Vi presenterar programmet för hållbara boenden

Vårt nya sätt att ge dig erkännande för ditt hållbarhetsarbete och framhäva det för resenärer – för en bättre framtid.

Upptäck mer

Uppdatera dina hållbarhetsåtgärder

Uppdaterad för 2 veckor sen | Lästid: 5 min
Spara

Vi ser det som vårt ansvar att göra det lättare för alla att kunna välja hållbara alternativ. Därför har vi lanserat programmet för hållbara boenden, med verktyg och tips om allt från energieffektivitet till minskad vattenanvändning med mera.

Berätta för gästerna om ditt hållbarhetsarbete genom att uppdatera vilka åtgärder du vidtagit i extranätet.


Artikelns innehåll


Om programmet för hållbara boenden

För att göra det lättare för alla att kunna välja hållbara alternativ har vi tagit fram programmet för hållbara boenden. Programmet är utformat så att du kan få extern support från experter på området – oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa.

Tillsammans med oberoende organ som Travalyst – en icke-vinstdrivande organisation med fokus på hållbar turism – har vi identifierat och verifierat åtgärder som kan ha tydliga positiva effekter. Du hittar åtgärderna under Faciliteter och tjänster på extranätet. 

Ange vilka av dessa hållbarhetsåtgärder du har vidtagit på ditt boende så kommer de att visas på din boendesida. De är indelade i fem kategorier:

 1. Minska mängden avfall
 2. Minska energianvändningen och växthusgaserna
 3. Använda mindre vatten
 4. Stödja ditt lokala samhälle
 5. Skydda naturen

Du kan läsa mer om dessa kategorier i handboken för hållbart resande.


Om symbolen för hållbara boenden

Symbolen för hållbara boenden ges till alla slags boenden som engagerar sig i hållbarhetsfrågor.

För att kunna få symbolen måste du fylla i vilka hållbarhetsåtgärder ditt boende har vidtagit i extranätet. När du har gjort det kommer vi att utvärdera om ditt boende kan få symbolen baserat på behörighetskriterier och lokala behov. Varje åtgärd du har vidtagit jämförs med ett icke-hållbart alternativ och motsvarar ett visst antal poäng. Den sammanlagda poängsumman används för att avgöra om du är behörig för symbolen.

Om du har en hållbarhetscertifiering från Green Tourism, EU Ecolabel eller någon av de certifieringar som är ackrediterade eller erkända av GSTC så kan vi visa denna information på din boendesida. Partners som har någon av dessa certifieringar är också kvalificerade för symbolen "Hållbart boende", och vi arbetar med att lägga till fler certifieringsorgan på vår plattform.

Om du inte får symbolen direkt kan det var en bra idé att regelbundet se över vilka åtgärder du kan vidta och därefter uppdatera extranätet.

Om du uppfyller kriterierna för att få symbolen kommer vi att meddela dig via mejl. Symbolen kommer då att visas på din boendesida och i sökresultaten. Gästerna kan även filtrera sina sökresultat på hållbara boenden, vilket innebär att du får bättre synlighet bland resenärer som söker efter hållbara vistelser.


Uppdatera dina hållbarhetsåtgärder i extranätet

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Faciliteter och tjänster.
 3. Under Hållbarhet klickar du på Ja bredvid de åtgärder du för närvarande har vidtagit på ditt boende.
 4. Klicka på Nej för de åtgärder du inte har implementerat.
 5. Klicka på Spara för att slutföra.

På din boendesida kommer vi bara att visa de hållbarhetsåtgärder du har vidtagit. De åtgärder som du inte har vidtagit kommer inte att vara synliga för potentiella gäster. Men genom att välja Nej blir det lättare för oss att identifiera vilka områden vi kan hjälpa dig med.

Efter att en gäst har bott hos dig kommer de att bli ombedda att fylla i en enkät efter vistelsen. Syftet med enkäten är att verifiera faciliteterna, tjänsterna och hållbarhetsåtgärderna på ditt boende. Denna verifiering bidrar till att potentiella gäster kan känna sig trygga med att boka ditt boende.


Uppdatera dina hållbarhetsåtgärder via din anslutningsleverantör

Om du arbetar med en anslutningsleverantör kan du även lägga till hållbarhetsåtgärder på din boendesida via deras plattform.

Kontakta din leverantör för att fråga dem om hur de visar dina hållbarhetsåtgärder på vår plattform.


Hållbarhetsåtgärder som inte finns med i extranätet

Om du har vidtagit ytterligare åtgärder som för närvarande inte finns tillgängliga i extranätet kan du meddela oss detta genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och välj sedan Hållbarhet.
 3. Klicka på Lämna feedback.
 4. Fyll i formuläret och skicka in det.

Du får inget svar när du skickar in det här formuläret, men vi kommer att använda din feedback när vi gör framtida uppdateringar av hållbarhetsåtgärderna i extranätet.


Lägg till din hållbarhetscertifiering

Att bli certifierad är inte ett krav för att arbeta mer hållbart. Men det är ett bra sätt att ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Vi visar för närvarande information om hållbarhetscertifieringar från följande ackrediteringsorgan:

Vi får certifieringsinformation direkt från dessa organisationer två gånger om året. Om du är certifierad av någon av dem visar vi den informationen i hållbarhetsavsnittet på din boendesida. Dessa certifieringar kan, i kombination med att ange hållbarhetsåtgärder i extranätet, också bidra till att du får en symbol för hållbara boenden. Kontakta certifieringsorganet direkt om du inte kan se din certifiering på vår plattform.

Vi arbetar med att lägga till information från fler certifieringsorgan på vår plattform. Om du har en ackrediterad hållbarhetscertifiering från en annan organisation och vill visa den på din boendesida kan du be certifieringsorganet att göra en förfrågan via det här formuläret.

Vi arbetar också med Global Sustainable Tourism Council för att förbättra hur vi visar certifieringar på vår plattform. Ta en titt i vår handbok för hållbarhet för att läsa mer om att bli certifierad.


Lägg till din kedjas hållbarhetsprogram

Vi arbetar direkt med vårt Chains-team för att samla in och visa information från kvalificerade hållbarhetsprogram. För att ett kedjeprogram ska vara kvalificerat måste det vara obligatoriskt för alla boenden som visas under kedjekoden i våra system. Alla boenden måste också använda samma varumärke.

Om det finns nivåer i kedjeprogrammet – som till exempel brons, silver och guld – måste alla hotell i kedjan uppnå minst miniminivån. Travalysts oberoende, rådgivande grupp granskar alla program för att avgöra vilka som är kvalificerade.

Om du vill att din kedjas hållbarhetsprogram ska visas på vår plattform behöver du meddela ditt CSR-team (teamet som jobbar med företagets samhällsansvar).  

Var den här artikeln till hjälp?