Viktig information om coronaviruset

Updated för 1 day sen
Spara artikel

Senast uppdaterad: 26 januari 2021

För gäster hänvisar vi till vår kundtjänst och hjälpsida.

Vi rekommenderar att alla berörda partners besöker den här sidan med jämna mellanrum för att se om det har skett någon uppdatering.

Viktig uppdatering den 21 juli 2020: (1) Den situation som har uppstått med anledning av coronaviruset fortsätter att utveckla sig runt om i världen och de reserestriktioner som påverkar både kunder och samarbetspartners gäller nu ofta regionalt, lokalt eller kommunalt. I enlighet med vad som meddelades den 6 april 2020 (se nedan) gäller force majeure endast för de bokningar som gjorts innan detta datum. Det kan fortfarande finnas några bokningar som gjordes innan den 6 april 2020 där force majeure gäller, men antalet bokningar som påverkas av force majeure-villkoren kommer att minska kontinuerligt. (2) För att säkerställa fortsatt stöd till våra kunder och samarbetspartners på bästa möjliga sätt och för att anpassa oss till den nuvarande situationen där restriktionerna är regionala i större utsträckning än tidigare, så har vi ändrat vårt sätt att jobba för att hantera vissa bokningar där force majeure kan gälla. (3) För vissa större resmål över hela världen kommer vi att fortsätta att uppdatera informationen om force majeure-villkor i denna artikel. (4) För frågor gällande bokningar som inte nämns i den här artikeln hänvisar vi till vår kundtjänst som gör en bedömning från fall till fall, i enlighet med våra kriterier för force majeure, som beskrivs i våra 1. Villkor för force majeure.

Viktig uppdatering den 6 april 2020: Vid det här laget förutsätter vi att våra gemensamma kunder är medvetna om risken att coronaviruset kan sprida sig ytterligare och därmed även känner till risken de tar om de gör en ny bokning, särskilt när det gäller ej återbetalningsbara och delvis återbetalningsbara bokningar. Vi kommer därför inte längre tillämpa force majeure-villkor på nya bokningar som gjorts från och med den 6 april 2020 för gäster som ber om att få avboka eller ändra sin bokning på grund av det pågående coronaviruset. Dessa bokningar kommer alltså att behandlas enligt ordinarie villkor. Klicka här för att läsa mer.


Innehåll

1. Villkor för force majeure

2. Bokningar där force majeure gäller

3. Datumändringar och avbokning


1. Villkor för force majeure

Våra partners och gästers säkerhet är vår högsta prioritet. Som en följd av de officiella reseråden som införts i samband med coronaviruset (covid-19) finns det gäster som hindras från att resa till eller bo på boenden i hårt drabbade områden.

Utöver detta gäller reserestriktioner för resenärer som nyligen vistats i områden som är hårt drabbade av coronaviruset (i de flesta fall under de senaste 14 dagarna). Dessa restriktioner kan innebära inreseförbud, krav på karantän vid inresa eller att visum inte längre utfärdas vid inresa.

För att värna om våra gästers och samarbetspartners hälsa och säkerhet råder nu force majeure med anledning av coronaviruset.

Utöver dessa länder och regioner gäller force majeure även enskilda fall där restriktioner hindrar eller gör det omöjligt eller olagligt för gästerna att resa till eller bo på boendet (i enlighet med våra allmänna leveransvillkor).

För bokningar där force majeure gäller förväntar oss att våra samarbetspartners tar hänsyn till att vissa gäster inte kan genomföra sin vistelse som planerat. Vi ber dig därför att, enligt gästens önskemål, ordna: 

     A) nya datum för en framtida vistelse via Booking.com (andra priser kan gälla), eller

     B) en värdecheck som utfärdats av boendet motsvarande hela bokningsbeloppet, eller ett högre belopp, som kan användas till en framtida vistelse, eller

     C) en full återbetalning av eventuell förskottsbetalning eller deposition.

I de fall där bokningen avbokas kommer vi att avstå från provisionen.  


2. Bokningar där force majeure gäller

Observera att force majeure endast gäller avbokningar som gjorts efter införandet av de aktuella reserestriktionerna. 

