Så håller du ditt boende rent, tryggt och säkert

Lästid: 7,5 minuter

Vi har samlat dessa riktlinjer kring hälsa och städning för att du ska kunna se till att ditt boende är säkert för både din personal och dina gäster. Riktlinjerna kommer både från våra egna experter inom hälsa och säkerhet samt från samarbetspartners över hela världen.

1) Detta innebär riktlinjerna för dig

Oavsett hur smidig gästens bokningsupplevelse är, så är det du som ger resenärer från hela världen chansen att skapa, dela och njuta av minnesvärda upplevelser. Utöver servicen som du erbjuder dina gäster kan du göra mycket för att minska hälsoriskerna genom att upprätta och tillämpa regler kring städning och säkerhet.

Den här guiden kan ligga till grund för detta arbete. Guiden innehåller det som vi anser vara bland det viktigaste att veta när man jobbar inom turistnäringen i dessa tider. Vi vet att det har varit, och kommer fortsätta att vara, en otroligt utmanande tid. Men kom ihåg att vi tar oss igenom detta tillsammans. Vi värnar om vårt samarbete, och vi kommer att fortsätta jobba dygnet runt för att stödja dig.

2) Var riktlinjerna slutar och kraven börjar

Även om vi kan erbjuda support inom många områden, så har myndigheternas råd och regler företräde framför dessa riktlinjer. Varje land har sina egna lagar och rekommendationer, och det är väldigt viktigt att du tar dig tiden att sätta dig in i vad som gäller för din specifika situation.

 • Se till att du har licens för att öppna ditt boende igen om detta är något som dina lokala myndigheter kräver.
 • Ge gästerna och personalen information om spårningsappar, om detta är något som krävs av lokala myndigheter.

Vi lägger stor vikt vid att varje dag försöka samla in så mycket information som möjligt från hela världen, både sådant som är relevant för våra partners och gäster, för att se till att alla har kännedom om eventuella reserestriktioner. Men när det kommer till att följa faktiska lagar som kan tillämpas på din specifika situation, ber vi dig att kontrollera de lokala myndigheternas webbplatser.

3) Håll koll på vad, och hur, du ska kommunicera

Oavsett hur väl förberedd du är när det kommer till hälsa och säkerhet, så är det viktigt att detta kommuniceras till gästerna som funderar på att boka en vistelse på ditt boende.

Därför uppmuntrar vi dig att använda alla de verktyg som vi gjort tillgängliga för att hjälpa dig att kunna kommunicera med gästerna innan, under och efter vistelsen.

Dessutom, kom ihåg att vi alltid finns här för dig och att vi bör informeras om eventuella incidenter så att vi kan hjälpa dig att lösa dem.

 • Nu har du möjlighet att uppge information om de åtgärder du vidtagit för att skydda dina gäster och din personal. Se till att uppgifterna på vår webbplats är uppdaterade för att säkerställa att gästerna får transparent information.
 • Anmäl eventuella incidenter till de lokala myndigheterna, och till Booking.com via telefon eller extranätet.
 • Dokumentera alla förebyggande åtgärder du vidtagit och eventuella förändringar som skett på ditt boende.
 • Se till att skyltar med påminnelser om hälsa och hygien är väl synliga – både för gästerna och personalen.
4) Förbered dig själv och din personal

Vare sig du har en stor personalstyrka som jobbar med gästupplevelser eller om du hyr ut din bostad och tar hand om allting själv, så kan de här riktlinjerna göra stor skillnad och hjälpa dig att lyckas. Så se till att du och din personal gör allt ni kan för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse.

