Så ställer du in ett ej återbetalningsbart pris

Updated för 4 månader sen
Spara

Ett ej återbetalningsbart pris innebär att gästerna betalar hela priset även om de avbokar, ändrar bokningen eller inte dyker upp. Genom att lägga till ett ej återbetalningsbart pris kan du få färre avbokningar och vara säker på att du får betalt för bokningarna.

Det finns olika sätt att lägga till ett ej återbetalningsbart pris, beroende på om det är första gången du gör det eller inte.


Scenario 1: Första gången du ställer in ett ej återbetalningsbart pris för ditt boende

  1. Gå till extranätet och klicka på Skapa en prisplan utan återbetalning under fliken Priser & Tillgänglighet.
  2. En kort lista med frågor visas som leder dig genom proceduren. Välj de svar som bäst passar ditt boende.
  3. Klicka på Granska för att se över dina val.
  4. Klicka på Aktivera prisplan för att slutföra inställningarna av det ej återbetalningsbara priset. Beroende på dina tidigare val kan detta vara det sista steget. Fler meddelanden kan visas om du behöver gå igenom ytterligare steg.

Scenario 2: Du har tidigare ställt in ett ej återbetalningsbart pris för ditt boende

Kontrollera först att du har skapat ett ej återbetalningsbart avbokningsvillkor:

  1. Klicka på fliken Boende i extranätet och välj Villkor.
  2. Klicka på Skapa ett nytt avbokningsvillkor under Villkor för avbokning och förskottsbetalning och lägg till ett ej återbetalningsbart villkor.
  3. Sedan lägger du till en ny prisplan under fliken Priser & Tillgänglighet. Gör så här:
  4. Välj Prisplaner, klicka på Lägg till ny prisplan och fyll i alla nödvändiga uppgifter.
  5. Klicka på Granska prisplan för att kontrollera uppgifterna och sedan på Spara prisplan.

Det nya ej återbetalningsbara priset visas nu på sidan Kalender under fliken Priser & Tillgänglighet. Om du använder en channel manager kan leverantören kräva att du utför ytterligare steg för att koppla den nya prisplanen.

Is this article helpful?