Så hanterar du boenden och användare via ditt primära konto

Uppdaterad för 1 månad sen | Lästid: 5 min
Spara

Ett primärt konto är kopplat till ditt partneravtal mellan oss och de boenden som ingår i detta avtal. Du kan inte lägga till boenden som inte ingår i partneravtalet, och du kan inte heller ta bort åtkomsträttigheter för administratörer från ett primärt konto. 

Ett primärt konto kan kopplas till ett boende som inte ingår i ett partneravtal om det läggs till internt av oss eller om du var en befintlig partner när du tilldelades ett id för en juridisk person när du lade till ett nytt boende. Alla boenden som läggs till av ett primärt konto kopplas dock automatiskt till ett partneravtal. 

 


Artikelns innehåll


Kontrollera du om du har ett primärt konto

Följ de här stegen för att kontrollera vilken typ av konto du har: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på användarkontoikonen och sedan på Lägg till och hantera användare.

Om du har ett primärt konto visas texten "primärt konto" under ditt namn. 

Om du inte har något primärt konto kan du göra en begäran om att skapa ett primärt konto. I den här artikeln finns information om du hur du kontaktar oss för support.


Lägg till boenden i ditt primära konto

Du kan lägga till boenden i ett primärt konto om boendena ingår i samma partneravtal. Om de inte gör det måste du skapa ett nytt användarkonto (som inte är ett primärt konto) för att kunna lägga till dessa boenden.

Så lägger du till boenden som ingår i samma avtal

När du har kontrollerat att du har ett primärt konto kan du lägga till boenden som ingår i samma partneravtal i kontot.

Du måste vara inloggad med ditt primära konto och du klickar bara på "Lägg till nytt boende". Du hittar knappen i extranätet vid rubriken i fliken "Hem (gruppkonto)". Den tar dig direkt till registreringssidan.

Icke-primära konton blockeras från att registrera ytterligare boenden.

Så lägger du till boenden som inte ingår i samma avtal

Om boendet inte tillhör samma avtal kan du skapa ett nytt användarkonto (som inte är ett primärt konto) för detta boende. Gör så här:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på användarkontoikonen och välj Lägg till och hantera användare.
 3. Välj Lägg till en användare.
 4. I menyn väljer du Ny användare och skapar en ny användare med andra inloggningsuppgifter.
 5. Lägg till boendet i den nya användarens konto.

Lägg till användare för ditt boende

Du kan ge användarna åtkomst till ditt boendes extranät, även om de inte ingår i partneravtalet. Du kan göra detta för användare som redan har vanliga konton (inte primära konton) eller för dem som har primära konton men inte har åtkomst till ditt boende på extranätet.

Lägg till befintliga användare med konton som inte är primära

Du kan lägga till användare som redan har ett vanligt konto (inte ett primärt konto) så här:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på användarkontoikonen och välj Lägg till och hantera användare.
 3. Välj Lägg till en användare.
 4. Välj Nuvarande användare och ange personens kontouppgifter (användarnamn och mejladress).
 5. Klicka på Se åtkomsträttigheter.

 Så lägger du till nya användare med primära konton

Om en användare redan har ett primärt konto kan du bjuda in personen till att skapa ett vanligt konto för att få åtkomst till ditt boende på extranätet. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka användarkontoikonen och sedan på Lägg till och hantera användare.
 3. Välj Lägg till en användare.
 4. Välj Ny användare och ange namn och mejladress för den person du vill lägga till.
 5. Klicka på Nästa steg: ställ in åtkomsträttigheter.
 6. Välj vad du vill att personen ska ha åtkomst till.
 7. Klicka på Skicka inbjudan för att skicka en inbjudan till personen via mejl.

När hen har öppnat mejlet och accepterat inbjudan kan personen skapa ett nytt konto. Personen bör välja ett annat användarnamn än det hen använder för sitt primära konto. 


Ta bort boenden från ditt primära konto

Boenden kan inte tas bort från primära konton. Det beror på att primära konton är avtalskonton med inloggning, som automatiskt innehåller alla boenden som tillhör samma id för en juridisk person (samma avtals-id), så det enda sättet att ta bort ett boende från ett primärt konto är om boendet får ett nytt avtal eller om du byter ägarskapet till en annan ägare eller ett annat avtal. Om du behöver begära ett ägarbyte följer du anvisningarna i den här artikeln. Om du behöver säga upp ditt avtal med oss ber vi dig att läsa igenom den här artikeln.

Var den här artikeln till hjälp?