Obligatorisk information om värdtyp (privat/professionell)

Uppdaterad för 6 månader sen
Spara

I enlighet med nya bestämmelser måste Booking.com informera vissa boendepartners om att de måste ange om de är professionella värdar eller privata värdar.

Som en följd av detta är det från och med den 16 juni 2020 obligatoriskt att ge konsumenter information om huruvida värden anses vara professionell eller privat.


Innehåll

Vad innebär professionell värd och privat värd?

Varför måste jag ange detta?

Vad behöver jag göra?

Vad menas med konsumentskydd?

Hur kan värdtypen påverka min verksamhet?

Varför är "professionell värd" redan förvalt i formuläret?


Vad innebär professionell värd och privat värd?

  • Professionell värd: Alla aktörer som hyr ut ett eller flera boenden som en del av sin kärnverksamhet, sysselsättning eller sitt yrke (till exempel om det är din huvudsakliga verksamhet eller om du driver ett företag som administrerar boenden).
  • Privat värd: Alla aktörer som hyr ut ett eller flera boenden vid sidan av deras huvudsakliga verksamhet, sysselsättning eller yrke (till exempel en sidoverksamhet eller om du endast hyr ut ditt boende periodvis).

Observera: En tumregel är att om uthyrning av boende är den huvudsakliga inkomstkällan för personen som administrerar boendet så räknas dessa värdar som professionella. Denna åtskillnad måste utvärderas av boendets ägare eller administratör, och inte av Booking.com.
 

Varför måste jag ange detta?

Information om värdens status måste visas på boendesidorna på Booking.com för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som söker efter, eller bokar boende, på Booking.coms webbplatser och appar.

Där det är tillämpligt kommer användare att se om boenden "hyrs ut av en privat värd". I de fall där boenden administreras av professionella värdar kommer ingen extra information att visas.

Observera: Denna information anges av våra boendepartners och Booking.com är inte förpliktad att verifiera uppgifternas juridiska status. 

Vad behöver jag göra?

Vissa boendepartners måste genomgå en utvärdering där de anger om de är professionella eller privata värdar.

Det här behöver endast göras en gång såvida inte boendepartnerns status ändras (t.ex. om boendet blir den huvudsakliga verksamheten, om den huvudsakliga verksamheten avvecklas och boendet blir en privat värd etc.). Detta gör du genom att följa stegen nedan:

  1. Logga in på extranätet med dina uppgifter.

Om du behöver hjälp med att logga in på extranätet kan du besöka den här artikeln.

  1. Gå till fliken "Boende" och välj "Allmän info". Där hittar du formuläret där du anger värdtyp.
  2. Välj vilken värdtyp som matchar din status och uppdatera genom att klicka på "Uppdatera dina uppgifter".

Uppdatera min värdtyp

Vad menas med konsumentskydd?Det innebär att man skyddar konsumenternas rättigheter. När konsumenter utövar sina rättigheter (t.ex. i situationer där de inte är nöjda med en tjänst) kommer deras anspråk att bedömas med hänsyn till "rimliga förväntningar" de kan tänkas ha när det gäller boende.

Generellt sett kan en konsuments "rimliga förväntningar" på en professionell värd skilja sig från de rimliga förväntningar konsumenten kan ha på en privat värd.

Hur påverkar värdtypen min verksamhet?

Värdtypens status hjälper gäster att förstå vilken typ av boende de väljer för sin vistelse. Även om det är ett lagligt krav kommer Booking.com att se till att informationen visas på sådant sätt att den får minsta möjliga inverkan på din verksamhet. Dessutom förblir kundtjänst och andra tjänster från Booking.com desamma, oavsett värdtyp.

Varför är "professionell värd" redan förvalt i formuläret?

Det kan bero på att vi redan har klassat dig som professionell värd baserat din verksamhet. Det kan hända om du till exempel administrerar en kedja av boenden, eller administrerar boendetyper som hotell, vandrarhem och resorter, eller driver ett företag som administrerar ett stort antal boenden.

 

Nu kan du komma åt alla juridiska meddelanden och uppdateringar när som helst, på ett och samma ställe.
Läs mer

Var den här artikeln till hjälp?