Säkerhet på ditt boende och hur du förbereder dig inför nödsituationer

Förbered dig på att ta emot gäster

Vi tar säkerhet på stort allvar, och det vill vi att du också ska göra. Därför har vi satt ihop den här guiden så att du proaktivt kan ta itu med säkerhetsfrågor, säkerställa att ditt boende är tryggt och förbereda dig på eventuella nödsituationer. Om du vill vidta ytterligare åtgärder hittar du fler tips i den här guiden: Så stärker du säkerheten på ditt boende

Dessa tips riktar sig främst till hem, hus och lägenheter. Observera att andra slags lagar kan gälla för dessa boendetyper än de bestämmelser som gäller för exempelvis hotell och vandrarhem. Vi rekommenderar att du är proaktiv och talar om för gästerna vilka extra säkerhetsåtgärder du har vidtagit. Berätta för dem att du kan nås direkt för att hjälpa dem att komma i kontakt med lokala myndigheter och liknande om en nödsituation skulle uppstå.  

Den lokala lagstiftningen kan eventuellt innefatta vissa specifika detaljer kring dessa säkerhetsfrågor, och vi uppmanar dig att vidta tillbörlig aktsamhet och att du är insatt i de krav som ställs på dig som värd. Se till att du följer alla lagar och bestämmelser, samtidigt som du erbjuder ett tryggt och bekvämt boende där dina gäster kan njuta av sina vistelser.

 

Rökdetektorer

Lagstiftningen kring brandskydd och brandsäkerhet varierar från land till land. Bekanta dig med de lokala lagar som gäller där ditt boende ligger. Vi uppmanar dig att installera minst en rökdetektor per våning, och ett inuti (eller precis utanför) varje sovrum. Testa dem minst en gång i månaden och byt batterier med jämna mellanrum.

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid är en gas utan färg, smak eller lukt och som kan vara dödlig vid inandning över tid. Gasen bildas vid förbränning av fossila bränslen, t.ex. i värmepannor, ugnar och liknande värmeanordningar med ofullständig eller bristfällig förbränning. Kolmonoxidvarnare kan placeras var som helst, men du bör ha minst en installerad i varje rum där det finns en bränsledriven enhet. Kontrollera batterierna minst en gång i månaden och byt batterier med jämna mellanrum. Larmen ska bytas ut var femte till sjunde år. Du kan även köpa kombinerade rök- och kolmonoxidvarnare.

Brandsläckare

Det bör finnas minst en brandsläckare på ditt boende som är synligt placerad och lätt att komma åt. Tänk på att det finns olika typer av brandsläckare som är utformade för att bekämpa olika slags bränder, så se till att du har koll på detta innan du köper en. De flesta bränder i hemmet börjar i köket, så överväg att ha en brandsläckare i närheten av spisen. Det finns också släcksprej som kan användas som komplement till en brandsläckare.

Säkerhetsskåp

Även om det kanske inte är något måste så kan det känns tryggt för gästerna att kunna förvara sina ägodelar på ett säkert sätt. Digitala säkerhetsskåp utan nycklar rekommenderas. Skåp som sitter fast i väggar eller möbler är det säkraste alternativet.

Brandtrappor och utrymningsplan

Det finns såklart inte brandtrappor i alla hus, men om ditt boende har mer än en våning så bör du ha en utrymningsplan om det skulle uppstå en nödsituation på våningar ovan markplan. Rita upp en utrymningsplan eller beskriv i detalj hur gästerna ska göra om det uppstår en nödsituation. 

Hur kan jag informera gästerna om vilka säkerhetsanordningar som finns på boendet? 

 • Ange vilka slags säkerhetsanordningar som finns på ditt boende under “Faciliteter och tjänster” på extranätet

 • Visa gästerna vad säkerhetsanordningarna finns när de checkar in.

 • Skriv en lista över säkerheten på ditt boende och lämna till gästerna.

 • Uppmuntra gästerna att kontakta dig om några av säkerhetsanordningarna låter eller blinkar. Falska larm kan indikera lågt batteri eller att enheten inte fungerar som den ska.

Nödutrustning

Det går inte att förutse varenda nödsituation, men i förebyggande syfte kan du hjälpa gästerna med ett välutrustat första hjälpen-kit och en lista över viktiga nödnummer och procedurer att följa vid en nödsituation. Om ditt boende ligger i ett geografiskt område som kan utsättas för en specifik typ av nödsituation (t.ex. översvämningar, skogsbränder eller jordbävningar) kan du förse boendet med överlevnadsutrustning samt information om vad gästerna ska göra under en sådan typ av nödsituation.

Första hjälpen-kit

Det finns flertalet förpackade första hjälpen-kit som innehåller viktiga redskap som gästerna kan behöva för mindre skador och skärsår. Röda korset rekommenderar att följande ska finnas i ett första hjälpen-kit:

 • 2 absorberande kompresser

 • 25 självhäftande plåster i olika storlekar

 • 1 fixeringstejp

 • Sårdesinfektion

 • 5 antiseptiska våtservetter

 • 2 paket aspirin eller liknande

 • 1 nödfilt

 • 1 andningsmask med munskydd

 • 1 kylkompress

 • 2 par handskar (utan latex)

 • Hydrokortisonsalva 

 • 2 tryckförband

 • 5 sterila gasbindor 

 • Muntermometer 

 • 2 triangulära bandage/mitellor 

 • Pincett

 • Första hjälpen-guide

Dina gäster kommer känna sig extra omhändertagna om det dessutom finns receptfria läkemedel nära till hands som kan hjälpa dem med lindrigare åkommor som turistmage eller förkylningar. Ingen gillar ju att ta tid från semestern för att ta hand små sår och liknande, och då kan ett välfyllt första hjälpen-kit komma väl till pass. 

Utrymningsplan och säkerhetsinformation

Om något går fel behöver dina gäster mer information än bara ditt telefonnummer. Vi rekommenderar att du skapar en utrymningsplan med all viktig säkerhetsinformation på ett papper som du sedan laminerar och sätter upp på en synlig plats. 

Det här kan du inkludera:

 • Den officiella adressen till boendet

 • Placering av rökdetektorer/brandvarnare 

 • Placering av brandvarnare

 • Placering av första hjälpen-kit

 • Instruktioner om hur man stänger av gas/vatten/el

 • Detaljerad utrymningsplan och nödutgångar 

 • Telefonlista med nödnummer:

I. Polis, brandkår och sjukhus.

II. Dina kontaktuppgifter.

III. Kontaktuppgifter till en reserv i de fall du inte är nåbar.

Hur kan jag berätta för gästerna vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits på boendet? 

 • Visa gästerna var nödutrustningen finns i samband med incheckning.

 • Skriv ner viktig information, t.ex. var första hjälpen-kitet finns, på utrymningsplanen.

 • Uppmuntra gästerna att rapportera eventuella skador till dig, så att du kan bistå dem med extra hjälp om de behöver.