Använd vår guide med data för att fånga efterfrågan under den senare delen av säsongen.

Varför måste jag fylla i formuläret “Känn din partner”?

Uppdaterad för 1 år sen
Spara

Varför ber Booking.com mig att fylla i formuläret "Känn din partner”?

Vi ber dig om viss information för att följa regler och lagstadgade krav.


Det gäller alla boendepartners, även om du bara hyr ut ditt boende privat vid enstaka tillfällen. I så fall behöver du bara välja "Jag driver min verksamhet som en privatperson", så anpassas de övriga frågorna till din situation.


Om du har flera boenden på Booking.com måste du från och med år 2020 följa en lite annorlunda rutin. Vi kommer informera dig i förväg så att du kan bekanta dig med kraven. Om du har fått ett gammalt formulär behöver du inte fylla i det, utan du kan vänta på att den nya processen påbörjas.

 

OBSERVERA: "Känn din partner"-formuläret är ingen ny procedur, utan bara ett nytt namn på formuläret för kontoverifiering.


Hur använder Booking.com informationen?


Vi vidarebefordrar dina uppgifter via säkra kanaler till en tredje part, som hjälper oss att validera informationen mot olika datakällor. Denna interaktion mellan Booking.com och den tredje parten är helt i överensstämmelse med sekretessregler.


Hur ofta utförs kontoverifieringen?


Vi ber dig varje år att bekräfta att informationen som du har lämnat fortfarande är korrekt. Du får också möjlighet att uppdatera den information som har ändrats.


Hur ändrar jag informationen?


Kontakta ditt lokala supportteam om du behöver skicka in ett nytt formulär.

Här följer förklaringar av termerna i formuläret:

"Företag" 

En affärsenhet som skapats och administreras i enlighet med bolagsrätten och som bedriver affärsverksamhet, välgörenhetsarbete eller andra tillåtna aktiviteter. Företag bildas vanligtvis för att sälja en produkt eller tjänst, t.ex. bolag, affärsrörelser, stiftelser och icke-statliga organisationer.

"Privatperson" 

En privatperson (i juridisk mening, det vill säga en fysisk person) som inte är en juridisk person enligt bolagsrätten.


"Boendets juridiska namn" 

Boendets officiella, registrerade namn.

"Slutlig ägare av boendet"

Individen som är den slutliga ägaren av boendet. Om en individ äger boendet juridiskt, är individen den slutliga ägaren av boendet. Om ett företag äger boendet så är personen som äger det företaget den slutliga ägaren. Den slutliga ägaren är personen som är högst upp i ägarstrukturen. 

"Fullständigt namn på ägare/Fullständigt namn på ägare av förvaltningsbolag"

Förmånstagande ägare. Om ett företag äger fastighets-/förvaltningsbolaget behöver vi företagets fullständiga juridiska namn.
Om fastighets-/förvaltningsbolaget ägs av en juridisk person, behöver vi det fullständiga juridiska namnet på den personen.

"Annat namn" 

Vissa företag driver verksamhet under ett annat namn än det registrerade, juridiska namnet. Det kan vara ett varumärkesnamn, handelsnamn eller företagsnamn.

"Typ av fastighetsförvaltare (person)" 

En person (eller personer) som ansvarar för den dagliga verksamheten. Den kan omfatta hantering av personal och planering, marknadsföring, samordning och administration av hotelltjänster, som catering och boendefaciliteter.

"Typ av fastighetsförvaltare (företag)" 

Ett förvaltningsbolag driver den dagliga verksamheten på ett hotell, mot en avgift baserad på utförda tjänster, alternativt mot en fast kostnad eller en del av intäkten. Bolaget fungerar vanligtvis som en tredjepartsoperatör för den dagliga verksamheten och som stöd till redovisning, försäljning och marknadsföring, mat och dryck, personalavdelning, revision, revenue management, etc.

"Statstjänstemän/statliga myndigheter" 

Här ingår personer som statschefen, invalda statsråd, chefer vid myndigheter eller lagstiftande organ, samt andra avdelningar, byråer eller lagstiftande organ som verkar på uppdrag av regeringen.

"Statligt ägd" 

När en affärsenhet är helägd eller kontrollerad (dvs. äger mer än 50 %) av en statlig myndighet eller statstjänsteman.

"Delägare" 

Om ett boende ägs av flera personer eller företag kräver vi det juridiska namnet på företag eller personer som äger över 20 %.

 

Var den här artikeln till hjälp?