Så lägger du till nya användarkonton på extranätet

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 10 min
Spara

Förenkla hanteringen av ditt boendes användarkonton på extranätet genom att skapa flera konton med individuella åtkomsträttigheter för var och en av dina kollegor.

Det är bara boendets administratörer som kan göra detta. De här användarna har antingen utsetts av er själva eller identifierats av oss som de mest lämpliga användarna för att skapa och hantera konton.


Artikelns innehåll


Skapa användarkonton till extranätet

 

För att skapa ett nytt användarkonto för ditt boende kan administratören följa stegen nedanför.

Om personen du vill bjuda in inte har ett konto på extranätet eller om personen bara har ett huvudkonto:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och sedan på Lägg till och hantera användare.
 3. Klicka på Lägg till en användare.
 4. Fyll i fälten Namn och Mejl för personen som du vill bjuda in.
 5. Klicka på Nästa steg: ställ in åtkomsträttigheter.
 6. Välj de åtkomsträttigheter du vill att den nya användarens konto ska ha och klicka sedan på Skicka inbjudan.

Den nya användaren kommer att få en inbjudan via mejl. Användaren kan klicka på länken i mejlet för att acceptera inbjudan och skapa ett nytt konto till extranätet. Om användaren inte får något mejl så kan du upprepa ovanstående steg för att skicka en ny inbjudan.

När personen har skapat sitt extranätkonto kan du ange dennes användarnamn och mejladress för att lägga till personen som en användare för ditt boende genom att följa nedanstående instruktioner.

Tills den nya användaren accepterar inbjudan visas personen som väntande i listan över användare i extranätet. Om personen inte svarar inom sju dagar kommer inbjudan att löpa ut, och användaren tas då bort från listan.

Om personen du vill bjuda in redan har ett konto på extranätet:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto och sedan på Lägg till och hantera användare.
 3. Klicka på Lägg till en användare och sedan på Nuvarande användare.
 4. Fyll i användarnamnet och mejladressen för personen du vill bjuda in.
 5. Klicka på Se åtkomsträttigheter.

Hantera användarkonton till extranätet

 

Om du vill ändra åtkomsträttigheter, bevilja administratörsrättigheter eller ta bort en användare från ditt boende kan administratören följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto.
 3. Klicka på Lägg till och hantera användare. Där kan du se en översikt över alla användare, deras åtkomsträttigheter och när de senast loggade in.
 4. Klicka på Hantera bredvid kontot du vill ändra.
 5. Om du vill justera användarens rättigheter klickar du på Ändra åtkomsträttigheter. Välj de åtkomsträttigheter du vill att användarens konto ska ha och klicka sedan på Uppdatera.
 6. Om du vill göra användaren till administratör klickar du på Tilldela administratörsrättigheter och sedan på Ja, bekräfta.
 7. Om du vill ta bort ett användarkonto från ditt boende klickar du på Ta bort användare och sedan på Ta bort [användarens namn].

Ändra åtkomsträttigheter

Administratörer kan bevilja eller ta bort andra användares åtkomsträttigheter till extranätet. Om du behöver ändra uppgifter som inte har med åtkomsträttigheter på extranätet att göra, till exempel en användares mejladress eller telefonnummer, kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet.

Du kan följa stegen ovan för att begränsa åtkomsten till dessa delar av extranätet:

 • Kalender och tillgänglighet (även kallat Priser & Tillgänglighet)
 • Meddelanden
 • Ekonomi
 • Boende (även kallat Information om boendet)
 • Bokningar
 • Konto
 • Erbjudanden

Alla ändringar du gör i åtkomsträttigheterna gäller för samtliga boenden som användaren har tillgång till.

Det går inte att skapa boendespecifika åtkomsträttigheter för en användare med ett gruppkonto. Du kan dock bjuda in personen till att skapa ett nytt användarkonto så att du kan ge användaren specifika rättigheter för ditt boende.


Så fungerar huvudkonton 

 

Ett huvudkonto är kopplat till avtalet mellan oss och ett specifikt boende.

Det innebär att du inte kan lägga till ett boende i ett huvudkonto om det boendet inte omfattas av avtalet.

