gäller dem och dig själv. På så sätt kan du se till att varken de eller dina gäster utsätts för några risker.
 • Se till att du och din personal har kunskap i att upptäcka tecken på försämrat hälsotillstånd och att ni vet hur ni ska agera i sådana situationer (till exempel: se till att ni vet hur och var ni kan rapportera eventuella faror till de lokala myndigheterna och till Booking.com).
 • Minimera fysisk kontakt där det är möjligt och uppmuntra din personal att göra detsamma. Sätt dig in i och följ myndigheternas riktlinjer kring fysisk distansering.
 • Använd lämplig skyddsutrustning – som handskar och masker – och tillhandahåll även denna utrustning för samtlig personal (även eventuell inhyrd personal).
Hur ser jag till att faciliteterna är rena och säkra?

Att skapa och följa nya städrutiner kan hjälpa dig att skydda både din personal och dina gäster. Dessa inkluderar:

 • Rengöring och desinficering av ytor, så att inte bara smuts avlägsnas utan även bakterier och virus. Ytor som ofta vidrörs ska först rengöras och sedan desinficeras.
 • Om du har en reception eller en lobby kan du placera ut genomskinliga skärmar på ställen där man har kontakt med varandra (till exempel mellan personalen och gästerna).
 • Använd produkter som godkänts av rengöringsexperter för att ta bort virus. Du kan till exempel ta en titt på riktlinjerna från WHO.
 • Använd desinfektionsmedel under den rutinmässiga städningen av boendeenheter och, om tillämpligt, vid städning av allmänna utrymmen som exempelvis konferens- och mötesrum.
 • Tvätta sängkläder oftare och använd desinfektionsmedel.
 • Ge personalen (t.ex. dem som jobbar i receptionen om du har ett hotell) desinficerande våtservetter så att de kan desinficera ytor som också används av gästerna.
 • Se till att handdesinfektion finns att tillgå i allmänna utrymmen och märk ut dessa tydligt så att gästerna och personalen använder dem.
 • Tvätta och desinficera tvättkorgar eller vagnar efter användning.
 • Rengör och desinficera elektronisk utrustning som surfplattor, touchskärmar, tangentbord, fjärrkontroller och bankomater som finns på boendet. 
 • Desinficera och rengör toaletter i allmänna utrymmen regelbundet.
 • Desinficera pooler, spaanläggningar och andra rekreationsfaciliteter.
 • Installera luftrenare i allmänna utrymmen och byt ut filtren regelbundet (om tillämpligt).
 • Erbjud kontantlös betalning där det är möjligt.
 • Håll dig informerad om de senaste nyheterna från WHO.
 • Hjälp gästerna att förstå vilka åtgärder du har vidtagit och varför de är viktiga.
Hur ser jag till att mitt boende förblir hållbart samtidigt som jag vidtar dessa extra försiktighetsåtgärder?

Vi förstår att du kan vara bekymrad över att vissa av dessa försiktighetsåtgärder kan leda till mer användning av plast eller skapa mer avfall än vanligt. För att se till att ditt boende förblir hållbart rekommenderar vi att du läser denna handbok som ingår i FN:s miljöprogram. Den förklarar hur du kan fortsätta minska boendets plastanvändning så att det förblir hållbart även med extra säkerhets- och hälsoåtgärder.

Ladda ner handboken

Vilken roll har gästerna när det gäller att se till att boendet förblir rent och tryggt?

Dina gäster spelar också en viktig roll i att minska eventuella risker genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Våra riktlinjer för gäster – som vi också uppmuntrar dig att dela och tillämpa – är följande:

 • Gästerna ska följa säkerhetsåtgärderna som utfärdats av myndigheterna och boendet.
 • Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar rekommenderar att du informerar gästerna om den lokala situationen när de anländer. Du bör också ge dem råd om hur de får tillgång till sjukvård om de utvecklar symtom. Du kan till exempel ge dem kontaktuppgifter för lokala hälso- och sjukvårdstjänster samt nationella nödnummer.
 • Om gäster upplever symtom före incheckning eller under vistelsen bör de isolera sig och informera både dig och Booking.com.
 • Om lokala myndigheter behöver eller rekommenderar det bör gästerna registrera sig i en spårningsapp.
 • Gäster bör rapportera alla hälso- och säkerhetsincidenter på ditt boende till Booking.coms kundtjänst.

Var den här artikeln till hjälp?