Force majeure gäller även i de länder eller regioner som inte nämns specifikt i nedanstående lista, till exempel (men inte begränsat till) i vissa situationer där bokningen gjorts:

 • av resenärer som har varit i ett område som påverkats av coronaviruset och därför förhindras att resa
 • av resenärer som har förbjudits att ta sig till den plats som de ämnade resa till
 • av resenärer som riskerar att inte längre få visum utfärdat vid inresa.
 • på ett boende som har stängt, antingen av eget val eller efter lagkrav. Observera att boendet är ansvarigt för att informera berörda gäster samt för att se till att de får full återbetalning för avbokade vistelser.

Besök den här sidan för gästrelaterad information om reserestriktioner och officiella myndighetslänkar. Observera att även om du inte hittar ett land eller en region på sidan med gästinformation kan landet eller regionen ha infört reserestriktioner. Vi rekommenderar starkt att gästerna tar reda på vad som gäller för de platser som de planerar att besöka. Booking.com är inte ansvarig för innehållet på myndigheternas offentliga sidor. 


Oceanien

Australien:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Australien av resenärer utanför Australien med incheckning mellan den 20 mars 2020 och 4 februari 2021. Force majeure gäller inte resenärer från Nya Zeeland från och med den 16 oktober 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Australien på boenden utanför Australien med incheckning mellan den 25 mars 2020 och 4 februari 2021. 

(3) Force majeure gäller även inrikesresor i specifika regioner mellan den 24 mars 2020 och 4 februari 2021.

Kundtjänst känner till vad som gäller för respektive region.


Asien 

Indonesien:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som gjorts på boenden i Indonesien med incheckning mellan den 2 april 2020 och 29 januari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Indonesien av resenärer från specifika länder med incheckning mellan den 20 mars och 1 april 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Indonesien med incheckning mellan den 24 april och 9 juli 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 24 april och 9 juli 2020.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa regioner mellan den 10 juli och 31 juli 2020.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Thailand:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Thailand med incheckning mellan den 26 mars 2020 och 9 februari 2021. Force majeure gäller även inrikesresor i provinsen Kanchanaburi mellan den 14 januari 2021 och 29 januari 2021.

Tidigare villkor:

Force majeure gäller även inrikesresor i specifika områden mellan den 31 mars och 30 juni 2020.

Observera: Kundtjänst känner till vilka områden detta gäller.


Europa, Mellanöstern och Afrika

Resa till EU och Schengenområdet:

Aktuella force majeure-villkor:

Sedan den 1 juli 2020 rekommenderar EU-kommissionen sina medlemsländer att lyfta reserestriktionerna vid sina yttre gränser för medborgare från vissa länder. Medlemsländerna är inte förbundna att följa den nya rekommendationen och andra force majeure-regler kan gälla för olika länder, regioner eller städer.

Tidigare force majeure-villkor:

Alla bokningar gjorda på boenden inom EU och i alla 26 Schengenländer* av resenärer utanför detta område (övriga världen, förutom Storbritannien och Irland) med incheckning mellan 20 mars och 13 april 2020, om resan inte är för ett särskilt ändamål.

Österrike:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Österrike av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 14 juli 2020 och 31 januari 2021. 

(2) Force majeure gäller inte jobbresor från och med den 14 juli 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor mellan den 3 november 2020 och 31 januari 2021.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Österrike av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 16 juni och 13 juli 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

(2) Alla bokningar som gjorts på boenden i Österrike av medborgare utanför EU** och Schengenområdet*, med incheckning mellan den 16 mars och 15 juni 2020. Force majeure gäller även inrikes fritidsresor mellan den 16 mars och 28 maj 2020.

(3) Force majeure gäller inte inrikesresor mellan den 14 juli och 2 november 2020.

Bulgarien:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Bulgarien med incheckning mellan den 20 mars och 31 maj 2020. Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 21 mars och 13 maj 2020.

Kroatien:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Kroatien med incheckning mellan den 19 mars och 18 maj 2020. Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 23 mars och 11 maj 2020.

Cypern:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Cypern av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 9 juni 2020 och 8 februari 2021. Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 8 januari och 8 februari 2021.

Tidigare villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Cypern med incheckning mellan den 16 mars och 8 juni 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Cypern med incheckning mellan den 30 mars och 8 juni 2020. 

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 16 mars och 8 juni 2020.

Tjeckien:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tjeckien av samtliga resenärer från vissa länder, med incheckning mellan den 22 oktober och 12 december 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tjeckien av fritidsresenärer från vissa länder, med incheckning mellan den 22 oktober och 12 december 2020. Force majeure gäller även inrikesresor.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 22 oktober och 20 november 2020.

Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tjeckien av resenärer från Kina, Iran, Italien, Sydkorea, Frankrike, Spanien, Tyskland, Schweiz, Norge, Danmark, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Belgien och Österrike med incheckning mellan den 14 mars och 11 april 2020.

(2) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 16 mars och 26 mars 2020. 

(3) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor mellan den 27 mars och 25 maj 2020.

(4) Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Tjeckien med incheckning mellan den 16 mars och 14 juni 2020.

(5) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tjeckien av resenärer från vissa länder, med incheckning mellan den 15 juni och 21 oktober 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Danmark:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Danmark av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 10 oktober 2020 och 8 januari 2021. Force majeure gäller varken inrikesresor eller jobbresor.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Danmark med incheckning mellan den 9 januari 2021 och 31 januari 2021.

Estland:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Estland av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 18 maj 2020 och 1 februari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Frankrike och franska territorier:

Aktuella force majeure-villkor:

Alla bokningar som gjorts på boenden i eller av resenärer från Frankrike och franska territorier med incheckning mellan den 30 oktober och den 15 december 2020. Force majeure gäller även inrikesresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Frankrike och franska territorier av resenärer utanför dessa länder med incheckning mellan den 17 mars och 15 juni 2020, förutom de resenärer som har möjlighet att resa baserat på de undantag som fastställts av den franska regeringen

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Frankrike och franska territorier på boenden utanför dessa länder med incheckning mellan den 17 mars och 15 juni 2020. 

(3) Force majeure gäller även alla typer av inrikesresor mellan den 17 mars och 11 maj 2020.

(4) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor mellan den 12 maj och 28 maj 2020.

(5) Alla bokningar som gjorts på boenden i Frankrike och franska territorier med incheckning mellan den 16 juni och 28 juli 2020. Resenärer från vissa länder är exkluderade från force majeure-villkoren.

(6) Alla bokningar som gjorts av resenärer från Frankrike och franska territorier med incheckning mellan den 16 juni och 28 juli 2020. Bokningar för vissa länder är exkluderade från force majeure-villkoren.

(7) Force majeure gäller inte inrikesresor mellan den 16 juni och 28 juli 2020.

Tyskland:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tyskland med incheckning mellan den 2 november 2020 och 14 februari 2021.

(2) Jobbresenärer från vissa länder är exkluderade från force majeure-villkoren.

(3) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tyskland med incheckning mellan den 17 mars och 15 juni 2020. 

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Tyskland av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 16 juni och 1 november 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor. Olika datum gäller för olika delstater. Force majeure gäller inte vid arbetsrelaterade inrikesresor.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa områden mellan den 16 juni och 19 oktober 2020.

(5) Force majeure gäller även inrikes fritidsresor i vissa områden mellan den 20 oktober och 1 november 2020.

Observera: Kundtjänst känner till vilka datum och områden detta gäller.

Grekland:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Grekland av resenärer från vissa länder, med incheckning mellan den 15 juni 2020 och 8 februari 2021. 

(2) Force majeure gäller även inrikesresor i hela landet mellan den 7 november 2020 och 8 februari 2021.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Grekland av resenärer utanför EU**/EFTA***-länderna, förutom Schweiz, med incheckning mellan den 18 mars och 14 juni 2020. 

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Grekland med incheckning mellan den 18 mars och 14 juni 2020. 

(3) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Grekland med incheckning mellan den 15 juni och 1 juli 2020. Force majeure gäller inte för bokningar som gjorts på boenden i Albanien, Nordmakedonien och Bulgarien.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 23 mars och 31 maj 2020.

(5) Force majeure gäller inte inrikesresor mellan den 15 juni och 2 november 2020.

(6) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa områden mellan den 3 och 6 november 2020.

Island:

Alla bokningar som har gjorts på boenden på Island av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 20 mars 2020 och 27 januari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Irland:

Aktuella force majeure-villkor:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Irland med incheckning mellan den 26 december 2020 och 29 januari 2021. Force majeure gäller även inrikesresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Irland med incheckning mellan den 24 mars och 29 juni 2020. Force majeure gäller även inrikesresor.

(2) Force majeure gäller även inrikesresor i specifika regioner mellan den 7 augusti och 29 oktober 2020.

(3) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Irland med incheckning mellan den 22 oktober och 1 december 2020. Force majeure gäller även inrikesresor.

