Resultaten är här! Vi är snart redo att fira årets vinnare av Traveller Review Awards.
 

Procedurer till följd av coronaviruset

Uppdaterad för 5 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Den här artikeln behandlar de procedurer och riktlinjer som gäller för våra boendepartners till följd av coronaviruset (covid-19). Eftersom situationen kan fortsätta att utvecklas kan vi komma att ändra gällande datum och villkor för vår force majeure-policy. Vi fortsätter att uppdatera den här artikeln med eventuella ändringar som vi gör, så att du kan återbesöka den här sidan för att hitta ny information.

I den här artikeln hittar du vår kommunikation angående coronaviruset i kronologisk ordning.


Artikelns innehåll


Så här tillämpas vår force majeure-policy i samband med coronaviruset

Vi meddelade i början av 2020 att force majeure-förhållanden gällde som svar på den snabbt föränderliga coronavirus-situationen. Force majeure-policyn omfattar bokningar som gjordes den 6 april 2020 eller före den 6 april 2020 – oavsett om det planerade incheckningsdatumet var efter den 6 april – och som uppfyller behörighetskriterierna. Alla bokningar som gjorts efter den 6 april 2020 omfattas inte av vår force majeure-policy. Du kan se kriterierna för force majeure i nästa avsnitt.

Vi tillämpade vår force majeure-policy på grund av coronavirusets inverkan på resenärernas möjligheter att genomföra sina bokningar. Vi baserade detta på:

 • Officiella reseråd relaterade till coronaviruset, från regeringar runt om i världen
 • Reserestriktioner för gäster som var/är i områden som drabbats hårt av coronaviruset
 • Att gäster inte kan resa till eller bo på boenden som ligger i områden som drabbats allvarligt

Vår force majeure-policy gäller endast avbokningar som initieras av gästen. Den omfattar fall där restriktioner har gjort/gör det omöjligt eller olagligt för gäster att resa till, eller bo på, boenden som de har bokat, i enlighet med våra allmänna leveransvillkor. Beroende på vilken typ av boende du äger och var det ligger är det en viss uppsättning allmänna leveransvillkor som gäller för dig. Detta påverkar också var force majeure-klausulen finns i ditt kontrakt. För de flesta partners är det under avsnitt 2.9 eller 2.8. Om du har ett förhandlat avtal med oss kan force majeure-klausulen anges under ett annat avsnitt.

Läs det här avsnittet om du vill ha hjälp med andra förfaranden, till exempel om du inte kan ta emot bokningar på grund av boendets nedstängning.


Kriterier för force majeure

Vår force majeure-policy gäller för bokningar som gjordes före den 6 april 2020 och som uppfyller ett av flera villkor, inklusive men inte begränsat till följande:

 1. Gästen har varit i ett område som påverkats av coronaviruset och förhindras därför från att resa.
 2. Gästen har förbjudits att ta sig till det tänkta resmålet på grund av coronaviruset.
 3. Gästen kan bli nekad visum vid ankomst till följd av coronaviruset.
 4. Bokningen gjordes på ett boende som stängdes, antingen frivilligt eller på grund av krav från lokala myndigheter till följd av coronaviruset.

Vi utvärderar bokningar från fall till fall och identifierar de som uppfyller villkoren för force majeure. Vi mejlar dig om dina gäster behöver ändra sina bokningar till följd av detta.


Hantering av bokningar som uppfyller force majeure-villkoren

För bokningar där gästerna inte kan genomföra sin vistelse och som uppfyller force majeure-villkoren kan gästerna begära att du gör något av följande:

 • Hittar nya datum för en framtida bokning via Booking.com (andra priser kan gälla)
 • Utfärdar en värdecheck motsvarande hela bokningsbeloppet, eller ett högre belopp, som kan användas till en framtida vistelse
 • Återbetalar hela beloppet av en eventuell förskottsbetalning eller deposition, inklusive avgifter för utebliven ankomst, bokningsändringar eller avbokningar

Läs den här artikeln om du vill veta mer om att avboka bokningar eller den här artikeln för att lära dig hur du ändrar bokningsdatum.

Du kan följa dessa riktlinjer när du återbetalar bokningar som uppfyller force majeure-villkoren:

 

 

Uppfyller force majeure-villkor

Uppfyller inte force majeure-villkor

Avbokningar som är avgiftsbelagda

Om en gäst avbokar en bokning som är avgiftsbelagd behöver du markera gästens betalkort som ogiltigt i extranätet för att vi ska avstå från provisionsavgiften. Detta kan endast göras innan fakturorna genereras.

Om du redan har utfärdat fakturan till gästen visas inte knappen Markera betalkortet som ogiltigt. I så fall måste du bestrida vår faktura när du har mottagit den.

Om gästen avbokar en ej återbetalningsbar bokning kan du debitera dem de normala avgifterna.

Kostnadsfria avbokningar

Om en gäst ber om att avboka en bokning kostnadsfritt (utan att använda självbetjäningsverktyget för avbokning) kan du acceptera begäran genom att gå till bokningen i extranätet och klicka på Begäran om avbokning. Detta kommer avboka bokningen kostnadsfritt.

Om en gäst ber om att avboka en bokning kostnadsfritt kan du acceptera begäran genom att gå till bokningen i extranätet och klicka på Begäran om avbokning. Detta kommer avboka bokningen kostnadsfritt.


Så gör du vid stängning av boende

Om lokala myndigheter kräver att ditt boende tillfälligt stängs ner behöver du se till följande:

 • Stäng dina rum på vår plattform under den period då ditt boende är stängt för att undvika att få nya bokningar som du inte kan ta emot.
 • Kontakta alla gäster som har planerat att anlända under den stängda perioden för att meddela dem att de inte kommer att kunna bo på ditt boende.
 • Om du väljer att avboka eventuella kommande bokningar kan du göra det utan att debitera gästen eller genom att ge gästen full återbetalning – vi avstår från kostnaden för våra tjänster för dessa avbokningar.
 • Om du och din gäst kommer överens om att ändra bokningsdatumet istället kan vår kundtjänst hjälpa dig att ordna detta.

I vissa fall bestämmer lokala myndigheter att vissa typer av boende i ett område måste stängas, eller att de inte kan ta emot gäster och/eller acceptera nya bokningar under en viss period, och att ansvaret ligger på oss att ordna detta å boendets vägnar. Om detta gäller för ditt boende mejlar vi dig och informerar om detta.

Om ditt boende påverkas direkt av ett coronafall och du tvingas stänga tillfälligt i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter kan du kontakta vår kundtjänst för hjälp. Läs den här guiden för mer information om hur du håller ditt boende hygieniskt och säkert.


Ytterligare resurser

Var den här artikeln till hjälp?