Transparens och tydlighet med enklare villkor 

Uppdaterad för 9 månader sen | Lästid: 6.3 min
Spara

I takt med att vi tillsammans fortsätter återuppbygga resebranschen kommer vi att förenkla avbokningsvillkoren som stöds på vår webbplats. De återstående villkoren som vi fortsatt kommer stödja varierar från fullständig flexibilitet till fullständig trygghet, och dessa har visat sig vara de mest bokade villkoren på vår webbplats. De har också visat sig resultera i färre avbokningar, färre uteblivna ankomster och mindre kommunikation med gästerna. 

Genom att se till att dina avbokningsvillkor kommuniceras på ett transparent sätt kommer gästerna att få den tydlighet de behöver för att kunna söka och boka tryggt. Samtidigt får du kontroll över hur mycket flexibilitet du erbjuder.

Under 2021 kommer följande ändringar att göras:

 • Avbokningsvillkor med avgifter som motsvarar kostnaden för första natten samt 50 % eller 100 % av bokningspriset kommer fortsatt att stödjas. Villkor för gratis avbokning utan förskottsbetalning kommer också att stödjas i fortsättningen.
 • Avbokningsvillkor med flera avgifter kommer inte längre stödjas. 
  • Till exempel ett villkor med en avgift på 50 % av priset vid bokningstillfället och 50 % sju dagar före incheckning.
 • Villkor vars avbokningsavgift inte matchar förskottsbetalningen kommer inte längre stödjas, förutom i de fall där gratis avbokning kombineras med att ingen förskottsbetalning krävs. 

Varför införs dessa ändringar?

Många av villkoren som Booking.com för närvarande erbjuder används inte, alternativt resulterar i väldigt få bokningar. Även om vi förenklar avbokningsvillkoren som vi erbjuder, kommer de återstående villkoren vara de som är mest använda och som resenärerna oftast bokar.

Våra villkor kommer även i fortsättningen att täcka såväl fullständig flexibilitet som fullständig trygghet. Trots att vissa villkor inte kommer att stödjas i framtiden, kommer vi att erbjuda ett brett utbud av villkor som gör det möjligt för dig att balansera bokningar och intäkter med hjälp av en kombination av flexibla och ej återbetalningsbara villkor. 

Vår data visar att även de mest flexibla villkoren som inte längre kommer stödjas har resulterat i komplikationer för kunderna. Jämfört med resenärer som bokar villkoren med gratis avbokning och förskottsbetalning som stödjs, har kunder som bokar villkor med gratis avbokning och förskottsbetalning som inte stödjs lett till:

 • Upp till 17 % fler avbokningar 
 • Upp till 27 % fler uteblivna ankomster
 • Upp till 31 % flera kontakttillfällen med kundservice

Vad rekommenderar vi?

För att det ska bli lättare för våra kunder att förstå dina villkor, rekommenderar vi att du ändrar villkoren som inte längre kommer att stödjas till de villkor som passar dina behov bäst. Detta kommer att ge dina gäster den tydlighet som de letar efter så att de känner sig tryggare när de bokar. 

För att ändra dina villkor till mer flexibla alternativ innan datumet då ändringarna kommer att träda i kraft för ditt boende kan du gå till sidan "Villkor" på extranätet, alternativt din channel manager eller ditt PMS-system. Om ditt boende endast använder en channel manager eller ett PMS-system, och du behöver veta var du kan ändra dina villkor, kan du klicka på Konto på extranätet. Välj sedan Anslutningsleverantör. På den sidan kan du se om du ska ändra dina villkor i PMS-systemet eller hos din channel manager.

Vilka ändringar görs för inställning av villkor via en channel manager eller ett PMS-system?

