Våra riktlinjer gällande djurskydd

Uppdaterad för 9 månader sen | Lästid: 4 min
Spara

Alla upplevelser som erbjuds via vår plattform och som involverar levande varelser ska genomföras med respekt, ödmjukhet och medvetenhet om världens människor, djur, samhällen och miljö. Vi beslutar vilka vi samarbetar med eller inte baserat på modellen med de fem friheterna och modellen med de fem domänerna.


Artikelns innehåll


Vilka vi samarbetar med

Vi samarbetar med följande typer av boenden och partners:

 • djurreservat som verkar i djurens intressen
 • djurparker och akvarier som är certifierade och som uppfyller våra riktlinjer gällande djurskydd
 • platser där besökare kan se vilda djur i en naturlig eller seminaturlig miljö
 • ansvarstagande ekoturer som bevarar miljön, främjar djurens välbefinnande och som har fokus på utbildning
 • ansvarstagande turer för val- och delfinskådning
 • boenden som erbjuder ridturer på eller interaktion med tama djur, till exempel hästridning.

Vilka vi inte samarbetar med

Vi samarbetar inte med boenden eller partners som erbjuder eller marknadsför någon av följande aktiviteter:

 • direkt interaktion med vilda djur av vissa arter*
 • djuruppträdanden, shower och cirkusar som involverar vilda djur av vissa arter*
 • djurslagsmål av något slag
 • djurtävlingar av något slag
 • troféjakt och jakt inom inhägnat område
 • ridning på vilda djur
 • akvarier med infångade valar och/eller delfiner
 • anläggningar där vilda djur avsiktligt föds upp för att producera kommersiella produkter, t.ex. krokodilfarmar, kaffeodlingar med sibetdjur, gallbjörnsfarmar, sköldpaddsfarmar, ormfarmar osv. 
 • platser som säljer produkter tillverkade av vilda djur, t.ex. sköldpaddsskal, sköldpaddskött, ormskinn, krokodilhuvuden osv.

*Vissa arter omfattar havsdäggdjur, elefanter, björnar, stora kattdjur, primater, sengångare, rovfåglar och reptiler.


De fem friheterna

Vår ståndpunkt gällande djurens välbefinnande utgår från modellen med de fem friheterna. Enligt denna modell måste människor se till att djur har frihet från följande:

 • Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och lämplig kost.
 • Frihet från obehag genom att tillhandahålla en lämplig miljö som inkluderar skydd och en bekväm viloplats.
 • Frihet från smärta, skada och sjukdom genom att behandla djuren respektfullt samt ta hand om djuren på rätt sätt och ha tillgång till veterinär.
 • Frihet till naturligt beteende genom att tillgodose djurens behov av tillräckligt utrymme, en omgivning som liknar djurens naturliga miljö och sällskap av andra djur av samma art.
 • Frihet från rädsla och oro genom att se till att djuren behandlas på rätt sätt och att de har rätt förutsättningar för att undvika mentalt lidande.

De fem domänerna

Förutom modellen med de fem friheterna använder vi modellen med de fem domänerna för att säkerställa bättre normer för djurskydd. Modellen med de fem domänerna har ett större fokus på djurens mentala tillstånd och främjar djurens positiva välbefinnande utöver rättvis fysisk behandling. Enligt denna modell har djuren rätt till följande:

 • Näring – tillgång till tillräckligt med balanserad och varierad kost och rent vatten.
 • Miljö – faktorer som temperatur, utrymme, luft, doft, ljud och förutsägbarhet som gör miljön behaglig för djuren.
 • Hälsa – faktorer som möjliggör frånvaro av sjukdom, skada och funktionshinder samt allmänt god fysik.
 • Beteende – faktorer som utgör varierande, nya och lockande miljöutmaningar genom sensoriska stimuli, utforskning, födosökning, umgänge med andra djur, lek, isolering med mera.
 • Mentalt tillstånd – njutning, bekvämlighet och vitalitet samt minskning av negativa tillstånd som rädsla, frustration, hunger, smärta eller tristess.

Var den här artikeln till hjälp?