Utrusta ditt boende med säkerhetsanordningar och planera inför nödsituationer

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Vi tar säkerheten och tryggheten för dig och dina gäster på största allvar – och det vill vi att du också gör. Därför har vi sammanställt tips och råd så att du proaktivt kan hantera säkerhetsfrågor som rör gästerna och se till att ditt boende är tryggt och förberett på nödsituationer. Vi rekommenderar även att du ser över vilka andra alternativ som finns för att stärka säkerheten på ditt boende. 

Dessa säkerhetstips är särskilt framtagna för hem och semesterbostäder, som kan omfattas av andra regler och föreskrifter än de som gäller för hotell och vandrarhem. Oavsett om dessa frågor behandlas i den lokala lagstiftningen eller inte, rekommenderar vi att du sätter dig in i vilket juridiskt ansvar du har som värd. Se till att du erbjuder gästerna en så säker upplevelse som möjligt, så att de kan njuta av sina vistelser. Det innebär bland annat att du talar om för gästerna att du kan hjälpa dem att komma i kontakt med lokala instanser om en nödsituation skulle uppstå. 

Det är viktigt att vara förberedd på det oväntade, och det tar bara några minuter att se över säkerhetsutrustningen på ditt boende. Dina förberedelser och din noggrannhet kan göra dramatisk skillnad i någons liv. Alla hem är olika, men vi har listat några grundläggande säkerhetsanordningar som varje boende bör ha. Vi rekommenderar att du är proaktiv och berättar för gästerna om alla de säkerhetsåtgärder du vidtagit. 


Artikelns innehåll

 1. Brandvarnare
 2. Kolmonoxidvarnare
 3. Brandsläckare
 4. Brandstege och utrymningsplan
 5. Nödutrustning
 6. Första hjälpen-kit
 7. Säkerhetsinformation

Brandvarnare

Brandförebyggande lagar varierar från plats till plats, så du bör bekanta dig med vilka lokala regler som gäller. Vi uppmanar dig att installera minst en brandvarnare per våning och ett inuti, eller precis utanför, varje sovrum. Testa dem minst en gång i månaden och byt batterier med jämna mellanrum.


Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid är en gas utan färg, smak eller lukt som kan vara dödlig vid inandning över tid. Gasen bildas vid ineffektiv förbränning i exempelvis värmepannor, kaminer, kakelugnar och liknande. Kolmonoxidvarnare kan placeras var som helst, men du bör åtminstone ha en installerad i varje rum där det finns en förbränningsanordning. Kontrollera batterierna minst en gång i månaden och byt batterierna med jämna mellanrum. Varnarna bör bytas ut vart femte till sjunde år. Det finns även kombinerade rök- och kolmonoxidvarnare.


Brandsläckare

Det bör finnas minst en brandsläckare på ditt boende som är synligt placerad och lätt att komma åt. Olika typer av brandsläckare är utformade för att bekämpa olika slags bränder, så se till att du har koll på detta innan du köper en. De flesta bränder i hemmet börjar i köket, så överväg att ha en brandsläckare i närheten av spisen. Vill du göra mer? Det finns även släcksprej som kan användas som komplement till en brandsläckare.

Hur informerar jag gästerna om vilken säkerhetsutrustning som finns?

 • Ange vilken slags säkerhetsutrustning som finns på ditt boende. Det gör du på extranätet i avsnittet Faciliteter och tjänster under fliken Boende.
 • Visa var säkerhetsutrustningen finns placerad när gästerna checkar in.
 • Skriv en lista över vilken säkerhetsutrustning som finns och lämna listan till gästerna.
 • Uppmuntra gästerna att meddela dig om någon säkerhetsanordning ger ifrån sig ljud eller blinkar – falska alarm kan tyda på lågt batteri eller att enheten inte fungerar som den ska.

Brandstege och utrymningsplan

Alla boenden behöver kanske inte en brandstege, men om ditt boende har mer än en våning bör du ha en utrymningsplan om det skulle uppstå en nödsituation på våningar ovan markplan. Rita upp en utrymningsplan eller beskriv steg för steg hur gästerna ska göra om det uppstår en nödsituation. 


Nödutrustning

Det är omöjligt att förutse varenda nödsituation, men i förebyggande syfte kan du hjälpa gästerna genom att tillhandahålla ett välutrustat första hjälpen-kit och en lista över viktiga nödnummer och procedurer att följa vid en nödsituation. Om ditt boende ligger i ett geografiskt område som kan utsättas för en specifik typ av nödsituation, som översvämningar, skogsbränder eller jordbävningar, kan du se till att överlevnadsutrustning finns på boendet tillsammans med information om vad gästerna ska göra i en sådan nödsituation.


Första hjälpen-kit

Det finns flertalet färdigpackade första hjälpen-kit som innehåller viktig utrustning som gästerna kan behöva för mindre skador och sår. Om du vill sätta ihop ett eget kit rekommenderar Röda Korset att följande produkter ska finnas med:

 • 2 absorberande kompresser
 • 25 självhäftande plåster i olika storlekar
 • 1 fixeringstejp
 • Antiseptisk salva
 • 5 antiseptiska våtservetter
 • 2 förpackningar aspirin eller liknande
 • 1 nödfilt
 • 1 andningsmask med munstycke
 • 1 kylkompress
 • 2 par handskar (latexfria)
 • 2 paket hydrokortisonsalva 
 • 2 tryckförband
 • 5 sterila gasbindor 
 • Muntermometer 
 • 2 triangulära bandage/mitellor 
 • Pincett
 • Första hjälpen-guide

Dina gäster lär tycka att du är en extra omtänksam värd om du även tillhandahåller produkter som kan lindra vanliga åkommor som halsbränna eller turistmage. Överväg att även inkludera barnvänliga, receptfria läkemedel som kan mildra besvären vid skada eller sjukdom. Ingen gillar ju att ta tid från semestern för att ta hand små sår och liknande, och då kan ett välfyllt första hjälpen-kit komma väl till pass.


Säkerhetsinformation

Om något skulle gå fel behöver dina gäster mer information än bara ditt telefonnummer. Vi rekommenderar att du samlar all viktig säkerhetsinformation på ett papper som du sedan kan laminera och sätta upp på en synlig plats. 

Du kan bland annat ta med information som:

 • Den officiella adressen till boendet
 • Placeringen av brandvarnare 
 • Placeringen av brandsläckare
 • Placeringen av första hjälpen-kit
 • Instruktioner om hur man stänger av gas/vatten/el
 • En detaljerad utrymningsplan och information om nödutgångar 
 • En kontaktlista med nödnummer till polis, brandkår och sjukhus samt ditt eget kontaktnummer och ett reservnummer ifall du inte går att nå

Hur informerar jag gästerna om vilken säkerhets- och nödutrustning som finns?

 • Visa var nödutrustningen finns placerad när gästerna checkar in.
 • Skriv ner viktig information, till exempel var första hjälpen-kitet finns.
 • Uppmuntra gästerna att rapportera eventuella skador till dig så att du kan bistå dem med extra hjälp vid behov.

Var den här artikeln till hjälp?