Du kan inte heller lägga till eller ta bort andra boenden i ett huvudkonto om de inte omfattas av avtalet. Det går inte heller att ändra administratörens åtkomsträttigheter för ett huvudkonto.

Kontrollera din kontotyp

Så här gör du för att kontrollera om du har ett huvudkonto:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Konto.
 3. Klicka på Lägg till och hantera användare.
 4. Sök på ditt namn i listan över användarkonton.

Om du har ett huvudkonto ska det stå Huvudkonto under ditt namn.


Lägg till ett boende i huvudkontot

 

Om boendet du vill lägga till ännu inte finns på vår plattform måste du först registrera det genom att följa instruktionerna i den här artikeln.

Om boendet du vill lägga till tillhör samma juridiska person som boendet som är kopplat till huvudkontot kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet så att vi kan lägga till det åt dig.

Om boendet du vill lägga till inte tillhör samma juridiska person så kan du inte lägga till det i huvudkontot. Istället måste du skapa ett separat konto (ej huvudkonto) för detta boende genom att följa stegen i avsnittet "Om personen du vill bjuda in inte har ett konto på extranätet eller om personen bara har ett huvudkonto" i den här artikeln. Kom ihåg att välja ett användarnamn som skiljer sig från det du använder för huvudkontot.


Lägg till en användare med ett huvudkonto för ditt boende

 

Du kan inte lägga till en användare med ett huvudkonto för ditt boende om dessa boenden inte tillhör samma juridiska person. För att komma åt ditt boendes extranät måste de använda ett separat användarkonto (ej huvudkonto).

Om användaren inte har ett separat konto (ej huvudkonto) kan användaren skapa ett genom att följa stegen i avsnittet "Om personen du vill bjuda in inte har ett konto på extranätet eller om personen bara har ett huvudkonto" i den här artikeln. Tänk på att användaren måste välja ett namn som skiljer sig från det som användaren har för huvudkontot.

Om användaren även har ett konto som inte är ett huvudkonto kan du lägga till dem för ditt boende genom att följa stegen i avsnittet "Om personen du vill bjuda in redan har ett konto på extranätet" i den här artikeln.


Skapa och hantera åtkomsträttigheter till extranätet med hjälp av Pulse

 

Du kan inte skapa och hantera användarkonton och åtkomsträttigheter för extranätet med hjälp av Pulse-appen. Du kan bara göra dessa ändringar på extranätet, men följande återspeglas även i Pulse:

 

Begränsade åtkomsträttigheter

Begränsningar på extranätet

Begränsningar i Pulse

Kalender och tillgänglighet

 • Ingen åtkomst till kalendern Priser & Tillgänglighet 
 • Ingen åtkomst till sidan Villkor under fliken Boende på extranätet
 • Ingen åtkomst till Tillgänglighet
 • Inga tillgänglighetsrelaterade aktivitetskort (som rör slutsålda rum, nästan slutsålda rum och tillgänglighet på lång sikt) 
 • Inga tillgänglighetsrelaterade pushnotiser (som rör slutsålda rum och nästan slutsålda rum)

Meddelanden

 • Ingen åtkomst till meddelandena under fliken Meddelanden
 • Inga aktivitetskort eller pushnotiser som rör meddelanden

Ekonomi

 • Ingen åtkomst till sidorna under Ekonomi
 • Ingen åtkomst till avsnittet Fakturor under Ekonomi i Mer-menyn

Information om boendet

 • Ingen åtkomst till sidorna under Boende
 • Ingen åtkomst till avsnittet Information om boendet i Mer-menyn

Bokningar

 • Ingen åtkomst till Gästmeddelanden under Meddelanden
 • Ingen åtkomst till sidorna under Bokningar
 • Inga bokningsrelaterade resultat vid användning av sökfunktionen på extranätet
 • Ingen åtkomst till bokningsuppgifter
 • Ingen åtkomst till Bokningar och Meddelanden
 • Inga bokningsrelaterade resultat vid användning av sökfunktionen

Konto

 • Ingen åtkomst till boenderelaterade rättigheter under Konto
 

Erbjudanden

 • Ingen åtkomst till sidorna under Erbjudanden
 • Ingen åtkomst till funktionen Bevaka erbjudanden i Mer-menyn

Var den här artikeln till hjälp?