Smart Flex-bokningar Vanliga frågor

Uppdaterad för 4 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Smart Flex-programmet (tidigare "programmet för riskfria bokningar") hjälper dig att generera bokningar som du annars kanske inte skulle få. Vi gör detta genom att erbjuda resenärerna extra flexibla avbokningsvillkor å dina vägnar, samtidigt som vi minskar arbetsbördan för dig. Vi erbjuder de extra flexibla alternativen endast till gäster som är mindre benägna att avboka. Om en gäst avbokar kommer vi att leta efter en ersättningsgäst. Om vi inte kan hitta en ersättningsgäst kommer vi att kompensera dig för dessa nätter. Partners som har deltagit i detta program har ökat sin konverteringsfrekvens med upp till 3 %.

Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur Smart Flex-programmet fungerar.


Innehåll

Avsnitt 1: Vad kan jag förvänta mig om jag går med i Smart Flex-programmet?

Avsnitt 2: Hur fungerar Smart Flex-bokningar vid avbokning?

Avsnitt 3: Hur fungerar betalningsprocessen?

Avsnitt 4: Hur fungerar programmet med min channel manager eller mitt administrationssystem?

Avsnitt 5: Hur går jag med i eller lämnar Smart Flex-programmet


Avsnitt 1: Vad kan jag förvänta mig om jag går med i Smart Flex-programmet?

 

När får jag min första Smart Flex-bokning?

Smart Flex-bokningar baseras på Booking.coms data om efterfrågan. Vi använder dessa uppgifter dagligen för att ta reda på när vi ska erbjuda flexibla avbokningsvillkor och vem vi ska erbjuda dem till för att du ska ha störst möjlighet att få en bokning med låg sannolikhet för avbokning. På grund av detta är det möjligt att du inte börjar få Smart Flex-bokningar direkt efter att du har valt att gå med i programmet.

Varje gång du får en Smart Flex-bokning kan du hitta den genom att hålla utkik efter etikettenSmart Flex på sidan Bokningar på extranätet eller under Bokningar i Pulse-appen. Om du använder en channel manager eller ett administrationssystem kan du identifiera Smart Flex-bokningar genom att kontrollera fältet för avbokningsvillkor eller kommentarer/anteckningar.

Vilken information kan jag hitta i extranätet när jag får en Smart Flex-bokning?

En Smart Flex-bokning fungerar på samma sätt som alla andra bokningar du får. Den enda skillnaden är att en Smart Flex-bokning har en längre avbokningsperiod.

Vi har ändå lagt till ytterligare information i extranätet för att hjälpa dig att förstå allt om de Smart Flex-bokningar du får. För mer information kan du ta en titt på den här videon. Du kan ändra undertexterna till ditt eget språk.

Observera: Vi ser till att du får Smart Flex-bokningar när vår data visar att det är troligt att gästen kommer att bo hos dig som planerat. När du får Smart Flex-bokningar kan du kontrollera de nya uppgifterna på sidan Bokningsuppgifter på extranätet för att se till att du är medveten om de uppdaterade avbokningsvillkoren.


Avsnitt 2: Hur fungerar Smart Flex-bokningar vid avbokning?

 

Var kan jag se avbokningsvillkoren för en Smart Flex-bokning?

Du kan se avbokningsvillkoren för en Smart Flex-bokning på sidan Bokningar på extranätet. Klicka på bokningsnumret för Smart Flex-bokningen du vill se och skrolla sedan ner till avsnittet Villkor.

Vad händer om en gäst bokar och avbokar ett rum under avbokningsperioden för Smart Flex-bokningen som Booking.com erbjuder som en del av programmet?

Om en gäst avbokar en Smart Flex-bokning under avbokningsperioden börjar vi genast söka efter en ersättningsgäst åt dig så länge rummet fortfarande är öppet och bokningsbart.

Hur kommer ni att hjälpa mig hitta en ersättningsgäst?

Först försöker vi sälja vidare alla avbokade nätter på en gång. Om en ny gäst bara bokar några av de avbokade nätterna går vi vidare och försöker sälja de återstående nätterna. För att öka möjligheten att hitta en ersättningsbokning rekommenderar vi att du tar bort restriktionerna.

Medan vi letar efter en ny gäst kan vi eventuellt förbättra din ranking eller använda prisincitament för att göra ditt boende mer attraktivt och uppmuntra resenärer att boka hos dig. Om vi gör detta kommer vi att täcka alla kostnader och du behöver inte erbjuda några rabatter själv.

Om vi till slut inte lyckas hitta en ersättningsgäst tar vi över betalningsansvaret.

Hur vet jag om ni har hittat en ersättningsgäst åt mig?

När vi har hittat en ersättningsgäst åt dig kommer du att se gästens bokning som en ny bokning. Du kan hantera den precis som alla andra bokningar.