 • Det kommer inte längre vara möjligt att, via din channel manager eller ditt PMS-system, skapa eller justera villkor som inte kommer stödjas.
  • Om du vill ändra villkor som inte längre kommer stödjas innan datumet då ändringarna implementeras för ditt boende så kan du fortfarande ändra dem på sidan "Villkor" på extranätet.
 • För att undvika att eventuella fel uppstår rekommenderar vi att du ändrar dina villkor som inte längre kommer stödjas på eller innan det datum då ändringarna införs för ditt boende. Potentiella fel kan lösas om du, via din channel manager eller ditt PMS-system, byter till något av de villkor som kommer stödjas. 

Vad händer efter det datum då ändringarna införs för mitt boende?

 • Eventuella resterande villkor för avbokning och förskottsbetalning som inte kommer stödjas ändras automatiskt till närmaste strikta villkor. Efter datumet då ändringarna införs kan du uppdatera de automatiskt ändrade villkoren till andra villkor som stödjs, precis på samma sätt som du kan idag.
 • Alla villkor med andra avgifter för avbokning än för den första natten, 50 % eller 100 % av bokningspriset kommer ändras till det villkor med den närmaste, högre avgiften som stödjs. 
  • Avgifter som inte längre kommer stödjas, som baseras på procentandelen av bokningspriset, flyttas till den närmaste, högre procentandelen. 
   • Om du till exempel har ett villkor med en avgift på 30 % av bokningspriset kommer det ändras till 50 %. 
  • Avgifter baserade på antalet nätter som inte längre kommer stödjas ändras till en avgift på 100 %. 
   • Om du till exempel har ett villkor som innebär en avgift motsvarande två nätter kommer det ändras till 100 %. 
 • Villkor med flera avgifter kommer att ändras till en engångsavgift.
  • Avgifterna kommer att flyttas till den tidigaste tidpunkten för villkor med flera avgifter. 
   • Om du till exempel har flera avgifter, som (i) vid bokningstillfället och (ii) sju dagar före ankomst, kommer detta villkor att ändras till en enda avgift vid bokningstillfället. 
  • Villkor med avgifter vid flera tidpunkter läggs till och avrundas upp till närmaste procentsats som stödjs. 
   • Till exempel: ett villkor med en avgift på 50 % av bokningspriset vid bokningstillfället och med en avgift på 50 % sju dagar före ankomst, kommer ändras till 100 % vid bokningstillfället. 
 • Alla ändringar av villkor för avbokning och förskottsbetalning framöver som inte stödjs kommer automatiskt ändras till ett villkor som stödjs enligt ovan.
Villkorstyp som inte stödjs Exempel på villkor som inte stödjs Rekommenderade typer av villkor som stödjs Vad detta villkor som inte stödjs automatiskt kommer ändras till efter datumet då ändringarna införs
Avbokningsavgift

Flexibelt – 14 dagar
30 % avgift

Flexibelt – 14 dagar

50 % avgift 

ELLER 

Flexibelt – 14 dagar

Flexibelt – 14 dagar

50 % avgift

Avbokningsavgift

Flexibelt – 30 dagar

70 % avgift

Flexibelt – 30 dagar

50 % avgift

Flexibelt – 30 dagar

100 % avgift

Avbokningsavgift

Flexibelt – 2 dagar

Avgift för 2 nätter

Flexibelt – 2 dagar

Avgift för 1 natt

Flexibelt – 2 dagar

100 % avgift

Flera avgifter

Delvis återbetalningsbart – 7 dagar (särskilda villkor) 

50 % efter bokning, totalpris 7 dagar före ankomst

Flexibelt – 7 dagar

50 % avgift

ELLER

Flexibelt – 14 dagar

100 % avgift

Utan återbetalning

100 % avgift

Flera avgifter

Delvis återbetalningsbart – 7 dagar (särskilda villkor) 

30 % avgift efter bokning, 40 % avgift 14 dagar före ankomst, 30 % avgift 7 dagar före ankomst

Flexibelt – 30 dagar

50 % avgift

ELLER

Flexibelt – 30 dagar

100 % avgift

Utan återbetalning

100 % avgift

 

Nu kan du komma åt alla juridiska meddelanden och uppdateringar när som helst, på ett och samma ställe.
Läs mer

Var den här artikeln till hjälp?