Kan jag kombinera rabatter på prisplaner och erbjudanden?

För att skapa en mångsidig prissättningsstrategi behöver du 3 komponenter: prisplaner, riktade priser och erbjudanden. På Booking.com kan du kombinera (eller "lägga ihop") dessa på olika sätt.

Vi har skapat en användbar översikt som visar vilka komponenter som går att lägga ihop och vilka som bara tillåter en rabatt:  

Image
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

Så här fungerar det:

  • Prisplaner är permanenta och synliga för alla gäster. När du erbjuder rabatt tillämpas den på dina prisplaner.
  • Riktade priser ger rabatt till vissa kategorier av gäster och kan vara tillfälliga eller permanenta beroende på vad du vill uppnå. Rabatter på vissa riktade priser läggs också ihop. Genius-rabatt kan till exempel läggas ihop med rabatt på landsbaserade priser.
  • Erbjudanden är tillfälliga och kan ge rabatt till vissa typer av gäster eller alla gäster som uppfyller kriterierna. Om du har flera aktiva erbjudanden och en gäst uppfyller kraven för fler än ett av dem, visas det erbjudande som ger mest rabatt.
  • Vissa riktade priser och erbjudanden kan också kombineras för att erbjuda en sammanlagd rabatt till gäster som uppfyller kriterierna.

Se översikten ovan för vilka komponenter som går att lägga ihop eller se exemplen nedan:

Jag erbjuder en flexibel prisplan och en prisplan utan återbetalning. Jag har också aktiverat ett sista minuten-erbjudande. Hur tillämpas rabatten på sista minuten-erbjudandet?

Rabatten på sista minuten-erbjudandet tillämpas på alla prisplaner och visas för alla gäster som uppfyller kriterierna.

Jag erbjuder en flexibel prisplan. Jag är också Genius-partner och har aktiverat ett landsbaserat pris. Vilken rabatt erbjuds gästerna?

Standardrabatten för Genius-gäster (10 %) erbjuds endast till gäster som uppfyller kriterierna för Genius och det landsbaserade priset erbjuds till gäster från det land du har ställt in. Om en gäst uppfyller båda kriterierna erbjuds båda rabatterna eftersom dessa läggs ihop.

Jag har en prisplan utan återbetalning. Jag har också aktiverat landsbaserat pris för Genius och ett boka tidigt-erbjudande. Vilken rabatt erbjuds gästerna?

Det landsbaserade Genius-priset erbjuds bara till Genius-gäster från landet du har ställt in. Gäster från andra länder erbjuds bara boka tidigt-rabatten (förutsatt att de bokar inom den angivna tidsramen). Om en gäst uppfyller båda kriterierna erbjuds båda rabatterna eftersom dessa läggs ihop.

Vill du spara en kopia av översikten som en praktisk referens?

Ladda ner översikten