Ersättningsbokningen kommer också att vara kopplad till den ursprungliga Smart Flex-bokningen. På extranätet kan du se det uppdaterade bokningsnumret på sidan Bokningsuppgifter för den avbokade Smart Flex-bokningen. Om du använder en channel manager eller ett administrationssystem kan du se samma information i fältet för kommentarer/anteckningar.

Vad händer om ni inte lyckas hitta en ersättningsgäst åt mig?

Om det avbokade rummet fortfarande är öppet och bokningsbart efter den ursprungliga avbokningen kommer vi att kompensera dig baserat på de villkor som gällde för den ursprungliga bokningen. Du hittar mer information om detta i avsnitt 3 på den här sidan.

Vad händer om en gäst avbokar en Smart Flex-bokning på grund av force majeure?

Om vi förutser några händelser där force majeure kan komma att gälla kommer vi att sluta erbjuda gästerna gratis avbokning från Smart Flex-programmet. På så sätt förhindrar vi nya bokningar med högre sannolikhet för avbokning. Om en ny nedstängning tillkännages på grund av pandemin kommer vi till exempel att sluta erbjuda gästerna gratis avbokning från Smart Flex-programmet. Vi är däremot inte ansvariga för att hitta en ersättningsgäst för befintliga Smart Flex-bokningar i enlighet med de allmänna villkoren och reglerna för avbokningar som sker på grund av force majeure.

Vad ska jag göra om en gäst avbokar en Smart Flex-bokning under den ej återbetalningsbara perioden i avbokningsvillkoren?

Om en gäst avbokar efter den förlängda avbokningsperioden är det gästen som är ansvarig för avbokningen, precis som vanligt. Du bör följa samma process som när en gäst avbokar en vanlig ej återbetalningsbar bokning.

Om du behöver debitera en gästs betalkort för bokningen får du tillgång till kortuppgifterna när avbokningsperioden för Smart Flex-bokningen löper ut. Du bör verifiera det direkt, och om kortet är ogiltigt ska du rapportera detta så snart som möjligt. För mer information om hur man markerar betalkort som ogiltiga kan du ta en titt på den här artikeln.

Vad händer om gästerna avbokar en Smart Flex-bokning under den avbokningsperiod som anges i mina villkor?

Om en gäst avbokar inom din ursprungliga period med gratis avbokning gäller inte den extra avbokningsperiod som erbjuds för Smart Flex-bokningar. Avbokningen behandlas då som alla andra avbokningar. Samma process gäller som för dina vanliga bokningar och Booking.com har inget ansvar för att leta efter en ersättningsgäst.

Varför bör rummet förbli öppet och bokningsbart utan restriktioner?

För att kunna hitta en ersättningsgäst åt dig arbetar vi natt för natt. Om rummet fortfarande är öppet och bokningsbart försöker vi först sälja alla avbokade nätter på en gång. Om en ny gäst bara bokar några av de avbokade nätterna går vi vidare och försöker sälja de återstående nätterna. I det här scenariot ökar möjligheten att hitta en ersättningsgäst om du tar bort eventuella restriktioner gällande minimilängd på vistelsen. 


Avsnitt 3: Hur fungerar betalningsprocessen?

 

Hur fungerar betalningen för Smart Flex-bokningar när gästerna övernattar som planerat?

Om du använder virtuella betalkort eller får utbetalningar via banköverföring fungerar processen som vanligt. Du kan se betalningsinformationen på sidan Bokningsuppgifter på extranätet.

Om du tar betalt genom att debitera gästens kort bör du verifiera kortet så snart avbokningsperioden löper ut. Om det är giltigt och bokningsuppgifterna inte ändras kan du debitera kortet vid incheckning eller utcheckning som vanligt. Om kortet är ogiltigt ber vi dig rapportera detta så snart som möjligt så att vi kan börja söka efter en ny gäst igen.

Kom ihåg att vi debiterar provision för alla bokningar som ger dig intäkter, precis som vanligt.

Var hittar jag betalningsuppgifterna för Smart Flex-bokningar?

Du kan se betalningsinformationen för Smart Flex-bokningar på sidan Bokningsuppgifter på extranätet. I avsnittet Översikt: Smart Flex-rum kan du se vem du ska debitera för bokningen och när.

Om ni inte lyckas hitta en ersättningsgäst, hur och när får jag betalt?

Om du vanligtvis tar emot betalningar via virtuella betalkort kommer vi att aktivera ett åt dig efter det ursprungliga vistelsedatumet för den avbokade bokningen. Du kan se uppgifterna för virtuella betalkort på sidan Bokningsuppgifter på extranätet, eller i din channel manager eller ditt administrationssystem.

Om du vanligtvis får utbetalningar via banköverföring gör vi också denna betalning via banköverföring. Du får betalningen enligt ditt vanliga utbetalningsschema.

Hur debiterar jag ett virtuellt betalkort?

