Så här fungerar paritet

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 2 min
Spara

I korthet: Booking.com tillämpar olika paritetsregler beroende på vilket land ett boende ligger i. Utöver texten nedan hittar du mer information om paritet i de allmänna leveransvillkoren (GDT).

Beroende på i vilket land ett boende ligger kommer Booking.com att tillämpa en av följande paritetsregler:

  • Ingen paritet: Detta innebär att boendepartnern inte har några specifika skyldigheter gentemot Booking.com gällande priser, villkor och tillgänglighet som partnern erbjuder på Booking.coms plattform jämfört med andra (online/offline) kanaler.
  • Snäv paritet: Detta innebär att boendepartnern bör erbjuda Booking.com samma eller bättre priser och villkor för samma boende med (minst) samma faciliteter, som boendepartnern erbjuder på sina egna onlinekanaler.
  • Bred paritet: Detta innebär att boendepartnern bör erbjuda Booking.com samma eller bättre priser, villkor och tillgänglighet för samma boende med (minst) samma faciliteter, som boendepartnern erbjuder på samtliga av sina egna (online/offline) kanaler. 

Vi hänvisar till avsnitt 2.2 i våra Allmänna leveransvillkor (GDT) för den fullständiga ordalydelsen av paritetsklausulen. Om det finns några diskrepanser mellan denna förklarande text och paritetsklausulen i de allmänna leveransvillkoren kommer paritetsklausulen i de allmänna leveransvillkoren att gälla. Du hittar mer information om de allmänna leveransvillkoren här.

Resonemanget bakom paritet, som återfinns i avsnitt 2.2 av de allmänna leveransvillkoren, är som följer:

(...) Booking.com gör investeringar för att locka gäster till dess plattform, samt gör det möjligt för dem att jämföra boenden. Boendena bestämmer priserna på vår plattform. Paritetsklausulen syftar till att säkerställa att priser och villkor som publiceras på vår plattform är konkurrenskraftiga, så att gästerna kan dra nytta av sänkta sökkostnader, samt för att förhindra att ett boende "åker snålskjuts" på de betydande investeringarna som gjorts av Booking.com.

 

Nu kan du komma åt alla juridiska meddelanden och uppdateringar när som helst, på ett och samma ställe.
Läs mer

Var den här artikeln till hjälp?