Så följer du EU:s konsumentköplag

Uppdaterad för 3 månader sen
Spara
Den 1 september 2019 ändrade vi hur våra priser visas för kunder i Europa.

Ändringen skedde för att se till att alla boenden på Booking.com följer EU:s konsumentlagstiftning, vars mål är att skapa transparens kring hur onlineföretag visar sina priser. För att undvika förvirring bland gästerna kommer nu samtliga boenden på Booking.com att visa alla obligatoriska avgifter, även om de tidigare angavs som exkluderade. Dessutom kommer det inte längre vara möjligt för boenden att visa obligatoriska avgifter markerade som går ej att beräkna eller kan variera.

 

Även om endast europeiska kunder påverkas av detta tycker vi att transparens är bra för alla gäster. Så oavsett om du regelbundet får bokningar från europeiska gäster eller inte ber vi dig, om det behövs, att uppdatera vissa inställningar på extranätet. Tänk på att om du inte gör dessa uppdateringar kommer ditt boende inte längre att följa EU:s konsumentköplag, och vi kommer därmed ta bort ovannämnda avgifter från ditt boende.

För att säkerställa att ditt boende följer dessa lagar ber vi dig kontrollera dina inställningar i extranätet för förauktorisering, extraavgifter (inklusive lokala skatter och andra tilläggsavgifter) samt villkor gällande barn. Du hittar steg för steg-instruktioner nedanför.


1. Generella krav kring inställning av rabatter

Vi behöver se till att rabatterna som visas på vår webbplats representerar faktiska besparingar för våra gäster.

Detta innebär att priset som du använder som riktlinje för rabatten är eller har varit tillgängligt att boka på vår plattform under en skälig tid.

Du måste se till att detta uppfylls om du ställer in rabatter på Booking.com.

Du kan också läsa "CTSI Guidance for traders on pricing practices" samt delar ur "UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing" och "Guidance on the Unfair Commercial Practices Directive" för mer information om prissättning.

Om du inte uppfyller ovanstående kriterier kan du få problem med gästerna och det kan innebära att du bryter mot EU:s konsumentlagstiftning. Om vi tar emot klagomål eller blir medvetna om problem med rabatterna som du ställer in på vår plattform kommer vi att behöva utreda detta och vid behov vidta lämpliga åtgärder.


2. Ytterligare rabattkrav som kan gälla enligt Omnibusdirektivet

Den nya konsumentlagstiftningen inom EU och EES – det så kallade Omnibusdirektivet (en del av initiativet "En ny giv för konsumenterna") – ska tillämpas av de enskilda medlemsstaterna från och med den 28 maj 2022. Syftet är att förbättra och modernisera konsumentskyddslagstiftningen och göra det lättare att upprätthålla den. För att läsa mer om lagstiftningen kan du gå till EU:s webbplats.

Rabatter är en av de frågor som omfattas av Omnibusdirektivet. Även om artikel 2 i Omnibusdirektivet endast hänvisar till försäljning av "varor", tillämpar lokala lagar i ett antal medlemsländer även 30-dagarsregeln vid tillhandahållande av tjänster, vilket inkluderar de tjänster som erbjuds av partners på vår plattform. När du ställer in en rabatt på vår plattform kräver befintliga regler redan att du anger det tidigare priset, vilket förklaras i avsnitt 1 ovan. Enligt artikel 6a i Omnibusdirektivet måste nu det tidigare priset, om tillämpligt, vara det lägsta pris du har erbjudit under en period på minst 30 dagar innan du börjar tillämpa prissänkningen.

Vi uppmanar dig att kontrollera om denna nya regel gäller dig. Om så är fallet måste du se till att du följer den när du ställer in rabatter på vår plattform. För ytterligare vägledning om tolkningen av denna artikel och om huruvida den gäller dig kan du läsa mer på EU:s webbplats.


