Varför måste jag fylla i "Känn din partner"-formuläret?

Uppdaterad för 1 månad sen | Lästid: 5 min
Spara

Vi använder "Känn din partner"-formuläret för att samla in specifika uppgifter från alla partners i EU för att följa olika regler och lagstadgade krav.


Artikelns innehåll:


Varför måste jag fylla i "Känn din partner"-formuläret?

Vi måste samla in specifika uppgifter från våra boendepartners för att följa regler och lagstadgade krav. För att göra det så enkelt som möjligt för dig att tillhandahålla dina uppgifter, samlar vi in all nödvändig information via ett formulär – "Känn din partner"-formuläret.

Processen är densamma för alla boendepartners, även om du bara hyr ut ditt boende privat vid enstaka tillfällen. I så fall ska du i formuläret ange att du driver din verksamhet som en enskild individ, och du kommer då att få frågor som är relevanta för din situation.

Platsen där ditt boende ligger kan också påverka vilka uppgifter du måste ange, eftersom vissa lagar och förordningar är landsspecifika.


Hur använder vi dessa uppgifter?

Vi vidarebefordrar dina uppgifter via säkra kanaler till en tredjepartsleverantör som hjälper oss att verifiera uppgifterna mot olika datakällor. Interaktionen mellan oss och tredje part är helt i överensstämmelse med sekretessreglerna.

Om ditt boende ligger i ett land vars regler kräver att vi måste dela uppgifter med styrande organ så kommer vi även att dela dessa uppgifter på ett sätt som är helt i överensstämmelse med sekretessreglerna.


Så gör du för att få åtkomst till och skicka in "Känn din partner"-formuläret

 1. Logga in på extranätet. 
 2. Klicka på "Känn din partner"-bannern för att komma till formuläret.
 3. Fyll i alla nödvändiga uppgifter.
 4. Spara och skicka in formuläret.

Så gör du ändringar i "Känn din partner"-formuläret

Om du behöver göra ändringar i "Känn din partner"-formuläret och skicka in det på nytt ska du kontakta ditt lokala supportteam.


Ordlista över termer som förekommer i verifieringsprocessen

En lista över alla termer som används under verifieringsprocessen:

 • Enskild individ – en "fysisk person" (i juridisk mening, dvs. en individ som är sin egen juridiska person) som är en människa och inte ett företag som bildas och administreras enligt bolagsrätten.
 • Företag – en enhet som bildas och administreras enligt bolagsrätten och som bedriver affärsverksamhet, välgörenhetsarbete eller andra tillåtna aktiviteter. Företag bildas vanligtvis för att sälja en produkt eller tjänst, t.ex. bolag, handelsbolag, stiftelser och icke-statliga organisationer.
 • Boendets juridiska namn – det officiella, juridiska namnet på boendet så som det används i officiella registreringsdokument.
 • Boendeägare – den juridiska ägaren är den enskilda individ eller det företag som äger boendet. Om en enskild individ äger boendet juridiskt sett, är denna person den juridiska ägaren. Om boendet ägs av ett företag så är det personen som äger detta företag som är den verkliga huvudmannen.
 • Chef över den dagliga driften – en person (eller personer) som ansvarar för boendets dagliga drift (en typ av chef). Detta kan även omfatta hantering och planering av personal, marknadsföring samt samordning och administration av hotelltjänster som catering och boendefaciliteter.
 • Förvaltningsfirma – en förvaltningsfirma förvaltar den dagliga driften av ett hotell, antingen mot en avgift baserad på utförda tjänster, en fast kostnad eller en del av bruttointäkten (en typ av chef). Firman fungerar vanligtvis som en tredjepartsoperatör för den dagliga driften och som stöd till redovisning, försäljning och marknadsföring, mat och dryck, personalavdelning, revision, revenue management, etc.
 • Statstjänstemän eller statliga myndigheter – här ingår personer som statschefen, invalda statsråd, chefer vid myndigheter eller lagstiftande organ samt andra avdelningar, byråer eller lagstiftande organ som verkar på uppdrag av regeringen.
 • Statligt ägt – när en verksamhet helt eller delvis ägs eller kontrolleras av (dvs. genom minst 50 % ägande) ett statligt organ eller en statstjänsteman.

Var den här artikeln till hjälp?