Så identifierar du och vidtar åtgärder vid potentiella fall av människohandel med flyktingar från Ukraina

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Den pågående krisen där flyktingar flyr kriget i Ukraina innebär en ökad risk för att människohandelsrelaterade aktiviteter äger rum på hotell och andra boenden i Europa. Din och dina gästers säkerhet är vår högsta prioritet. Den här artikeln innehåller information om tecken på människohandel och vad du kan göra om du tror att det sker på ditt boende.


Artikelns innehåll:


Om människohandel och resebranschen

Vad är människohandel och hur är det sammankopplat med resor och turism?

Enligt FN:s definition innefattar människohandel att rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot människor genom att använda våld, bedrägeri eller vilseledning med avsikt att utnyttja dem i vinstsyfte.

Nätverk som sysslar med människohandel använder sig ofta av legitima verksamheter, däribland hotell och andra typer av boenden, för att bedriva sina affärer. Människohandlare kan till exempel använda ett hotell eller ett hus för att inhysa sina offer medan dessa befinner sig i transit, eller för att tvinga offren att sälja olika typer av tjänster.

Offer för människohandel kan också bli inlurade i exploaterande arbete på ett boende, vilket inte bara kan innebära säkerhetsrisker för offret, utan även för boendet och dess gäster.

Varför innebär flyktingkrisen en ökad risk?

Enligt FN har 7,8 miljoner människor flytt från Ukraina till andra länder i Europa. De flesta är kvinnor och barn, vilka löper störst risk att utsättas för människohandel tillsammans med andra marginaliserade grupper som inte alltid kan få det standardskydd flyktingar har rätt till. Genom att lära dig upptäcka tecknen på potentiell människohandel och vad du i sådana fall kan göra kan du förbereda dig på hur du ska agera och underlätta för myndigheter att hjälpa dem som befinner sig i fara.


Så kan du upptäcka och agera vid potentiell människohandel

Vilka är tecknen på att människohandel potentiellt äger rum?

Organisationer som arbetar för att förebygga människohandel identifierar vissa tecken som en indikation på att människohandel potentiellt äger rum på hotell och andra typer av boenden. Det kan handla om att personer

 • får utstå verbal eller psykisk misshandel
 • inte får kommunicera eller blir kontrollerade av andra
 • får sin rörelsefrihet begränsad eller blir övervakade
 • inte får ha kontroll över sina egna pengar, sin mobiltelefon eller sina id-handlingar
 • verkar rädda, oroliga eller undergivna
 • inte klär sig passande för årstiden
 • inte vet var de tidigare varit eller befinner sig för tillfället
 • uppvisar tecken på dålig hygien, undernäring eller trötthet
 • ofta ber om att få nya handdukar eller andra typer av textilier.

Andra tecken som indikerar människohandel kan vara att

 • personer går in och ut ur rum mycket oftare än vad som är normalt
 • flera rum är bokade under ett och samma namn
 • en person eller ett par checkar in tillsammans med flera kvinnor
 • barn reser med en vuxen eller flera vuxna som de inte verkar vara släkt med.

Kom dock ihåg att ett enstaka tecken eller två på egen hand inte nödvändigtvis behöver betyda att människohandel äger rum. Till exempel kan en och samma person ha bokat flera olika rum till en helt legitim grupp som reser tillsammans. Om du däremot lägger märke till flera av tecknen som nämns ovan kan det vara en anledning till oro.

Vad kan jag göra om jag misstänker att människohandel sker på mitt boende?

Om du misstänker att människohandel äger rum på ditt boende ber vi dig ringa ditt lands nationella hjälplinje mot människohandel. Om någon befinner sig i omedelbar fara ska du ringa larmcentralen på det vanliga nödnumret i ditt land. Det kan också vara en bra idé att ta kontakt med andra organisationer som kan hjälpa till, eller att uppmana personer som kan befinna sig i fara att själva kontakta dessa organisationer.

Om det uppstår en situation som är kopplad till en bokning gjord på vår plattform ber vi dig även att ringa till oss.

Som en del av vårt åtagande att respektera och främja mänskliga rättigheter, och i linje med våra värderingar, motsätter vi oss alla former av modernt slaveri, tvångsarbete, barnarbete och människohandel. Det är viktigt för oss att hjälpa dig som partner att identifiera och anmäla misstänkta fall av människohandel som potentiellt äger rum på ditt boende.

Vad mer kan jag göra för att hjälpa?

Polaris Project, en ideell organisation som arbetar för att bekämpa människohandel i Nordamerika, rekommenderar att du

 • visar kontaktuppgifter till IOM:s hjälplinje på ditt boende på det lokala språket, och även på ukrainska och ryska
 • har som policy att direktanställa din personal så långt det är möjligt
 • arbetar med leverantörer och säljare som får sina produkter från ansvarsfulla källor
 • inför en policy mot människohandel för ditt boende
 • lär din personal hur de kan identifiera tecken på människohandel
 • upprättar en handlingsplan för människohandel som inkluderar en säker rapporteringsmekanism.

Mer information och hjälpresurser

Allmänna hjälpresurser relaterade till människohandel

Hjälplinjer som drivs av International Organization for Migration (IOM), FN:s migrationsorganisation, erbjuder gratis information om irreguljär migration, människohandel och alternativ för laglig migration. 

De flesta medlemmarna i La Strada International, ett nätverk av icke-statliga organisationer som fokuserar på människohandel i Europa, driver också hjälplinjer där du kan få lokal information. Det kan handla om rättsliga överväganden, användbara telefonnummer, säkerhetstips och nödhjälp.

Hjälpresurser i Ukraina

 • IOM:s nationella hjälplinje mot människohandel – ring 527 (gratis från ukrainska mobiltelefoner) eller 0800 505 501 (gratis från fasta telefoner i Ukraina), besök hjälplinjens webbplats för att chatta online eller skicka ett mejl till iomkievcomm@iom.int.

Hjälpresurser i Polen

 • Associationen PoMOC erbjuder hjälp till kvinnor och barn (Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej) – ring +48 32 255 38 69, besök associationens webbplats eller skicka ett mejl till biuro@po-moc.pl.
 • Det nationella rådgivnings- och interventionscentret för offer för människohandel – ring +48 22 628 01 20 eller besök centrets webbplats.

Hjälpresurser i Moldavien

 • Ministeriet för utrikesfrågor och europeisk integration – ring 080 090 990 (från Moldavien) eller +373 22 690 990 (från utlandet).
 • Centret för bekämpning av människohandel – ring +373 22 254 998.
 • Den nationella samordningsenheten för arbetsmarknads-, socialskydds- och familjefrågor – ring +373 22 727 274.

Hjälpresurser i Slovakien

 • Den nationella hjälplinjen för offer för människohandel – ring 0800 800 818 (från Slovakien) eller +421 800 800 818 (från utlandet).

Hjälpresurser i Rumänien

Hjälpresurser i Ungern

Var den här artikeln till hjälp?