Så kan rabatter från olika prisplaner och erbjudanden kombineras

Uppdaterad för 1 månad sen | Lästid: 5 min
Spara

För att hjälpa dig att skapa en lyckad prissättningsstrategi och maximera din beläggning erbjuder vi ett utbud av olika prisprodukter. Dessa är:

  • Grundläggande lösningar – dina prisplaner och anpassningar av prisplaner.
  • Proaktiva produkter – Genius-programmet, programmet för rekommenderade samarbetspartners, riktade priser och kampanjerbjudanden.
  • Reaktiva produkter – anpassningsbara erbjudanden och specialerbjudanden.

I vissa fall kan rabatter från olika prisprodukter kombineras, vilket innebär att en kund kan få bägge rabatterna. Se vårt utbud av prissättningslösningar för mer information om våra prisprodukter och när du ska använda dem.


Artikelns innehåll


Kombinerade rabatter

Vi kombinerar rabatter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot olika målgrupper och på så sätt kunna garantera kunderna bästa möjliga pris, och samtidigt generera fler bokningar till våra partners. Eftersom dessa målgrupper tillför värde för din verksamhet på olika sätt – till exempel är sannolikheten att Genius-kunder avbokar lägre jämfört med andra kunder – kan kunder som kvalificerar sig för kombinerade rabatter innebära extra mycket värde. Kombinerade rabatter kan även ha en positiv effekt på konverteringen och beläggningen.

I flödesschemat nedan kan du se vilka prissättningsprodukter som kan kombineras. Flödesschemat ska läsas uppifrån och ner. Börja med dina prisplaner – som kan kombineras med alla prissättningsprodukter – och gå igenom flödesschemat för att ta reda på vilka prisprodukter som kan kombineras och inte. Tänk på att det finns andra kampanjer som lanseras under året utöver de kampanjer som visas här.

Base rate plans

Om du till exempel både erbjuder en Genius-rabatt på 10 % och ett mobilpris så kan rabatterna kombineras. Men om du exempelvis har ett kampanjerbjudande och ett riktat pris kommer potentiella gäster bara få en av dessa rabatter eftersom de inte kan kombineras. Följande begränsningar gäller för kombinationsmöjligheterna av prisprodukter:

  • Produkter inom samma kategori, som mobilpriser och landsbaserade priser, kan inte kombineras.
  • Inom Genius-programmet kan du kombinera olika Genius-produkter. Men som prisprodukt i sig kan Genius kombineras med andra prisprodukter, oavsett vilket slags Genius-erbjudande du har ställt in. På den här sidan kan du läsa mer om Genius-programmet och olika Genius-produkter.
  • Programmet för rekommenderade samarbetspartners är en prisprodukt, men det medför inga erbjudanden eller rabatter åt kunderna. Därför kan det inte kombineras med andra prisprodukter och därmed inte heller påverka det slutgiltiga priset som kunden ser. Provisionen för rekommenderade samarbetspartners beräknas utifrån det slutgiltiga priset som kunden ser, vilket kan vara lägre om kunden uppfyller kriterierna för en rabatt.

Så beräknas det slutgiltiga priset i samband med kombinerade rabatter

Kombinerade rabatter läggs inte ihop till en enda stor rabatt, utan tillämpas snarare i följd. I exemplet nedan tillämpas den första rabatten om 10 % på 100 EUR, och den andra rabatten tillämpas på det nya priset på 90 EUR. Det slutliga priset blir då 81 EUR. Vår provision beräknas sedan utifrån det slutgiltiga priset som kunden ser.

Combining discounts

Överlappande målgrupper

Var och en av våra prisprodukter är utformade för att rikta sig till en unik målgrupp. Det innebär att även om du erbjuder flera prisprodukter som potentiellt kan kombineras, så kommer inte alla kunder att se varje rabatt varje gång. De tillfällen då kunderna kan se flera rabatter kallas för "överlappande målgrupper". Det är vid dessa tillfällen som rabatter kan kombineras. Om en kund ingår i en överlappande målgrupp vars rabatter inte kan kombineras – till exempel ett specialerbjudande och ett riktat pris – så kommer kunden automatiskt att falla inom den målgrupp som får högst rabatt. Om rabatterna är desamma är det kundens sökbeteende på vår plattform som avgör vilken av prisprodukterna som kommer att tillämpas.

Här är ett exempel på hur målgrupper kan överlappa varandra:

Discounts

Var den här artikeln till hjälp?