Så ställer du in flexibla barnpriser

Uppdaterad för 1 år sen | Lästid: 5 min
Spara

I den här artikeln får du hjälp med att ställa in flexibla barnpriser. Om du vill ställa in standardpriser för barn kan du läsa den här artikeln. Om du ställer in barnpriser så kan familjer se alla viktiga uppgifter och priser för ett visst rum eller en viss boendeenhet på din boendesida.


Artikelns innehåll


Så ställer du in villkor för att tillåta barn på boendet

Du kan välja om ditt boende välkomnar barn i alla åldrar, endast välkomnar barn över en viss ålder eller inte alls. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Välj Ja eller Nej för att ange om du välkomnar barn under 18 år.
 5. Om du vill kan du ange en åldersgräns för hur gamla barnen måste vara för att bo på ditt boende.
 6. Klicka på Spara.

Välj barnpriser och åldersgrupper

Alternativ för barnpriser

När du har angett att barn är välkomna på ditt boende kan du välja mellan två olika barnpriser: standardpriser för barn och flexibla barnpriser.

Ett standardpris för barn är rätt för dig om du behöver:

 • En uppsättning priser för hela ditt boende
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis eller till fast pris

Ett flexibelt barnpris är rätt för dig om du behöver:

 • Olika prisuppsättningar per rums- eller enhetstyp och prisplan
 • Möjlighet för barn att övernatta gratis, till fast pris eller till procentbaserat pris
 • Olika priser per barn inom varje åldersgrupp

Innan du ställer in flexibla barnpriser måste du göra följande:

Välj vilka åldersgrupper dina priser ska gälla för

Dina åldersgrupper gäller för hela ditt boende och påverkar dina inställningar för barnpriser. Du måste skapa mellan en och tre åldersgrupper innan du kan ställa in flexibla barnpriser. Så här gör du för att ställa in åldersgrupper:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra under avsnittet Villkor för barn.
 4. Under Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Aktivera.
 5. Klicka på Ställ in åldersgrupper för hela boendet. Dina åldersgrupper gäller för hela ditt boende och påverkar dina inställningar för barnpriser. Du måste skapa mellan en och tre åldersgrupper innan du kan ställa in flexibla barnpriser.
 6. Klicka på Ändra åldersgrupper för att se eller ändra dem. Efter det är du redo för att välja ett rum eller en enhet och ett pris.  

Om du redan har ställt in standardpriser för barn kommer dina befintliga åldersgrupper att visas under avsnittet Åldersgrupper för barn.


Ställ in antal barn och barnpriser för varje rum

Följ de här stegen för att ställa in antal gäster och priser för vuxna och barn i varje rum: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Aktivera eller Ändra under avsnittet Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Maxantal gäster och fördelning av barnpriser kan du ställa in antal gäster och priser.
 5. Klicka på Spara när du är nöjd med inställningarna.

För varje rum finns det fyra olika parametrar du kan ställa in: 

 • Maxantal gäster totalt: det maximala antalet gäster (vuxna och barn) som får plats i rummet (detta antal kan vara högre än maxantalet vuxna).
 • Maxantal vuxna: det maximala antalet vuxna som får plats i rummet.
 • Maxantal barn: det maximala antalet barn som får plats i rummet. Tänk på att barn måste åtföljas av minst en vuxen. Det maximala antalet barn för ett rum eller en enhet kan därför vara det maximala antalet gäster minus en person. 
 • Maxantal som betalar barnpris: det maximala antalet barn som kan få barnpris. Alla andra barn debiteras priset för vuxna.

Här är några exempel på hur du kan ställa in barnpriser för de rum där barn är tillåtna: 

Exempel Priser Fördelning av antal gäster och barnpriser Gästerna betalar

Studiolägenhet med pris baserat på antal gäster

Pris per vuxen: 90 EUR

Pris per extra barn: 50 EUR

Maxantal gäster totalt: 3

Maxantal vuxna: 2

Maxantal barn: 2 (om endast 1 vuxen övernattar kan 2 barn övernatta)

Maxantal barn som betalar barnpris: 1 (barnpriset som du har angett för det här rummet gäller för 1 barn)

Om vistelsen gäller för 1 vuxen och 2 barn kommer endast 1 barn debiteras barnpris. Det andra barnet kommer att debiteras priset för 1 vuxen.