Italien:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Italien av resenärer från vissa länder, med incheckning mellan den 3 juni 2020 och 31 januari 2021. 

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Italien på boenden i vissa länder, med incheckning mellan den 3 juni 2020 och 31 januari 2021.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa områden mellan den 6 november 2020 och 15 februari 2021.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor utanför resenärens egen kommun den 25 december 2020, 26 december 2020 och 1 januari 2021.  

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som gjorts på boenden i särskilda områden i Italien eller av resenärer från dessa områden med incheckning mellan den 23 februari och 9 mars 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Italien med incheckning mellan den 10 mars och 2 juni 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 10 mars och 17 maj 2020.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor för fritidsresenärer utanför regionen där boendet ligger mellan den 18 maj och 2 juni 2020.

Jersey (kronbesittning):

Alla bokningar som har gjorts på boenden på Jersey med incheckning mellan den 30 mars och 2 juli 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor från och med den 16 juni 2020.

Luxemburg:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Luxemburg av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 18 mars och 15 september 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Montenegro:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Montenegro med incheckning mellan den 15 mars och 18 maj 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Nederländerna:

Aktuella force majeure-villkor:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Nederländerna av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 19 mars 2020 och 1 februari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Tidigare force majeure-villkor:

Force majeure gäller även inrikes fritidsresor i provinsen Zeeland mellan den 30 mars och 10 maj 2020.

Polen:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Polen med incheckning mellan den 28 december 2020 och 31 januari 2021.

(2) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 28 december 2020 och 31 januari 2021.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder detta gäller.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Polen med incheckning mellan den 15 mars och 12 juni 2020. 

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Polen av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 13 juni och 27 december 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 24 mars och 19 april 2020 samt den 2 och 3 maj 2020. Mellan den 20 april och 1 maj 2020 gäller detta endast fritidsresor inom landet.

Portugal:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Portugal av resenärer från vissa länder och för resor med särskilt ändamål med incheckning mellan den 1 juli 2020 och 30 januari 2021.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Portugal på boenden i vissa länder och för resor med särskilt ändamål med incheckning mellan den 1 juli 2020 och 30 januari 2021.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 15 januari 2021 och 30 januari 2021.

Observera: Kundtjänst känner till vilka länder, områden och resesyften detta gäller.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som gjorts på boenden i Portugal av medborgare utanför EU** (exklusive Storbritannien), eller av resenärer från Portugal på boenden utanför EU** (exklusive Storbritannien), med incheckning mellan den 19 mars och 30 juni 2020. 

(2) Alla bokningar som gjorts på boenden i Portugal av resenärer från Italien, eller av resenärer från Portugal på boenden i Italien, med incheckning mellan den 16 mars och 30 juni 2020.

(3) Alla bokningar som gjorts på boenden i Portugal av resenärer från Spanien, eller av resenärer från Portugal på boenden i Spanien, med incheckning mellan den 16 mars och 30 juni 2020.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 22 mars 2020 och 3 maj 2020 samt mellan 31 december 2020 och 3 januari 2021.

(5) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa områden mellan den 1 juli och 1 augusti 2020.

(6) Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från vissa områden i Portugal med incheckning mellan den 23 oktober och 23 november 2020. Force majeure gäller även inrikesresor i dessa områden.

Ryssland:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Ryssland av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 1 augusti 2020 och 31 januari 2021.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Ryssland på boenden i vissa länder, med incheckning mellan den 16 september 2020 och 31 januari 2021.

(3) Force majeure gäller inte inrikesresor.

Tidigare villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Ryssland med incheckning mellan den 18 mars och 31 juli 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Ryssland med incheckning mellan den 27 mars och 31 juli 2020.

(3) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 30 mars och 12 maj 2020.

(4) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa regioner och för vissa boendetyper mellan den 1 maj och 1 juli 2020.

Spanien:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 4 juli 2020 och 31 januari 2021.

(2) Force majeure gäller även inrikesresor i specifika områden mellan den 15 juli 2020 och 9 maj 2021.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) med incheckning mellan den 14 mars och 3 juli 2020, förutom de resenärer som omfattas av paragraf 7 i det officiella regeringsdekretet. Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 14 mars och 21 juni 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från, Spanien (inklusive Kanarieöarna och Balearerna) med incheckning mellan den 14 mars och 21 juni 2020, förutom de resenärer som omfattas av paragraf 7 i det officiella regeringsdekretet.

