Hur tar jag bort ett erbjudande?

Behöver du avaktivera ett erbjudande?

Följ stegen nedan för att ta bort erbjudanden i extranätet:

Exempel 1: Du vill ta bort ett tillfälligt erbjudande som du skapade via fliken ”Erbjudanden”:

  1. Klicka på flikenErbjudandeni extranätet och välj det aktuella erbjudandet.
  2. Klicka på ”Avaktivera” så kommer det inte längre att vara tillgängligt för kunderna. Det stannar dock kvar i systemet så du kan aktivera det igen vid behov (genom att klicka på ”Inaktiva erbjudanden”).

Exempel 2: Du vill ta bort ett tillfälligt erbjudande som du skapade under ”Prisplaner”:

  1. Klicka på fliken ”Priser & Tillgänglighet” i extranätet och välj ”Prisplaner”.
  2. Välj den aktuella prisplanen och klicka på ”Ta bort” så kommer det inte längre att vara tillgängligt för kunderna.