Så skapar och hanterar du inloggningskonton i extranätet

Updated för 1 år sen
Spara artikel

Vi har lagt till en ny funktion i extranätet som förenklar hanteringen av ditt boendes inloggningskonton.*

Du behöver inte längre dela inloggningar och lösenord med ditt team. Istället kan du skapa ytterligare konton med individuella åtkomsträttigheter för dina teammedlemmar.  Funktionen kan endast nås av ditt boendes administratör. Den här användaren har antingen utsetts av dig eller identifierats av oss som den mest lämpliga användaren för att skapa och hantera konton.

För att skapa eller hantera ditt boendes inloggningskonton kan administratören följa dessa steg:

  1. Gå till Booking.coms extranät och klicka på ikonen ”Konto” i det övre högra hörnet.
  2. Välj ”Lägg till och hantera användare” i menyn.
  3. Här ser du en översikt över alla användare, deras åtkomsträttigheter och deras senaste inloggningsdatum.
  4. Klicka på ”Hantera” för att ändra befintliga åtkomsträttigheter, ta bort en användare eller skapa en ny administratör. Eller klicka på ”Lägg till en användare” för att skapa en ny inloggning. Detta kan antingen vara en förstagångsanvändare eller någon som redan har tillgång till ett annat konto på extranätet.

If you get an error message while adding a new user, have a look at our articles about adding other users and properties to a master account.

Gå till ditt extranät

Artikelsektioner:


Hur kan jag bjuda in befintliga användare av extranätet att komma åt mitt boende, men begränsa dem till specifika flikar som ”Bokningar”?

När du bjuder in en användare med ett befintligt konto i extranätet för att komma åt ditt boende visas deras aktuella behörigheter. När användaren har accepterat din inbjudan kan du ändra dennes behörigheter. Alla ändringar du gör i deras behörigheter gäller dock för alla boenden de har tillgång till. Det är inte möjligt att skapa boendespecifika behörigheter för en innehavare av ett gruppkonto. Du kan dock bjuda in användaren att skapa ett nytt inloggningskonto som behåller de specifika behörigheterna du väljer att ge dem för ditt boende. 


Kan jag se vilka förändringar specifika användare gör i mitt extranät?

Det går inte att spåra eller se enskilda användares handlingar på ditt extranät. Kontakta ditt lokala supportteam om du har några problem eller frågor.


Vilka flikar på extranätet kan jag ställa in behörigheter för?

Du kan begränsa åtkomsten till följande flikar och sidor genom att ställa in behörigheter: Konto, Meddelanden, Ekonomi, Boendeuppgifter, Bokningar, Erbjudanden, Priser & Tillgänglighet (eller Kalender & priser, beroende på din boendetyp). Du kan ställa in enskilda behörigheter för specifika flikar med hjälp av växlingsknapparna ”Ja/Nej”. Om åtkomst är aktiverad kan användaren se och redigera allt under den fliken. 


Kan jag skapa ett konto med skrivskyddad åtkomst så att användarna inte kan göra några uppdateringar i mitt extranät?

När du skapar ett konto kan du ställa in användarbehörigheter för specifika flikar i extranätet. När åtkomst är aktiverad kommer användaren att kunna se och redigera allt under den fliken. 


Kan jag skicka en mejlinbjudan på nytt till en användare om det har raderats av misstag eller inte mottagits?

Om en inbjudan har raderats eller inte tagits emot kan du helt enkelt skapa ett nytt inloggningskonto och bjuda in samma person igen. Den tidigare inbjudan upphör automatiskt efter 7 dagar och den “väntande” användaren i din boendelista försvinner också.


Kan jag skapa ett delat konto åt mitt team?

Det är möjligt, men vi rekommenderar att du skapar ett separat inloggningskonto för varje enskild användare av extranätet. På så sätt får du större kontroll över vem som kan komma åt och göra ändringar under enskilda flikar. 


Kan jag tillfälligt begränsa en användares åtkomst till mitt extranät?

Du kan begränsa en användare från att komma åt ditt extranät när som helst. Om du senare vill ge dem åtkomst igen bjuder du bara in dem igen via knappen ”Lägg till en användare”.


När jag uppdaterar ett befintligt inloggningskonto, kan jag se om användaren har tillgång till andra boenden och i så fall vilka?

När du uppdaterar användarbehörigheter får du ett varningsmeddelande om ändringen påverkar andra boenden innan du bekräftar några ändringar. Av säkerhetsskäl kan vi inte uppge de andra boendenamnen som användaren också har åtkomst till. Eventuella förändringar du gör gällande inloggningskonton som har åtkomst till flera boenden påverkar användarens åtkomst till alla boenden under det kontot.


Var kan jag uppdatera andra användaruppgifter än behörigheter, till exempel en mejladress eller ett telefonnummer?

Administratören kan bara göra ändringar i användarbehörigheter avseende åtkomst till extranätet. Kontakta ditt lokala supportteam för att göra ändringar i användarens mejladress eller telefonnummer.


Kan ett boende ha fler än en ”administratör”?

Det är möjligt att ha fler än en administratör för ett boende. Alla befintliga administratörer kan skapa en extra administratör genom att välja det alternativet under knappen ”Hantera” för den valda användaren. En administratör får alltid automatiskt tillgång till alla flikar.

Vad tycker du om den här sidan?