Hur förhindrar jag att bokningar görs på ett specifikt datum?

Updated för 3 månader sen

Vi har gjort det väldigt enkelt för dig att stänga ett rum eller en boendeenhet när du inte vill få bokningar på ett specifikt datum. Här nedan ser du olika alternativ. Kontrollera vilken av skärmbilderna som matchar din kalender på extranätet och följ sedan stegen nedan.

 


Alternativ 1: Kalender med listvy

Om du använder listvyn i kalendern kan du följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet och klicka på "Kalender" under fliken "Priser & Tillgänglighet".
 2. För att stänga enskilda datum klickar du på ett öppet/bokningsbart datum (markerat i grönt).
 3. När du klickar på det kommer det att bli rött, vilket betyder att det specifika datumet är stängt.
  • Så här gör du ändringar för längre perioder: 1. Klicka på knappen "Gör flera ändringar samtidigt". 2. En panel kommer att dyka upp till höger på sidan. Välj vilka datum du vill stänga och klicka sedan på "Rumsstatus". 3. Välj "Stäng rummet" och klicka på "Spara ändringar" när du är klar.
  • Här kan du även göra massändringar för tillgänglighet, restriktioner och priser.  
 4. Du kan välja att stänga rummet helt, eller att bara stänga en specifik prisplan genom att klicka på övre delen av en cell i raden för prisplanen. Ett popup-fönster kommer att dyka upp där du kan välja "Stängt".
 5. Klicka på "Spara" när du är klar. Du kommer då att se att cellens färg har ändrats.

Kom ihåg: Det kan finnas olika anledningar till varför ditt rum inte är bokningsbart på Booking.com under ett specifikt datum:

 • Du har stängt rummet manuellt och ser etiketten "Stängt" i rött.
 • Du har angett värdet "0" i raden "Rum att sälja" och ser etiketten "Ingen tillgänglighet" i rött.
 • Du har sålt alla rum som du har lagt till i kalendern och ser etiketten "Slutsålt" i rött.
 • Du har inte laddat några priser och ser etiketten "Inget pris" i rött.
 • Alla dina prisplaner är stängda/avaktiverade och du ser "Pris stängt" i rött.
 • Du har en kombination av ovannämnda anledningar och du ser etiketten "Flera blockeringar" i rött.

Alternativ 2: Kalender med månadsvy

Om du använder månadsvyn i kalendern kan du följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet och klicka på fliken "Kalender & priser" eller fliken "Priser & Tillgänglighet".
 2. Högst upp till vänster väljer du rummet eller boendeenheten som du vill uppdatera.
 3. Till höger kan du välja önskat datum från "Startdatum" till "Slutdatum", eller välja önskad period direkt i kalendern.
 4. Klicka på "Stängt" och sedan på "Spara" när du är klar. Det kommer att bli rödmarkerat, vilket innebär att rummet är stängt på det specifika datumet.

Tips: Du kan kontrollera din tillgänglighet på lång sikt genom att byta till "Årsöversikt" i kalendern.

Vad tycker du om den här sidan?

Nu är Black Friday-erbjudandet tillgängligt

Aktivera detta erbjudande för att få fler bokningar i slutet av året – och under hela 2021.

Läs mer