Booking.coms riktlinjer gällande djurskydd för partners inom turer och aktiviteter

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Vårt mål på Booking.com är att göra det lättare för alla att uppleva världen. Vi anser att detta bör göras med respekt och medvetenhet för världens befolkning, djur, samhällen och miljö. Som branschledare har vi även ett ansvar för leda utvecklingen av hållbar turism och medverka till att jordens skönhet även kan upplevas av framtida generationer.


Artikelns innehåll


De fem friheterna

Vi utgår från modellen med de fem friheterna som beskriver djurens basala behov när de är under mänsklig omsorg. Enligt denna modell är människor skyldiga att se till att djuren har:

 1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller djurens fullständiga hälsa och kraft.
 2. Frihet från obehag genom att tillhandahålla en lämplig miljö som inkluderar skydd och en bekväm viloplats.
 3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom att behandla djuren respektfullt, samt ta hand om djuren på rätt sätt och ha tillgång till veterinär.
 4. Frihet till naturligt beteende genom att tillgodose djurens behov av tillräckligt utrymme, en omgivning som liknar djurens naturliga miljö och sällskap av andra djur av samma art.
 5. Frihet från rädsla och oro genom att se till att djuren behandlas på rätt sätt och att de har rätt förutsättningar för att undvika mentalt lidande.

De fem domänerna

Vi använder modellen De fem friheterna tillsammans med modellen De fem domänerna för att skapa ännu mer robusta normer för djurskydd. Även om de fem friheterna gör det möjligt för oss att tillgodose grundläggande behov, bidrar de fem domänerna aktivt till djurens välbefinnande utöver endast korrekt behandling. Enligt denna modell har alla djur som samverkar med människor följande rättigheter:

 1. Näring – faktorer som involverar djurets tillgång till tillräckligt med balanserad och varierad kost, samt rent vatten.
 2. Miljö – faktorer som temperatur, underlag, utrymme, luft, doft, ljud och förutsägbarhet.
 3. Hälsa – faktorer som möjliggör god hälsa genom frånvaro av sjukdom, skada och funktionshinder, samt allmänt god fysik.
 4. Beteende – faktorer som utgör varierande, nya och lockande miljöutmaningar genom sensoriska stimuli, utforskning, födosökning, umgänge med andra djur, lek, isolering med mera.
 5. Mentalt tillstånd – genom att presentera positiva situationer i de föregående fyra domänerna, bör djuret ha övervägande positiva mentala tillstånd, såsom njutning, komfort eller vitalitet, samtidigt som negativa tillstånd som rädsla, frustration, hunger, smärta eller tristess reduceras.

Vilka vi inte kommer att samarbeta med

I enlighet med modellen De fem friheterna kommer Booking.com inte att erbjuda, marknadsföra eller anlita leverantörer av följande typer av upplevelser:

 • Direkt interaktion med vilda djur av vissa arter*
 • Djuruppträdanden, shower och cirkusar som involverar vilda djur av vissa arter*
 • Djurslagsmål av något slag (t.ex. björnhetsning, krokodil-/alligatorbrottning, tuppfäktning och tjurfäktning)
 • Djurtävlingar av något slag (t.ex. galopp, hundkapplöpning, strutskapplöpning, rodeos och elefantpolo)
 • Troféjakt och jakt inom inhägnat område
 • Ridning på vilda djur (t.ex. elefantridning och strutsridning)
 • Besök till akvarium med infångade valar och delfiner
 • Anläggningar där vilda djur avsiktligt föds upp för att producera kommersiella produkter, inklusive men inte begränsat till: krokodilfarmar, kaffeodlingar med sibetdjur, gallbjörnsfarmar, sköldpaddsfarmar, tigerfarmar och ormfarmar
 • Platser där besökare kan köpa produkter från vilda djur (t.ex. sköldpaddsskall, sköldpaddskött, ormskinn, krokodilhuvuden)

*Med "vilda djur av vissa arter" avses:

 • Marina däggdjur (inklusive delfiner, valrossar, sjölejon, valar och tumlare)
 • Elefanter
 • Björnar
 • Stora kattdjur (inklusive lejon, tigrar, leoparder och geparder)
 • Orangutanger och andra primater
 • Sengångare
 • Rovfåglar
 • Reptiler

Vilka vi kommer att samarbeta med

Booking.com kommer att samarbeta med:

 • Djurreservat och djurhem som verkar för djurens bästa
 • Djurparker och akvarier som är certifierade (av t.ex. WAZA, EAZA eller AIZA) och som uppfyller våra krav för djurskydd
 • Platser där besökare kan se vilda djur i sin (semi)naturliga miljö
 • Ansvarstagande ekoturer som bevarar miljön, främjar djurens välbefinnande och som har fokus på utbildning
 • Ansvarstagande turer för val- och delfinskådning
 • Ansvarstagande vildmarkssafarier där man kan se djuren i sin naturliga miljö
 • Arrangörer som erbjuder ridning eller interaktion med tama djur (t.ex. hästridning), om arrangörerna uppfyller våra krav för djurskydd

Var den här artikeln till hjälp?