Sverige:

Aktuella force majeure-villkor:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Sverige av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 4 juli 2020 och 31 januari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Sverige av resenärer utanför EU**/EFTA*** med incheckning mellan den 19 mars och 15 maj 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Sverige av resenärer utanför EU**/EFTA***/Storbritannien med incheckning mellan den 16 maj och 3 juli 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Turkiet:

Aktuella force majeure-villkor:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Turkiet av resenärer från vissa länder med incheckning mellan den 21 december 2020 och 1 februari 2021. Force majeure gäller inte inrikesresor.

Tidigare force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar gjorda av resenärer från Turkiet på boenden i Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge, Danmark, Österrike, Sverige, Belgien eller Nederländerna med incheckningsdatum mellan den 14 mars och 17 april 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Turkiet av resenärer från Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge, Danmark, Österrike, Sverige, Belgien eller Nederländerna med incheckningen mellan den 14 mars och 24 april 2020. Force majeure gäller inte inrikesresor.

(3) Alla bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Turkiet med incheckning mellan den 27 mars och 26 maj 2020. Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 4 april och 26 maj 2020.

Storbritannien:

Aktuella villkor:

Bokningar som har gjorts på boenden i eller av resenärer från Storbritannien med incheckning mellan den 16 oktober 2020 och 29 januari 2021 kan eventuellt omfattas av force majeure. Vår kundtjänst känner till vilka villkor, samt vilka start- och slutdatum som gäller i varje region.

Isle of Man:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden på Isle of Man med incheckning mellan den 7 januari 2021 och 15 januari 2021. 

(2) Force majeure gäller även inrikesresor.

(3) Force majeure gäller inte jobbresor.

Tidigare villkor för hela landet och specifika regioner nedan:

Alla bokningar som gjorts på boenden i Storbritannien med incheckning mellan den 23 mars och 24 juni 2020. Force majeure gäller även inrikesresor. 

England:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i England med incheckning mellan den 25 juni och 3 juli 2020. Force majeure gäller även inrikesresor. 

Leicester:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i ett specifikt område i Leicester med incheckning mellan den 25 juli och 29 juli 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Leicester med incheckning mellan den 4 juli och 24 juli 2020. 

(3) Force majeure gäller även inrikesresor.

Skottland:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Skottland med incheckning mellan den 25 juni och 2 juli 2020. Force majeure gäller även inrikesresor. 

*Schengenområdet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

**EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern. Storbritannien ej inräknat.

***EFTA: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz.


Nord- och Latinamerika

Brasilien:

Aktuella villkor:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Brasilien av resenärer från Storbritannien med incheckning mellan den 25 december 2020 och 22 januari 2021.

(2) Force majeure gäller även inrikesresor i vissa områden mellan den 18 januari och 2 februari 2021.

Tidigare villkor:

Alla bokningar som har gjorts på boenden i Brasilien av resenärer utanför Brasilien med incheckning mellan den 27 mars och 29 juli 2020. Force majeure gäller även inrikesresor i specifika regioner i Brasilien mellan den 18 mars och 19 oktober 2020.

Här följer mer information om specifika områden och platser:

 • Guaratuba (Paraná): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 30 april 2020.
 • Buzios (Rio de Janeiro): Vissa boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 13 september 2020.
 • Paraty (Rio de Janeiro): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 5 augusti 2020.
 • Guararema (São Paolo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 13 september 2020.
 • Olimpia (São Paulo): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 23 juli 2020.
 • Santo Antônio do Pinhal (São Paulo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 15 juni 2020.
 • São Bento do Sapucaí (São Paulo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 30 maj 2020.
 • São Sebastião (São Paulo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 28 juni 2020.
 • Caraguatatuba (São Paulo): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 10 maj 2020.
 • Campos do Jordão (São Paulo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 31 maj 2020.
 • Cananeia (São Paulo): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 13 juli 2020.
 • Cunha (São Paulo): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 23 juli 2020.
 • Ilhabela (São Paulo): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 15 juli 2020.
 • Capitólio (Minas Gerais): Alla boenden har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 26 juli 2020. 
 • Gonçalves (Minas Gerais): Vissa boendetyper har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 19 oktober 2020.

Kundtjänst känner till vilka villkor som gäller för respektive region.