3. Förauktorisering

Enligt EU-lagstiftningen måste alla samarbetspartners uppge om de förauktoriserar gästernas betalkort eller inte. Om du förauktoriserar gästernas betalkort – även om det bara sker vid enstaka tillfällen – måste du visa:

 • beloppet som förauktoriseras, och
 • vilka bokningsvillkor som kräver förauktorisering.

Om du inte förauktoriserar betalkort på ditt boende måste du även ange detta.

Följ dessa steg för att uppdatera dina inställningar för förauktorisering:

 1. Logga in på extranätet och gå till fliken Boende.
 2. Klicka på Villkor och skrolla ner till Inställningar för förauktoriseringar.
 3. Klicka sedan på Uppdatera inställningar och välj dina inställningar.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera inställningar


4. Extraavgifter: Lokala skatter och tilläggsavgifter

För att följa lagen måste du även specificera alla obligatoriska avgifter, skatter och andra priskomponenter, inklusive det pris som gäster måste betala om de reser med barn. Priskomponenter som till exempel skatter eller tilläggsavgifter för handdukar kan inte längre anges som Går ej att beräkna.

Vilka extraavgifter gäller det här?

 • Alla obligatoriska avgifter. Detta innefattar alla avgifter som gäster förväntas eller måste betala som standard, antingen till dig eller via dig till myndigheter, när de bokar ditt boende eller genomför en vistelse.
 • Tillvalsavgifter eller villkorliga avgifter ingår inte i detta. Dessa definieras som eventuella avgifter som gäster ådrar sig efter att uttryckligen efterfrågat en tjänst, som till exempel avgifter för spafaciliteter eller extra tvättjänster som gästen uttryckligen begär och åtar sig att betala.
 • Observera att alla avgifter som markeras som obligatoriska kommer att ingå i totalpriset som visas för gästerna. Alla avgifter som markeras som Går ej att beräkna kommer att betraktas som otydliga, obligatoriska avgifter och ditt boende kommer därmed inte längre att uppfylla kraven. Som en följd av detta kommer vi att ta bort sådana avgifter från ditt boende och du bör inte debitera gästerna dessa avgifter, såvida du inte senare väljer att lägga till dessa som obligatoriska avgifter med specifika priser.

Hur uppdaterar jag mina inställningar?

Det finns ett antal sektioner som du måste kontrollera. Börja med avdelningen för extraavgifter. Efterföljande steg beror på din boendetyp. 

Om ditt boende är ett hus, en lägenhet eller något annat slags boende som inte är ett hotell kan du följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet och gå till fliken Boende.
 2. Klicka på Villkor och välj Extra kostnader & avgifter.
 3. Om du har några avgifter som är angivna som Går ej att beräkna måste du ange den korrekta avgiften.
 4. Om du har några tillvalsavgifter (ej obligatoriska avgifter) kan du radera dem genom att klicka på Ta bort. Endast obligatoriska avgifter ska visas i denna sektion.
 5. Klicka på Spara.  

Om ditt boende är ett hotell kan du följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet och gå till fliken Boende.
 2. Klicka på Skatter/avgifter.
 3. Om du har några avgifter angivna som går ej att beräkna eller avgifter kan variera, kan du kontakta ditt lokala Booking.com-team som kan hjälpa dig uppdatera informationen.

Den andra sektionen som du måste kontrollera är dina lokala skatter. Beroende på var ditt boende ligger måste du eventuellt betala en turistskatt eller andra extraavgifter för varje gäst. Enligt EU:s konsumentköplag kan detta inte längre anges som Går ej att beräkna.

Den 1 september 2019 justerade vi alla skatter eller avgifter som var markerade som Går ej att beräkna eller Avgifter kan variera (till exempel olika skattesatser för pris per natt, som ej gäller barn, som ej gäller för fler än x nätter etc.). För dessa avgifter kommer vi att sätta ett fast, högsta belopp som kommer att motsvara högsta möjliga skatt för den kategorin. Detta gör vi så att gästen aldrig ser skatter (eller andra lokala avgifter) som är lägre än de som gästen kan bli tvungen att betala.

