Använd veckopriser och månadspriser för att få fler gäster som bokar långa vistelser

Updated för 1 week sen

I korthet: Med veckopriser och månadspriser kan du få ut det mesta av den ökande efterfrågan av längre vistelser. Du får även möjlighet att nå ut till fler kundsegment, som jobbresenärer, familjer och inrikesresenärer, som också söker efter längre vistelser.

Ett av de bästa sätten att öka din beläggning på är att erbjuda en rabatt som gäller för längre vistelser på ditt boende. Fördelen med längre vistelser är att de kan ge dig tryggare intäkter samtidigt som det operativa arbetet med bokningar minskar. Du kan t.ex. lägga mindre tid på in- och utcheckning och det blir enklare att städa.

Vad anses som långa vistelser?

Vi anser att en bokning kan betraktas som en lång vistelse när gästen bokar minst 7 nätter. Dessa kan delas in i två kategorier:

 • Veckopriser: Dessa kräver en vistelse på minst 7 nätter
 • Månadspriser: Dessa kräver en vistelse på minst 28 nätter

Observera: Du bestämmer själv vilka avbokningsvillkor som ska gälla för dessa priser baserat på de befintliga villkor som du har angett för ditt boende.

Hur skapar jag veckopriser och månadspriser?

Ställ in veckopriser och månadspriser genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Priser & Tillgänglighet" och välj sedan "Prisplaner".
 3. Klicka på "Lägg till en ny prisplan" högst upp till vänster på sidan.
 4. Välj prisplanen "veckopris" eller "månadspris" (om du vill ställa in båda kan du upprepa dessa steg för varje prisplan).
 5. På nästa sida blir du ombedd att ange:
 • Avbokningsvillkor
 • Måltider som ingår (om tillämpligt)
 • Kortast tid att boka i förväg
 • Hur du vill hantera prisplanen (om tillämpligt)
 • Rabatten du vill erbjuda
 • Vilka rum eller boendeenheter som ska omfattas av den nya prisplanen
 1. Namnge prisplanen och klicka på "Granska".
 2. Klicka på "Aktivera prisplan" för att välja inställningar.

Lägg till veckopriser och månadspriser nu

Varför ska jag lägga till veckopriser och månadspriser?

Vi rekommenderar att du överväger dessa prisplaner när du sätter ihop din intäktsstrategi. Genom att implementera dessa priser kan du dra nytta av följande fördelar:

 • Du kan nå ut till fler gäster med hjälp av attraktiva priser för långa vistelser
 • Du får trygga intäkter
 • Det operativa arbetet minskar 

Vanliga frågor

1. Är det möjligt att lägga till veckopriser och/eller månadspriser för flera boenden samtidigt?

Nej, inte ännu. Men vi jobbar på att kunna erbjuda den här funktionen i extranätet till våra partners som har flera boenden. Vi siktar på att ha det här klart i september 2020.

2. Hur kan boenden som är kopplade till en anslutningsleverantör implementera veckopriser och/eller månadspriser?

Det beror på vilken prissättningsmodell du använder för att hantera boendets priser och tillgänglighet på vår plattform.

 • Om du redan använder vår prissättningsmodell för vistelselängder för att skicka priser baserade på vistelselängd till oss via din anslutningsleverantör så kan du fortsätta göra det. Se bara till att du skickar rabatterade priser till oss för längre vistelser (dvs. vistelser på minst 7 nätter) så att resenärerna kan se dessa när de söker på vår plattform.
 • Om du använder en channel manager eller ett PMS-system för att ladda priser till vår kanal så kan du skapa nya prisplaner för veckopriser och månadspriser genom att använda restriktionen minimilängd på vistelsen (ange 7 nätter för veckopriser och 28 nätter för månadspriser). Priserna kommer automatiskt läggas till och kopplas till extranätet.
 • Om du inte använder prissättningsmodellen för vistelselängd, eller om du inte kan skapa prisplaner direkt via din channel manager eller ditt PMS-system, kan du ställa in dessa prisplaner i extranätet. Dessa priser kommer endast att visas för resenärer på vår plattform och inte i dina andra distributionskanaler. Veckopriset skapas som en ny, rabatterad version av en befintlig prisplan som redan hanteras via din anslutningsleverantör. Du kan göra samma sak med månadspriset eller välja att skapa en helt ny prisplan. Hur du än gör bör du alltid koppla dessa priser till din channel manager för att undvika eventuella skillnader i priser eller i bokningar.

3. Hur fungerar veckopriser och månadspriser tillsammans med andra rabatter och erbjudanden?

Veckopriserna och månadspriserna kombineras på samma sätt som andra prisplaner. Det innebär att andra rabatter (som Genius) och kampanjer läggs till på veckopriset och/eller månadspriset.

4. Kan jag skapa säsongsbaserade veckopriser och/eller månadspriser?

Ja. Precis som med andra prisplaner kan du välja vilka datum priset ska tillämpas på. Detta anger du i kalendern på extranätet.

5. Kommer veckopriset och/eller månadspriset att skapas som en ny prisplan eller kommer det baseras på en befintlig prisplan?

Veckopriset kommer att baseras på en befintlig prisplan och kan inte skapas som en ny prisplan (ännu). Månadspriset kan dock skapas som antingen en ny prisplan eller baseras på en befintlig prisplan.

6. Vad är skillnaden mellan att skapa en ny prisplan och att skapa en version av en befintlig prisplan?

 • Månadspriset kan skapas som en ny prisplan eller baseras på en befintlig prisplan. Om du vill ställa in månadspriset som en ny prisplan ändrar du priserna specifikt för den prisplanen och skickar dem direkt via din anslutningsleverantör (om du använder en).
 • Veckopriset kan bara ställas in som en version av en befintlig prisplan. Du kan ställa in restriktioner gällande vistelselängd och hur långt priset kan bokas i förväg, samt öppna och stänga priset, oberoende av din anslutningsleverantör.

7. Kan jag anpassa mitt veckopris och/eller månadspris?

Ja. Du kan anpassa priset när det gäller avbokningsvillkor, vilka måltider som ska ingå, under vilka datum priset kan bokas, hur stor rabatten ska vara och vilka rum eller boendeenheter som ska omfattas av prisplanen.

Om veckopriset/månadspriset skapas som en rabatterad version av en befintlig prisplan, kommer det nya veckopriset eller månadspriset automatiskt att öppna för bokningar på samma datum som den befintliga prisplanen.

8. Kommer maxantalet nätter som en gäst kan boka på ett boende att förlängas?

Just nu pågår ett test i utvalda städer där vi förlänger maxantalet nätter till över 30 nätter. På alla andra platser som inte omfattas av testet förblir maxlängden på vistelser 30 nätter tills vidare.

9. Hur kommer veckopriset och/eller månadspriset att visas på Booking.com?

När du ställer in rabatterade veckopriser och/eller månadspriser blir det lättare för resenärer som söker längre vistelser att hitta ditt boende. Den här strategin innebär att du når fler gäster med hjälp av attraktiva priser.

10. Var kan jag vända mig om jag har fler frågor om veckopriser och/eller månadspriser?

Du kan läsa mer om detta i vårt partnerforum (endast tillgängligt på engelska och italienska). Där kan du också ställa frågor och utbyta idéer med andra partners. Du kan också ta kontakt med din account manager eller vår kundtjänst för mer information.

Vad tycker du om den här sidan?

Uppdaterad: Återhämtningsplan

Nya råd och tips om hur du kan möta efterfrågan.

Läs mer