Skattelättnader för partners: Vad myndigheterna gör och vilka frågor du kan ställa

Updated för 6 månader sen

Har ditt land vidtagit nödåtgärder för att underlätta för turist- och reseindustrin? 

Myndigheter över hela världen har infört skattelättnader för att hjälpa privatpersoner och företag hantera effekterna av coronaviruset (covid-19). Oavsett om du driver ett stort hotell eller hyr ut ett enkelrum kan det vara bra att känna till dina alternativ. 

En värdefull gratisresurs

EY Tax COVID-19 Response Tracker samlar information om skattelättnader från över 120 länder. Ladda ner översikten i pdf-format för att se vilka åtgärder som har införts i ditt land: 

 • Undantag för, och frysning av, skattenivåerna för individer och företag samt moms
 • Ekonomiska åtgärdar för att hjälpa företag att återhämta sig
 • Länkar till myndigheters officiella resurser och program 
 • Kontaktuppgifter för att söka nödhjälp

Denna resurs utökas och uppdateras kontinuerligt, så det kan vara en bra idé att komma tillbaka regelbundet och ladda ner den senaste versionen av dokumentet. 

Besök sidan


Frågor att ställa till din ekonomiska rådgivare

Vilka skatteregler gäller i din situation? Vi har samlat frågor som du kan ställa till din skatterådgivare eller revisor under tre övergripande kategorier, för att se om du kan få särskilda ekonomiska incitament och uppskov med betalningar eller deklaration.  

Ekonomiska incitament

Utöver gynnsamma lån och direkta utbetalningar till enskilda medborgare erbjuder många regeringar skatteincitament för att uppmuntra företag att behålla sina anställda. En specifik åtgärd som är värd att överväga är det skatteavdrag som finns i många länder på löner som betalas till anställda. Dessa avdrag eller bidrag kräver vanligtvis att företaget fortsätter att betala de anställda trots att de inte kan arbeta. 

Vilka frågor ska jag ställa när jag överväger ett ekonomiskt incitament?

 • Passar min verksamhet in i någon av de specifika branscherna som omfattas? 
 • Vilka specifika villkor och regler gäller för ett statligt lån? 
 • Vilka kriterier måste min verksamhet uppfylla för att få göra skatteavdrag för lönekostnader?
 • Resulterar någon av de ändrade skattereglerna i reducerad beskattningsbar inkomst för min verksamhet för tidigare år? 
 • Behöver jag göra någonting nu för att kunna göra framtida skatteavdrag?

Uppskov med betalningar

Vissa länder tillåter företag och privatpersoner att tillfälligt skjuta upp skattebetalningar för att kunna bibehålla ett positivt kassaflöde. Detta kan gälla uppskov för skattebetalningar eller inkomstskatter för tidigare år. I synnerhet kan stora företag dra nytta av att skjuta upp löneutbetalningar eller anställningsrelaterade skattebetalningar. 

Vilka frågor ska jag ställa angående uppskjutna betalningar?

 • Vilka betalningar kan jag skjuta upp?
 • När behöver jag betala den uppskjutna betalningen?
 • Kan jag dela upp en uppskjuten betalning på flera perioder – veckor, månader eller år?
 • Behöver jag betala ränta eller några andra kostnader för den uppskjutna betalningen?

Uppskov med deklarationen

Många länder har förlängt perioden för deklaration för företag och privatpersoner. I de flesta fall har dessa uppskov trätt i kraft automatiskt. 

Vilka frågor ska jag ställa för att försäkra mig om att ett uppskov gäller för mig? 

 • Behöver jag fylla i någon form av uppskovsformulär?
 • Förlänger uppskovet även automatiskt mina betalningskrav? (Se "Uppskov med betalningar" ovan)
 • Behöver jag bifoga några särskilda dokument när jag deklarerar?
 • Ändras sättet jag deklarerar på grund av uppskovet (t.ex. pappersblankett eller digitalt)

Resurser för företag baserade i USA 

Håll dig informerad om skatterelaterade ändringar i USA genom att följa uppdateringarna på federal, statlig och lokal nivå: 

 • Federal: Internal Revenue Service ger dig officiell information om federala skatterelaterade uppskov och bidrag. 
 • Statlig: The Tax Foundation, som är en ideell tankesmedja, har sammanställt myndighetsåtgärder relaterade till coronaviruset på statlig nivå. 
 • Lokal: Rådfråga din lokala kommun eller ditt county för att lära dig om alla lokala skattelättnadsprogram. En viktig sak att ha i beaktande: Vissa counties och kommuner kanske inte erbjuder uppskov med betalningar av fastighetsskatt.
 • Gratis nyhetsbrev: Om du vill få regelbundna uppdateringar om den snabbt föränderliga skattesituationen i USA kan du prenumerera på nyhetsbrevet från EY Tax Alert som är gratis.

 

Denna artikelns syfte är inte att ge skatterådgivning. Booking.com stödjer inga av de angivna tjänsterna ovan utan anger dem endast i informationssyfte. 

 

Vad tycker du om den här sidan?

Nå ut till din lokala marknad med ett mobilpris för sista minuten-bokningar

När den lokala efterfrågan börjar öka på vår sida kommer 74 % av bokningarna att komma från mobiltelefoner. Om du lägger till ett mobilpris för ditt boende kommer din synlighet att öka bland dessa kunder som även tenderar att boka i sista minuten.

Lägg till ett mobilpris