Så stärker du säkerheten på ditt boende

Lås, larm, kameror och detektorer

Så stärker du säkerheten på ditt boende

Vi tar säkerhet på stort allvar, och det vill vi att du också ska göra. Därför har vi satt ihop den här guiden så att du proaktivt kan ta itu med säkerhetsfrågor, säkerställa att ditt boende är tryggt och förbereda dig på eventuella nödsituationer. Om du vill vidta ytterligare åtgärder hittar du fler tips i den här guiden: Säkerhet på ditt boende och hur du förbereder dig inför nödsituationer

Gäster som oväntat påträffar en övervakningskamera på boendet kan betrakta kameran som påträngande eller problematisk. Andra kan avböja att boka ett boende som inte erbjuder tillräcklig säkerhet.

Du behöver själv välja vad som ska gälla på ditt boende, och du bör alltid ha gästernas integritet i åtanke. En sak är dock dock: transparens är av yttersta vikt. Om du beslutar att en säkerhetsanordning är rätt för ditt boende bör du informera om den. Det kan till och med vara positivt för dig om du visar upp att du har en viss säkerhetsanordning bland faciliteterna.

Vi har sammanställt en lista över de populäraste säkerhetsanordningarna för hus och hem, tillsammans med några tips om hur du kommunicerar kring användningen av dessa anordningar till dina gäster. Vi rekommenderar att du följer alla lagar och förordningar gällande integritet för ditt boende, samt att du är öppen och tillgänglig för eventuella frågor som gästerna kan ha angående integritet och säkerhet.

Smarta lås

Nycklar försvinner. Gäster låser ut sig själva. Du kan undvika dessa situationer genom att investera i ett smart lås. Förutom att slippa det fysiska utbytet av nycklar ger elektroniska smarta lås dig ytterligare kontroll. Du kan skapa en elektronisk nyckel som är anpassad för varje bokning, vilket blir säkrare för både dig och dina gäster. 

Högteknologiska smarta lås kan ge partners möjlighet att låsa upp dörrarna på sitt boende från andra sidan jorden, och göra det möjligt för gäster att komma in i boendet endast med hjälp av deras smartphone (via Bluetooth, Z-Wave eller WiFi). Vissa smarta lås erbjuder appar där man kan följa när gästerna ankommer och lämnar boendet, vilket kan ge ytterligare sinnesro.

 

Säkerhetslarm

Gäster som värdesätter säkerhet högt uppskattar boenden som visar att de har säkerhetslarm. Men det finns både positiva och negativa aspekter att överväga innan man investerar i ett säkerhetslarm.

Det positiva är att säkerhetslarm skänker gästerna sinnesro. Ett säkerhetslarm kan meddela dig eller dina gäster direkt om någon obehörig skulle ta sig in på ditt boende. De flesta säkerhetssystem använder rörelsedetektorer vilka kan vara särskilt användbara om de placeras vid viktiga punkter. Visa system har rörelsedetektorer som är designade för dörrar och fönster, och har ytterligare sensorer som du kan placera var du vill. De mest sofistikerade säkerhetssystemen ger dig möjlighet att anpassa räckvidden och känsligheten för sensorerna så att du kan kontrollera hur säkert du vill att ditt boende ska vara.

Beakta att högteknologiska säkerhetssystem kan vara komplexa. Det kan vara ett försäljningsargument för gäster att välja ditt boende, men det kan också leda till falsklarm och förvirring. Några frågor du bör ställa dig innan du installerar ett säkerhetssystem: Vad händer om larmet går? Kommer polisen eller ett privat säkerhetsföretag kontaktas? Hur kommer du som ägare av boendet kontaktas? Vad händer om det inte går att nå dig?

Även om säkerhetssystem kan vara komplicerade att installera kan de vara rätt alternativ för vissa boenden. Försäkra dig om vad ett sådant system skulle kosta och hur det skulle fungera innan du investerar i ett.

Övervakningskameror

Om du installerar övervakningskameror på ditt boende kan det leda till att vissa gäster tvekar att boka hos dig. För de flesta människor, oavsett om de bor på ett stort hotell eller i en studiolägenhet, är övervakningskameror inuti boendet oförenligt med deras förväntningar av privatliv. Å andra sidan, om du installerar en övervakningskamera utomhus, vilket är standard på de flesta hotell, kan samma gäster se det som ett positivt tecken på att säkerheten är hög på boendet. Om du väljer att installera övervakningskameror på ditt boende kommer du behöva bemöta gästernas oro med både diplomati och vänlighet.

Innan du installerar en kamera på ditt boende behöver du känna till vilka lagar som gäller för övervakning i ditt område. Att placera kameror där det förväntas avskildhet, som i ett badrum eller sovrum, är olagligt i de flesta länder. 

Vissa boendeägare lockas av idén av videokameror eftersom de tror att de kan hjälpa till att efterfölja husreglerna. Om du till exempel inte tillåter oregistrerade gäster, husdjur eller rökning i eller omkring boendet, kan en kamera vid ytterdörren förhindra regelöverträdelser. 

Ett populärt alternativ är "videodörrklockor". De monteras vanligtvis på ytterdörren och fungerar som en kombination av en dörrklocka, övervakningskamera och porttelefon. När någon närmar sig dörren eller ringer på dörrklockan kommer enheten skicka en notis till din smartphone, så att du kan se ett videoklipp i realtid direkt i telefonen och svara besökarna. Du kan även använda enheten till att kommunicera med gästerna på andra sätt. Du kan till exempel använda den som en del av incheckningsproceduren om du vill. Genom att öppna den kommunikationskanalen kan du naturligtvis också bli kontaktad av dina gäster om de skulle ha en fråga till dig, oavsett tid på dygnet. 

Framförallt är det viktigt att vara transparent kring användandet av övervakningskameror, inomhus eller utanför ditt boende. Dessa uppgifter bör alltid framgå i informationen om ditt boende.

Ljud- och rörelsedetektorer

Rörelsedetektorer är ett mindre privatlivsintrång än övervakningskameror, men de ska inte heller placeras i områden där gäster förväntar sig avskildhet. De kan användas utomhus för att uppmärksamma gäster på när andra människor närmar sig boendet, men de kan även användas för att avgränsa ytor som du inte vill att andra ska ha tillträde till. Om du i dina husregler anger att gäster inte har tillträde till garage eller förråd kan en rörelsedetektor hjälpa till att verkställa reglerna.

Det finns också apparater som endast mäter ljudnivån på ett område. Det mest uppenbara användningsområdet för dessa detektorer är att säkerställa att reglerna kring fester och ljudnivåer efterföljs. Dessa apparater kan vara en bra lösning för partners som vill använda teknologi på ett avgränsat sätt för att lösa specifika gästrelationsproblem. 

Hur ska jag informera om användandet av säkerhetsenheter till mina gäster?

  • Om du använder smarta lås bör du informera gästerna om att du skapar en unik nyckel inför varje bokning. Om du säkerställer att utcheckningstiderna hålls genom att ändra nyckelkoderna vid specifika tillfällen bör du informera gästerna om detta i förhand.

  • Om du ditt boende har ett säkerhetsalarm kan du upprätta detaljerade instruktioner så att gästerna vet hur det fungerar och hur de ska använda systemet.

  • Om du installerar kameror med kommunikationssystem bör du informera gästerna om när de kan kontakta dig via det.  

Meddela förekomsten av kameror, antingen inuti eller utanför boendet, via "Faciliteter och tjänster" under "Boende"-fliken i extranätet.

Vad tycker du om den här sidan?