1 vuxen: 90 EUR

1:a barnet: 50 EUR

2:a barnet: 90 EUR (ej berättigad till barnpris)

Totalpris: 230 EUR

Familjerum med pris baserat på antal gäster

Pris per vuxen: 90 EUR

Pris per extra barn: 50 EUR

Maxantal gäster totalt: 6

Maxantal vuxna: 4

Maxantal barn: 5 (om endast 1 vuxen övernattar kan 5 barn övernatta)

Maxantal barn som betalar barnpris: 2

Om vistelsen gäller för 4 vuxna och 2 barn kommer båda barnen att debiteras barnpriset, medan de vuxna debiteras vuxenpriset.

4 vuxna: 360 EUR

2 barn: 100 EUR

Totalpris: 460 EUR

Familjerum med fast rumspris

Pris per rum: 300 EUR

Pris per extra barn: 50 EUR

Maxantal gäster totalt: 6

Maxantal vuxna: 4

Maxantal barn: 5

Maxantal barn som betalar barnpris: 2

Även om rummet har plats för upp till 6 personer täcker rumspriset endast 4 personer totalt (vuxna och barn).

Om vistelsen är för upp till 4 personer (oavsett antalet vuxna eller barn) gäller det fasta rumspriset utan extra avgifter.

Totalpris: 300 EUR

Om vistelsen är för 4 vuxna och 2 barn (totalt 6 personer) kommer 2 barn att debiteras barnpriset utöver det fasta rumspriset.

4 vuxna: 300 EUR

2 barn: 100 EUR

Totalpris: 400 EUR

 


Utöka antalet gäster som får plats i rummet med babysängar och/eller extrasängar

När du anger antalet gäster gäller det alltid för gäster som sover i befintliga sängar. Antalet gäster som kan sova i extrasängar eller babysängar är inte medräknade. 

Babysängar är viktigt för många familjer med småbarn, och om du lägger till babysängar för dina rum ökar chansen att du får fler familjebokningar. 

Så här gör du för att lägga till och ställa in priser för babysängar och extrasängar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra under avsnittet Alternativ för extrasängar och barnsängar.
 4. Ange hur många babysängar och/eller extrasängar du kan tillhandahålla per rum eller enhet.
 5. Ställ in dina priser och åldersbegränsningar för babysängar och extrasängar. Gratis babysängar kommer att visas för gästerna i sökresultaten. 
 6. Förhandsgranska dina villkor och klicka på Spara

Så väljer du rums- eller enhetstyp och pris

Du kan ställa in flexibla barnpriser på rums- eller enhetsnivå och prisnivå genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Under Barn och extrasängar, gå till Villkor för barn och klicka på antingen Aktivera eller Se eller ändra under avsnittet Flexibla barnpriser
 4. I panelen kommer du se en lista över de rum där du har angett att minst ett barn får plats, vilket gör att du kan ställa in flexibla barnpriser för dessa rum.
 5. Välj en rums- eller enhetstyp för att se mer information om den tillhörande prisplanen.
 6. Du kommer att se en sammanfattning över antalet gäster och det senast tillgängliga rumspriset för den rumstyp du har valt. Du kan även se åldersgrupperna som du har ställt in för ditt boende. Du kan ange uppgifterna om hur dessa åldersgrupper ska prissättas.

Ställ in priser per åldersgrupp, kopiera inställningar för barnpriser och ange priser för specifika datum

Så ställer du in priser per åldersgrupp

För varje åldersgrupp kan du välja om alla barn ska övernatta till samma pris eller om vissa barn ska övernatta till ett annat pris. Följ dessa steg för att göra dina inställningar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Aktivera eller knappen Se eller ändra.
 5. Välj relevant rum och prisplan.
 6. Klicka på Ändra under Standardinställningar för barnpriser.
 7. Ange om alla barn ska betala samma pris eller om olika priser gäller för varje åldersgrupp.

