Jag har redan registrerat mig på Booking.com. Kan jag uppdatera boendeuppgifterna innan sidan publiceras?

Informationen du lämnar under registreringen är inte låst.

Strax efter att du avslutat registreringen bör du ha fått inloggningsuppgifter till extranätet för ditt boende. Innan boendet publiceras på Booking.com ber vi dig att logga in och gå igenom följande:

Vill du ha mer information om hur du uppdaterar boendeuppgifter? Det hittar du här.