Från och med den 1 september 2019 kommer du att behöva kontrollera att justeringarna som vi har gjort gällande dina skatter och avgifter är korrekta. Följ stegen nedan för att kontrollera inställningarna:

 1. Logga in på extranätet och gå till fliken Boende.
 2. Klicka på Skatter/avgifter.
 3. Om någon av avgifterna som angetts är felaktig måste du kontakta ditt lokala Booking.com-team så att de kan hjälpa dig uppdatera dessa avgifter.
Observera:

Enligt EU:s konsumentköplag kan avgifter inte längre anges som "Går ej att beräkna" eller "Avgifter kan variera". Endast valfria, ej obligatoriska avgifter kan anges i avsnittet "Det finstilta" på din boendesida. Obligatoriska avgifter måste läggas till genom de ovannämnda alternativen, inte i avsnittet "Det finstilta".

 

Uppdatera inställningar


5. Extraavgifter: Städavgifter

För att följa EU:s konsumentlagstiftning gällande pristransparens måste alla obligatoriska städavgifter tas bort från avsnittet "Det finstilta" på boendesidor senast den 1 juni 2020.

Med anledning av detta ber vi alla Booking.coms boendepartners att inkludera alla obligatoriska städavgifter i totalpriset som visas för gästerna. Om du tar ut städavgifter ber vi dig se till att de läggs till totalpriset genom att följa stegen nedan.  

Om ditt boende är ett hus, en lägenhet eller något annat slags boende som inte är ett hotell:

 1. Logga in på extranätet och gå till fliken Boende.
 2. Klicka på Villkor och skrolla ner till Extra kostnader & avgifter.
 3. Klicka på Ändra och välj Ja under Behöver gästerna betala några ytterligare kostnader för sin bokning, utöver lägenhets-/rumspriset?.
 4. Välj Städavgift under Typ av avgift och fyll i alla uppgifter.
 5. När du har angett uppgifterna klickar du på den blå Spara-knappen.
Observera:
Hotell kan inte lägga till städavgiften själva. Om du driver ett hotell kan du kontakta vår kundtjänst och få hjälp med att lägga till städavgiften.

 


6. Villkor för barn

Enligt EU:s konsumentköplag måste alla priser på Booking.com återspegla totalbeloppet som en gäst kommer att betala för sin vistelse. Om du tillåter barn på ditt boende måste du kontrollera att dina villkor är korrekta för att försäkra dig om att du uppfyller kraven.

Från och med den 1 september 2019 började fasta priser för barn som övernattar i redan befintliga sängar (ej extrasängar som placeras i rummet) att läggas till totalpriset på Booking.com och är inte längre föremål för provision.

Observera:

Det är inte längre möjligt att ange varierande avgifter som till exempel procentsatser.

 

Följ dessa steg för att kontrollera och uppdatera dina villkor för barn:

 1. Logga in på extranätet och klicka på fliken Boende.
 2. Klicka på Villkor och skrolla ner till Barn och extrasängar.
 3. Här kan du ange om barn är tillåtna på ditt boende.
 4. Ange max antal barn som kan bo i dina olika rumstyper och hur mycket du kommer att debitera per barn och natt. Klicka sedan på Spara. Använd endast fasta avgifter per natt eftersom prissättning med procentsatser inte längre är tillåtet.
 5. Klicka på Förhandsgranska för att kontrollera att informationen är korrekt.
 6. Klicka på Spara när du är klar.
Observera:

Varje sektion måste konfigureras och sparas allt eftersom.

 

Uppdatera villkor för barn


7. Moderering av gästrecensioner

För att uppfylla kraven i Omnibusdirektivet (som beskrivs i avsnitt 2 i denna artikel) har vi också uppdaterat vår process för moderering av gästrecensioner i samband med uteblivna ankomster. Läs mer om när vi tar bort gästrecensioner och när vi inte gör det i den här artikeln.

Var den här artikeln till hjälp?