Vi presenterar Traveller Review Awards 2023.

Det är dags att fira våra vinnare! Använd ditt boende-id för att ta reda på om du har vunnit och ladda ner prispaketet.

Läs mer

Flexibla barnpriser – så fungerar prissättning per barn

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

Ett av de nya prisalternativen för flexibla barnpriser är prissättning per barn. Med prissättning per barn kan du ställa in olika prisgrupper för barn som bor på ditt boende. 

Du kan också följa en steg för steg-guide för att ställa in olika flexibla barnpriser, i enlighet med din prissättningsstrategi. 


Artikelns innehåll


Hur fungerar prissättning per barn?

Baserat på dina prissättningsbehov och de typer av gäster du vill locka kan du ställa in olika priser baserat på barnens ålder i en grupp. Du kan också ställa in olika priser baserat på antalet barn i en grupp. Till exempel kan det första, andra och tredje barnet betala antingen samma pris eller olika priser, beroende på din prissättningsstrategi.

Det första du måste göra är att skapa åldersgrupper. Du kan ställa in minst en och högst tre olika åldersgrupper. Du kan till exempel låta barn i åldern 0–6 år övernatta på ditt boende till ett reducerat pris. Barn som är 7 år eller äldre får då betala ditt vanliga vuxenpris, såvida du inte skapar en annan åldersgrupp med ett reducerat pris. Om du väljer att lägga till en andra åldersgrupp, till exempel barn i åldern 7–17 år, kan du lägga till ett annat reducerat pris för den gruppen.

Du kan också begränsa antalet barn inom en viss åldersgrupp som får betala det reducerade priset. Du kan till exempel välja att bara debitera det första barnet i åldern 0–6 år ett reducerat pris. Eventuella ytterligare barn i åldern 0–6 år får då betala ordinarie vuxenpris.

Ett annat sätt att locka gäster är att låta det yngsta barnet övernatta gratis eller till ett reducerat pris. Efter det första barnet får då alla andra gäster under 18 år betala vuxenpriset. 

Det är inte möjligt att skapa överlappande åldersgrupper – till exempel 0–5 år och 4–8 år – men detta begränsar inte din flexibilitet när det gäller att fastställa en prissättningsstrategi.

Här är ett exempel – en familj med tre barn på 2, 3 och 9 år vill boka en vistelse. Ditt boende erbjuder ett pris där det första barnet mellan 0 och 6 år kan övernatta gratis, men också ett pris där det första barnet mellan 7 och 17 år kan övernatta till ett reducerat pris. Alla ytterligare barn i endera åldersgruppen får betala vuxenpris.

Baserat på din prisstrategi behövs två åldersgrupper:

  • 0–6 år
  • 7–17 år

Detta resulterar i en prissättning för åldersgrupper som ser ut så här:

0–6 år

  • Det första barnet bor gratis
  • Det andra barnet får betala vuxenpris

7–17 år

  • Eftersom det redan finns ett yngre barn i gruppen som bor gratis, får resten av barnen betala vuxenpris

Tänk på att detta bara är ett exempel och att du kan sätta egna gränser för åldersgrupper och reducerade priser. 


Hur kan gästerna hitta prissättning per barn?

När en grupp med barn söker efter boende på vår plattform anger de barnens ålder i början av sökningen. Om du har ställt in din prissättning per barn kommer gästen att se det mest exakta priset baserat på din prissättning.

För en grupp med tre barn på två, tre och nio år tillämpas till exempel priset per barn under sökprocessen. Både 2- och 3-åringen hamnar i åldersgruppen 0–6, och 9-åringen hamnar i åldersgruppen 7–17.

Baserat på prissättning per barn övernattar 2-åringen gratis, medan 3- och 9-åringen får betala vuxenpris. 

Var den här artikeln till hjälp?