 • Stötta din personal när det gäller deras hälsa och välmående och ta hand om dig själv så att ni inte utsätts för några risker och inte heller utgör någon risk för gästerna.
 • Se till att din personal har kunskap i att upptäcka tecken på försämrat hälsotillstånd och att de vet hur de ska agera i sådana situationer (du kan till exempel se till att de vet hur och var de kan rapportera eventuella faror till de lokala myndigheterna och till Booking.com).
 • Ge personalen kunskap om hur de kan minimera fysisk kontakt där det är möjligt. Förstå, respektera och följ myndigheternas riktlinjer kring social distansering.
 • Se till att all din personal, inklusive timanställda, har den skyddsutrustning de behöver. Det kan till exempel vara plasthandskar och munskydd.
5) Fokusera på hälsa och städning när det kommer till dina faciliteter

Även om vissa saker kan te sig som självklara, har de senaste månaderna visat att vi måste skapa nya vanor och regler gällande städning och rengöring för att säkerställa vår egen och våra gästers säkerhet.

 • Städning innebär att få bort skräp och smuts från en yta. Desinficering innebär att man dödar de bakterier som kan finnas på en yta. En generell tumregel är att städa och tvätta av ytor som vidrörs ofta, och att sedan desinficera dem.
 • Placera genomskinliga skärmar i receptionen mellan personalen och gästerna.
 • Använd produkter som har blivit godkända av experter som arbetar med att minimera förekomsten av skadliga mikroorganismer och virus (till exempel: här är riktlinjerna som utfärdats av WHO).
 • Använd desinficeringsmedel när gästernas rum städas och i allmänna utrymmen som gym och mötesrum.
 • Använd desinficeringsmedel vid tvättning och tvätta sängöverkasten oftare.
 • Ge personalen i receptionen desinficerande våtservetter så att de kan desinficera ytor som också används av gästerna. Se till att desinficerande handgel finns till att tillgå i allmänna utrymmen och märk ut dessa tydligt så att gästerna och personalen använder dem.
 • Städa och desinficera tvättkorgar och vagnar som används för att transportera tvätt efter att de använts.
 • Rengör och desinficera elektronik som surfplattor, touchskärmar, tangentbord, fjärrkontroller och bankomater som finns på boendet. Se till att du använder rätt typ av desinficeringsmedel för ändamålet. 
 • Se till att toaletter i allmänna utrymmen både rengörs och desinficeras.
 • Underhåll och desinficera pooler, spa-faciliteter och liknande.
 • Installera luftrenare i allmänna utrymmen och se till att filtren byts regelbundet.
 • Erbjud kontantlös betalning om det är möjligt och överenskommet.
 • Håll dig informerad om de senaste nyheterna från WHO.
 • I de fall det är möjligt, tala om för gästerna vilka åtgärder du vidtagit och varför de är viktiga.
6) Förstå vilken roll gästen har

Det finns mycket du kan göra själv, men i slutänden har vi alla ett ansvar. Dina gäster spelar också en viktig roll i att minska eventuella risker genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra osäkra situationer. Riktlinjerna som utformats för gäster, och som vi rekommenderar dig att dela och tillämpa i praktiken, innehåller bland annat följande:

 • Gästerna ska följa alla säkerhetsåtgärder som utfärdats av myndigheterna och boendet.
 • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar rekommenderar att gäster och passagerare vid ankomst ska informeras om den lokala situationen och vilka eventuella regler som tillämpas. Det rekommenderas också att de får information om hur de kan komma i kontakt med sjukvården ifall de skulle utveckla symtom (till exempel att de får kontaktuppgifter till sjukvården och nationella stödlinjer).
 • I de fall då en gäst uppvisar symtom för ett högriskvirus (till exempel covid-19) innan incheckning eller under vistelsen på ditt boende ska gästen i fråga isolera sig och informera såväl boendet som Booking.com.
 • Om tillämpligt uppmuntras gästerna att registrera sig för spårningsappar. I vissa fall kan de vara skyldiga att göra detta om det krävs av de lokala myndigheterna.
 • Gästerna bör rapportera eventuella incidenter genom att kontakta Booking.coms kundservice via telefon, mejl eller chatt.