Hur ställer jag in ett ej återbetalningsbart pris?

Updated för 2 månader sen

Ett ej återbetalningsbart pris innebär att gästerna betalar hela priset även om de avbokar, ändrar bokningen eller inte dyker upp.

Genom att lägga till ett ej återbetalningsbart pris kan du få färre avbokningar och vara säker på att du får betalt för bokningarna.

Det finns olika tillvägagångssätt för att lägga till ett ej återbetalningsbart pris, beroende på om det är första gången du gör det eller inte.

Scenario 1: Det är första gången du ställer in ett ej återbetalningsbart pris för ditt boende.

  1. Gå till extranätet och klicka på "Skapa en prisplan utan återbetalning" under fliken "Priser & Tillgänglighet".
  2. En kort lista med frågor visas som leder dig genom proceduren. Välj de svar som bäst passar ditt boende.
  3. Klicka på "Granska" för att se över dina val.
  4. Klicka på "Aktivera prisplan" för att slutföra inställningen av ett ej återbetalningsbart pris. Beroende på dina tidigare val kan det här vara sista steget. Fler meddelanden kan visas om du behöver gå igenom ytterligare steg.

Scenario 2: Du har tidigare ställt in ett ej återbetalningsbart pris för ditt boende.

Kontrollera först att du har skapat ett ej återbetalningsbart avbokningsvillkor:

  1. Klicka på fliken "Boende" på extranätet och välj "Villkor".
  2. Klicka på "Skapa ett nytt avbokningsvillkor" under "Villkor för avbokning och förskottsbetalning" och lägg till ett "ej återbetalningsbart" villkor.

Sedan lägger du till en ny prisplan under fliken "Priser & Tillgänglighet". Gör så här:

  1. Välj "Prisplaner", klicka på "Lägg till ny prisplan" och fyll i alla nödvändiga uppgifter.
  2. Klicka på "Granska prisplan" för att kontrollera uppgifterna och sedan på "Spara prisplan".

Det nya ej återbetalningsbara priset visas nu på sidan "Kalender" under fliken "Priser & Tillgänglighet". Om du använder en channel manager kan leverantören kräva att du utför ytterligare steg för att koppla den nya prisplanen.

Vad tycker du om den här sidan?

Uppdaterad: Återhämtningsplan

Nya råd och tips om hur du kan möta efterfrågan.

Läs mer