Så håller du ditt boende rent, tryggt och säkert

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 3.5 min
Spara

Vi har samlat in dessa riktlinjer om hälsa och säkerhet från experter inom branschen samt från partners världen över. De är utformade för att hjälpa dig hålla ditt boende tryggt och säkert och för att skydda både din personal och dina gäster.


Artikelns innehåll


Dina lokala skyldigheter

Varje land har sina egna regler och lagar, och det är viktigt att du tar dig tid att förstå vad som gäller i just din situation – från nationella riktlinjer till krav från lokala myndigheter.


Så informerar du gästerna om hälso- och säkerhetsåtgärder

Dina gäster ska kunna känna sig trygga när de är på ditt boende. Du kan öka tryggheten för dina gäster genom att

 • ange aktuell information om de åtgärder du har vidtagit i extranätet
 • rapportera alla hälso- och säkerhetsincidenter till dina lokala myndigheter och till Booking.com via telefon eller genom att skicka ett meddelande i extranätet
 • ha synliga och tydliga skyltar som påminner både gäster och personal om hälso- och hygienåtgärder
 • registrera alla förebyggande åtgärder du vidtar, samt alla andra ändringar som sker på ditt boende.

Så förbereder du dig själv och din personal

Oavsett om det bara är du eller ett stort team som tar hand om boendet kan dessa riktlinjer hjälpa dig att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö:

 • Stötta din personal när det gäller deras hälsa och var vaksam på symptom både när det gäller dem och dig själv för att se till att varken personal eller gäster utsätts för risk.
 • Se till att du och din personal har kunskap i att upptäcka tecken på försämrat hälsotillstånd och att ni vet hur ni ska agera i sådana situationer, till exempel hur och var ni kan rapportera eventuella faror till de lokala myndigheterna och till oss.
 • Minimera fysisk kontakt där det är möjligt och uppmuntra din personal att göra detsamma genom att sätta sig in i, följa och upprätthålla riktlinjerna för social distansering.
 • Använd lämplig skyddsutrustning, som handskar och masker, och tillhandahåll även denna utrustning för samtlig personal (även eventuell inhyrd personal).
 • Kontrollera om dina lokala riktlinjer kräver att du ber om bevis på vaccination med hjälp av en QR-kod eller via en spårningsapp.

Skapa rutiner för säkerhet och städning

Genom att skapa och följa särskilda städrutiner i samband med pandemin kan du bidra till att hålla din personal och dina gäster säkra. Här är några exempel på sådana rutiner:

 • Rengör och sanera ytor för att avlägsna smuts och döda bakterier – det är bäst att först rengöra ytor som många rör vid och sedan sanera dem.
 • Placera genomskinliga skärmar på ställen där man har kontakt med varandra, till exempel mellan personalen och gästerna i receptionen.
 • Använd produkter som har godkänts av hälso- och sjukvårdsexperter för att stoppa spridningen av virus – ta en titt på riktlinjerna från WHO.
 • Använd desinfektionsmedel under den rutinmässiga städningen av boendeenheter och, om tillämpligt, vid städning av allmänna utrymmen som exempelvis konferens- och mötesrum.
 • Tvätta sängkläder oftare och använd desinfektionsmedel.
 • Ge personalen desinficerande våtservetter så att de kan desinficera ytor som också används av gästerna.
 • Se till att handdesinfektion finns att tillgå i allmänna utrymmen och märk ut dessa tydligt så att gästerna och personalen använder dem.
 • Tvätta och desinficera tvättkorgar eller vagnar efter användning.
 • Rengör och desinficera elektronisk utrustning som surfplattor, touchskärmar, tangentbord, fjärrkontroller och bankomater som finns på boendet. 
 • Desinficera och rengör toaletter i allmänna utrymmen regelbundet.
 • Desinficera pooler, spaanläggningar och andra rekreationsfaciliteter.
 • Installera luftrenare i allmänna utrymmen och byt ut filtren regelbundet (om tillämpligt).
 • Erbjud kontantlös betalning om det är möjligt och avtalat.
 • Håll dig informerad om de senaste nyheterna från WHO.
 • Hjälp gästerna att förstå vilka åtgärder du har vidtagit och varför de är viktiga.

Så håller du verksamheten hållbar samtidigt som du vidtar försiktighetsåtgärder

Kanske oroar du dig för att vissa av dessa åtgärder kan leda till större användning av plast eller skapa mer avfall än normalt. För att se till att ditt boende förblir hållbart rekommenderar vi att du läser denna handbok som ingår i FN:s miljöprogram. Den förklarar hur du kan fortsätta minska boendets plastanvändning så att det förblir hållbart även med extra säkerhets- och hälsoåtgärder.

Ladda ner handboken


Dina gästers roll

Dina gäster spelar också en viktig roll i att minska eventuella risker genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Våra riktlinjer för gäster – som vi också uppmuntrar dig att dela och tillämpa – är följande:

 • Gästerna ska följa de säkerhetsåtgärder som utfärdats av myndigheterna och boendet. 
 • Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar rekommenderar att gäster vid ankomst informeras om den lokala situationen och hur de kan komma i kontakt med sjukvården ifall de skulle utveckla symtom. Du kan till exempel ge dem kontaktuppgifter till den lokala sjukvården och nationella stödlinjer.
 • Om gäster upplever symtom före incheckning eller under vistelsen bör de isolera sig och informera dig.
 • Om lokala myndigheter kräver eller rekommenderar det bör gästerna registrera sig i en spårningsapp.
 • Gäster bör rapportera alla hälso- och säkerhetsincidenter på ditt boende till dig.

Var den här artikeln till hjälp?