Använd vår guide med data för att fånga efterfrågan under den senare delen av säsongen.