Du debiterar det virtuella kortet för en Smart Flex-bokning på samma sätt som för andra bokningar. Mer information om hur du debiterar ett virtuellt betalkort hittar du i den här artikeln.

Vad ska jag göra om gästens betalkort är ogiltigt?

Du bör verifiera varje gästs betalkort som vanligt när avbokningsperioden löper ut. Om det är ogiltigt ber vi dig rapportera detta så snart som möjligt. För mer information om hur man markerar betalkort som ogiltiga kan du ta en titt på den här artikeln.


Avsnitt 4: Hur fungerar programmet med min channel manager eller mitt administrationssystem?

 

Hur identifierar jag en Smart Flex-bokning i min channel manager eller mitt administrationssystem?

När du får en Smart Flex-bokning kan du identifiera den genom att titta i fältet med avbokningsvillkoren i din channel manager eller ditt administrationssystem. Om du inte har ett fält med avbokningsvillkor kan du leta efter orden "Smart Flex-bokning" i fältet för kommentarer och anteckningar istället.

Hur kan jag hålla koll på Smart Flex-bokningarna om jag använder en channel manager?

Vi kommer att inkludera information om Smart Flex-bokningar i alla meddelanden gällande bekräftelse, ändringar och avbokningar, precis som vanligt. Alla dessa meddelanden kommer att innehålla orden "Smart Flex-bokning" så att du enkelt kan hitta dem.

För att vara säker på att du alltid ser alla uppgifter för varje bokning rekommenderar vi också att du regelbundet besöker sidan Bokningar på extranätet.

Vad händer om jag använder en channel manager eller ett administrationssystem och en gäst avbokar en Smart Flex-bokning?

I dessa fall kommer ett avbokningsmeddelande att skickas till din channel manager eller ditt administrationssystem. För att se alla uppgifter ska du hålla utkik efter orden "Smart Flex-bokning", antingen i fältet för rumsbeskrivningen eller i fältet för kommentarer/anteckningar i din channel manager eller ditt administrationssystem.

Vi börjar genast söka efter en ersättningsgäst åt dig så länge rummet fortfarande är öppet och bokningsbart. Först försöker vi sälja vidare alla avbokade nätter på en gång. Om en ny gäst bara bokar några av de avbokade nätterna går vi vidare och försöker sälja de återstående nätterna. För att öka möjligheten att hitta en ersättningsgäst rekommenderar vi att du tar bort eventuella restriktioner för vistelsen. När vi har hittat en ersättningsgäst åt dig kommer du att se gästens bokning som en ny bokning. Bokningsuppgifterna kommer att innehålla orden "Smart Flex-bokning".

Om vi inte hittar en ersättningsgäst tar vi över betalningsansvaret.

När kan jag se betalningsuppgifterna för en Smart Flex-bokning i min channel manager eller mitt administrationssystem?

Om gästen betalar för sin bokning med betalkort skickar vi ett ändringsmeddelande när avbokningsperioden för Smart Flex-bokningen upphör och ber dig kontrollera och verifiera kortuppgifterna.

Om du använder virtuella betalkort eller får utbetalningar via banköverföring fungerar processen som vanligt.

Hur kontrollerar jag uppgifterna för en gästs betalkort eller ett virtuellt betalkort i min channel manager eller mitt administrationssystem?

Du kan göra detta på samma sätt som för andra bokningar. För mer information kan du ta en titt på avsnittet "Channel Manager: betalkort" i den här artikeln.


Avsnitt 5: Hur går jag med i eller lämnar Smart Flex-programmet?

 

Hur går jag med i Smart Flex-programmet?

För att gå med i programmet loggar du in på extranätet, klickar på Möjligheter och sedan på Smart Flex-programmet.

Om ditt boende inte ligger i Frankrike (fastlandet), Franska Guyana, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Saint Pierre och Miquelon eller Réunion kommer du att registreras i Smart Flex-programmet automatiskt.

Hur lämnar jag Smart Flex-programmet?

Vi förstår att det här programmet kanske inte passar ditt boende. Om du vill gå ur har du två alternativ:

Om du vill sluta använda Smart Flex-bokningar tillfälligt kan du gå ur programmet i upp till tre månader. Efter denna period registreras du automatiskt i programmet igen.

Om du vill sluta använda Smart Flex-bokningar under längre än tre månader kan du gå ur programmet på obestämd tid.

För att gå ur programmet antingen tillfälligt eller permanent loggar du in på extranätet, klickar på Möjligheter och sedan på Smart Flex-programmet. Klicka på Gå ur programmet längst ner på sidan, välj På obestämd tid eller antal månader som du tillfälligt vill lämna programmet. Klicka sedan på Spara.

Observera: Om du väljer att lämna Booking.coms betalningstjänst kommer du även att avanmälas från Smart Flex-programmet. Om du senare väljer att återgå till Booking.coms betalningstjänst kommer du att registreras i Smart Flex-programmet igen automatiskt.

Var den här artikeln till hjälp?