Om alla barn i en åldersgrupp övernattar till samma pris kan du välja mellan följande alternativ:

 • Gratis: barn övernattar utan kostnad, per åldersgrupp.
 • Fast pris: barn övernattar till ett fast pris, per åldersgrupp.
 • Procentandel: barn debiteras en procentandel av det totala rumspriset. Möjligheten för att ställa in procentbaserade priser i extranätet beror på vilken prissättningsmodell boendet använder (gäller ej prissättningsmodeller baserade på antal gäster eller vistelselängd).
 • Fullt vuxenpris: barn betalar samma pris som vuxna över 18 år.

Om barn i denna åldersgrupp ska betala olika priser kan du ställa in ett Pris för det första barnet, ett Pris för det andra barnet och ett Pris för alla resterande barn för varje åldersgrupp. Läs den här artikeln för mer information om hur prissättning per barn fungerar.

När du har fyllt i all information om dina åldersgrupper kommer du att se en förhandsvisning av dina prisinställningar. Klicka på Spara ändringar när du är nöjd med inställningarna.

Priserna i förhandsvisningen kommer kanske inte att vara exakta, eftersom de eventuellt inte inkluderar erbjudanden, avgifter, skatter eller andra extraavgifter. Trots det kan uppgifterna hjälpa dig att bättre förstå dina inställningar för flexibla barnpriser. 

Kopiera inställningarna för barnpriser från ett rum till ett annat

Nu finns en kopieringsfunktion tillgänglig. Funktionen gör att du kan kopiera inställningarna för dina barnpriser från ett rum till ett annat, vilket kan hjälpa dig att spara tid. Så här gör du för att kopiera ett rumspris:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Aktivera eller knappen Se eller ändra.
 5. Välj relevant rum och prisplan.
 6. Klicka på Kopiera under Standardinställningar för barnpriser.
 7. Då kommer en lista visas med de rumspriser som du kan kopiera de ursprungliga inställningarna för barnpriser till. Välj de relevanta rumspriserna och klicka på Fortsätt.
 8. Kontrollera ditt val. När du är nöjd klickar du på Bekräfta ändringar.

Ställ in olika barnpriser för specifika datum

Om dina prisvillkor består av olika barnpriser för specifika perioder, till exempel under hög- eller lågsäsong, kan du ställa in olika barnpriser för specifika datum.

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Se eller ändra eller knappen Aktivera.
 5. Välj relevant rum och prisplan.
 6. Under avsnittet Ange olika priser för specifika datum klickar du på Skapa nytt pris.
 7. Välj dina inställningar och klicka på Spara ändringar.

Så kontrollerar du om prisinställningarna är aktiverade

Gör så här för att kontrollera att dina inställningar för barnpriser har aktiverats:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till Barn och extrasängar och klicka på Ändra under avsnittet Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Se eller ändra.
 5. I panelen klickar du på relevant rum eller enhet och väljer en prisplan.
 6. Du kommer att se ett nytt avsnitt för Standardinställningar för barnpriser som visar en översikt över inställningarna per åldersgrupp. Aktiv-etiketten indikerar att dessa barnpriser nu kan bokas av gästerna.
 7. I panelen kommer du nu se att det står Aktiv under de prisplaner som du har gjort inställningar för. Du kan också se vilka prisplaner som ännu inte har några barnpriser.

Tänk på att det kan ta upp till två timmar från det att du ställer in barnpriserna tills de syns på din boendesida.

Om du behöver ändra dessa priser i framtiden kan du göra det via sidan Villkor för barn och antal barn eller direkt via sidan Flexibla barnpriser.


Om du inte längre samarbetar med en anslutningsleverantör

När du skickar barnpriser via din anslutningsleverantör är sidan Flexibla barnpriser på extranätet skrivskyddad och låst för redigering. 

Om du inte längre samarbetar med en anslutningsleverantör, eller om du har bytt till en ny, kommer du inte kunna göra ändringar på den här sidan. För att kunna göra det måste du återaktivera inställningarna för flexibla barnpriser genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn.
 4. Under avsnittet Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Se eller ändra.
 5. Klicka på informationsknappen.
 6. Klicka på Aktivera redigering för flexibla barnpriser.

När du har gjort denna ändring kan du ställa in nya priser eller ändra de befintliga. Om du har bytt leverantör kommer denna inställning att gälla tills uppgifterna skickas vidare till den nya leverantören. 
 

Var den här artikeln till hjälp?