Så fungerar force majeure

Uppdaterad för 2 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Force majeure är en avtalsklausul som åberopas i vissa nödsituationer då det är omöjligt för en part att fullgöra sina avtalsskyldigheter på grund av händelser som är utanför deras kontroll.


Artikelns innehåll


Booking.coms force majeure-klausul

Booking.coms force majeure-klausul är en klausul i våra allmänna leveransvillkor. Den gäller nödsituationer där det är/var omöjligt eller olagligt för gäster att resa till eller bo på boenden som de har bokat – till exempel under en naturkatastrof eller en pandemi som covid-19. Force majeure omfattar endast de fall då det är gästen som avbokar bokningen, inte när det är du som gör det. I vissa fall kan vi komma att avboka bokningen å en gästs vägnar.

De allmänna leveransvillkor som gäller för dig beror på vilken typ av boende du äger och var det ligger. Detta påverkar också var force majeure-klausulen finns i ditt avtal. För de flesta partners finns den i avsnitt 2.8 eller 2.9. Om du har ett förhandlat avtal med oss kan force majeure-klausulen anges i ett annat avsnitt. 


Så påverkar force majeure dina gäster

Vid en nödsituation utvärderar vi bokningar från fall till fall och identifierar de som uppfyller villkoren för force majeure. Vi kontaktar sedan dig för att meddela om dina gäster behöver ändra sina bokningar till följd av detta.

I de fall gästerna inte kan genomföra sin vistelse och bokningen uppfyller force majeure-villkoren kan gästerna begära att du gör något av följande:

 • Hittar nya datum för en framtida bokning via vår plattform (andra priser kan gälla – mellanskillnaden betalas av gästen)
 • Utfärdar en värdekupong för en framtida vistelse motsvarande det ursprungliga bokningspriset (eller ett högre belopp som du bestämmer själv)
 • Återbetalar hela beloppet av en eventuell förskottsbetalning eller deposition, inklusive avgifter för utebliven ankomst, bokningsändringar eller avbokningar

Enligt force majeure-villkoren kan gäster också själva ändra vistelsedatumen för en ej återbetalningsbar bokning. Du kan läsa mer om processen i denna artikel. Du behöver inte göra något för att facilitera detta, men för att underlätta för dina gäster rekommenderar vi att du håller din tillgänglighet för åtminstone de kommande 12 månaderna uppdaterad.


Återbetalning av bokningar som avbokats på grund av force majeure

Du kan följa dessa riktlinjer när du återbetalar bokningar som har avbokats av en gäst:

 • Avbokningar som är avgiftsbelagda
  Om en gäst avbokar en bokning som är avgiftsbelagd behöver du markera gästens betalkort som ogiltigt i extranätet för att vi ska avstå från provisionsavgiften. Detta kan endast göras innan fakturorna genereras. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du markerar ett betalkort som ogiltigt.

  Om en faktura för bokningen redan har utfärdats visas inte knappen Markera betalkortet som ogiltigt. I så fall måste du bestrida vår faktura när du har mottagit den. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du gör ett bestridande.
   
 • Kostnadsfria avbokningar
  Om en gäst ber om att avboka en bokning kostnadsfritt (utan att använda självbetjäningsverktyget för avbokning) kan du acceptera begäran genom att gå till bokningen i extranätet och klicka på Begäran om avbokning. Detta kommer avboka bokningen kostnadsfritt.

Erbjud gästerna hjälp med omplacering

Om det är möjligt att omplacera dina gäster vid en force majeure-situation (till exempel om det finns andra boenden i området som fortfarande kan ta emot gäster) rekommenderar vi att du erbjuder dina gäster hjälp med att hitta ett alternativt boende. Om du behöver hjälp från oss under denna process kan du kontakta vår kundtjänst. De kommer också att bedöma huruvida du behöver stå för kostnaderna i samband med omplaceringen eller inte.


Kontakta oss för support

Du kan kontakta oss för att få mer information om de specifika områden och datum som force majeure-villkoren gäller för. Använd telefonnumret i extranätet eller skicka ett meddelande via fliken "Meddelanden". I den här artikeln hittar du mer vägledning om hur du kontaktar oss.

Var den här artikeln till hjälp?