Kuba:

(1) Alla bokningar som har gjorts på boenden på Kuba av samtliga resenärer förutom kubanska medborgare eller fast bosatta på Kuba, med incheckning mellan den 23 mars och 1 juni 2020.

(2) Alla bokningar som har gjorts av resenärer från Kuba med incheckning mellan den 23 mars och 1 juni 2020.

(3) Force majeure gäller inte inrikesresor.

Mexiko:

Aktuella force majeure-villkor:

(1) Alla bokningar som gjorts på boenden i Mexiko med incheckning mellan den 2 april och 31 maj 2020. 

(2) Force majeure gäller även inrikesresor mellan den 2 april och 15 juni 2020.

Här följer mer information om specifika områden och platser:

 • San Miguel de Allende (Guanajuato): Alla bokningar som har gjorts på boenden i San Miguel de Allende med incheckning mellan den 1 juni och 15 juli 2020. Boendena har gjorts obokningsbara och Booking.com kommer kontakta gäster som skulle ha checkat in under denna period för att informera dem om att de inte kan genomföra vistelsen och ordna en annan lösning.

Tidigare force majeure-villkor:

Boenden i Mexiko har gjorts obokningsbara på Booking.com fram till den 30 maj 2020. Booking.com kommer kontakta gäster som skulle ha checkat in under denna period för att informera dem om att de inte kan genomföra vistelsen och ordna en annan lösning.

USA:

(1) Alla bokningar som gjorts på boenden i USA av resenärer från något av de 26 länderna i Schengenområdet*, eller av resenärer som har vistats i Schengenområdet under de senaste 14 dagarna före inresa till USA, med incheckning mellan den 13 mars 2020 och 25 januari 2021. 

(2) Alla bokningar som har gjorts på boenden i USA av resenärer från Irland och Storbritannien, eller av resenärer som har varit i dessa länder under de senaste 14 dagarna före inresa till USA, med incheckning mellan den 16 mars 2020 och 25 januari 2021.

(3) Alla bokningar som har gjorts på boenden i USA av resenärer från Kina, eller av resenärer som har varit i Kina under de senaste 14 dagarna före inresa till USA, med incheckning mellan den 2 februari 2020 och 25 januari 2021.

(4) Alla bokningar som har gjorts på boenden i USA av resenärer från Iran, eller av resenärer som har varit i Iran under de senaste 14 dagarna före inresa till USA, med incheckning mellan den 2 mars 2020 och 25 januari 2021.

(5) Alla bokningar som har gjorts på boenden i USA av resenärer från Brasilien, eller av resenärer som har varit i Brasilien under de senaste 14 dagarna före inresa till USA, med incheckning mellan den 29 maj 2020 och 25 januari 2021. 

(6) Alla bokningar som har gjorts på boenden i Kalifornien med incheckning mellan den 5 december 2020 och 5 februari 2021. Force majeure gäller inte för bokningar som är 14 dagar eller längre samt för jobbrelaterade bokningar.

(7) Amerikanska medborgare, fast bosatta i USA och deras anhöriga undantas från reserestriktionerna. Force majeure gäller inte inrikesresor.


3. Datumändringar och avbokning

1. Gästen kan ändra datumen för sin bokning med hjälp av vårt verktyg på webbplatsen och i appen eller via kundtjänst, då det nya priset är detsamma som, eller högre än, den ursprungliga bokningen.

2. Om en gäst vill avboka en bokning med hjälp av vårt verktyg på webbplatsen eller i appen kommer vi antingen hänvisa gästen till dig så att du kan vidta de nödvändiga åtgärderna eller till kundtjänst, beroende på vilken betalningslösning du använder.

3. Om en gäst kontaktar dig direkt för att ändra sin bokning kan du hantera detta själv. Du behöver inte hänvisa gästerna till vår kundtjänst. Mer information om hur du hanterar dessa bokningar hittar du här.

4. Om en gäst kontaktar ditt boende för att be om att få avboka kan du hantera denna förfrågan själv. Mer information om hur du hanterar dessa bokningar hittar du här.

Se till att din tillgänglighet på vår plattform hålls uppdaterad så att gästerna själva kan ändra sina bokningsdatum. 


Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen noggrant för att skydda våra partners och våra gäster och kommer med jämna mellanrum att uppdatera denna artikel.

Om du har några frågor kan du nå oss dygnet runt via meddelandetjänsten på extranätet.

 

Vad tycker du om den här sidan?