Hur ställer jag in ett ej återbetalningsbart pris?

Ett ej återbetalningsbart pris innebär att gästerna betalar hela priset även om de avbokar, ändrar bokningen eller inte dyker upp alls.

Att lägga till ett ej återbetalningsbart pris kan ge färre avbokningar och säkra betalning för bokningar.

Det finns olika sätt att lägga till ett ej återbetalningsbart pris, beroende på om det är första gången du gör det eller inte.

Alternativ 1: Det är första gången du ställer in ett ej helt återbetalningsbart pris för ditt boende.

  1. Klicka på "Skapa en prisplan utan återbetalning" under fliken "Priser & Tillgänglighet" på extranätet.
  2. En kort lista med frågor visas som leder dig genom proceduren. Välj de svar som bäst passar ditt boende.
  3. Klicka på "Granska" för att kontrollera dina val.
  4. Klicka på "Aktivera prisplan" för att slutföra inställningen av ett ej återbetalningsbart pris. Beroende på dina tidigare val kan det här vara sista steget. Ytterligare meddelanden kan visas för att leda dig igenom ytterligare steg.

Alternativ 2: Du har tidigare ställt in ett ej återbetalningsbart pris för ditt boende.

Kontrollera först att du har skapat ett ej återbetalningsbart avbokningsvillkor:

  1. Klicka på fliken "Boende" på extranätet och välj "Villkor".
  2. Klicka på "Skapa ett nytt avbokningsvillkor" under "Villkor för avbokning och förskottsbetalning" och lägg till ett "ej återbetalningsbart"-villkor.

Sedan lägger du till en ny prisplan under fliken "Priser & Tillgänglighet". Gör så här:

  1. Välj "Prisplaner", klicka på "Lägg till ny prisplan" och fyll i alla nödvändiga uppgifter.
  2. Klicka på "Granska prisplan" för att kontrollera uppgifterna och sedan på "Spara prisplan".

Det nya ej återbetalningsbara priset visas nu i "Kalender" under fliken "Priser & Tillgänglighet". Om du använder en channel manager kan leverantören kräva att du utför ytterligare steg för att koppla den nya prisplanen.