Så ställer du in flexibla barnpriser på ditt boende

Uppdaterad för 11 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Med flexibla barnpriser kan du ställa in priser per rum eller enhet och prisplan, priser per barn samt procentbaserade priser. Du har också möjlighet att ställa in standardpriser för barn om du behöver en uppsättning priser för hela ditt boende, och endast fasta priser eller att barn övernattar gratis.

Du kan välja att ange flexibla barnpriser eller standardpriser för barn, men endast ett av alternativen kan vara aktiverat. Du kan ändra ditt val när som helst.

I den här artikeln får du reda på hur du gör för att ställa in flexibla barnpriser. Om du vill ställa in standardpriser för barn kan du läsa den här artikeln.


Artikelns innehåll


Det här behöver du göra innan du kan ställa in flexibla barnpriser

Det finns några saker du behöver göra innan du kan ställa in flexibla barnpriser:

När allt detta är uppfyllt kan du ställa in flexibla barnpriser. Så här gör du: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Villkor.
 3. Gå till avsnittet Barn och extrasängar och klicka på Ändra under Villkor för barn och antal barn.
 4. Under Barnpriser och alternativet Flexibla priser klickar du på knappen Aktivera.

Därifrån kan du ställa in och hantera åldersgrupper för barn (om tillämpligt) samt välja ett rum eller en enhet och ett pris.


Så ställer du in och ändrar åldersgrupper för barn

 

Children age groups

Om du redan har standardpriser för barn kommer dina befintliga åldersgrupper att visas under Åldersgrupper för barn. Om du vill göra några ändringar kan du klicka på knappen Ändra åldersgrupper. Annars är du redo att välja ett rum eller en enhet och ett pris.  

Om du inte har några befintliga barnpriser måste du först ställa in åldersgrupper:

 1. Klicka på Ställ in åldersgrupper.
 2. Åldersgrupper anges på boendenivå. Du måste ange minst en åldersgrupp (och högst tre) för ditt boende innan du skapar ett barnpris.  
 3. Klicka på knappen Spara ändringar för att spara dina inställningar.

När du har ställt in åldersgrupperna kan du se dem i avsnittet "Åldersgrupper för barn".


Så väljer du rums- eller enhetstyp och pris

 

Preferred room rate type and rate plan

Du kan ställa in flexibla barnpriser på rums- eller enhetsnivå och prisnivå genom att följa dessa steg:

 1. Under Nyhet: flexibla barnpriser klickar du på knappen Kom igång, vilket tar dig till sidan Flexibla barnpriser.
 2. I panelen till vänster på sidan kommer du se en lista över rum där du har angett att minst ett barn får plats, vilket gör att du kan ställa in flexibla barnpriser för dessa rum.
 3. Välj en rums- eller enhetstyp för att se mer information om den tillhörande prisplanen.
 4. Du kommer att se en sammanfattning över antal personer och det senaste tillgängliga rumspriset för den rumstyp du har valt. Under det kommer du se åldersgrupperna som du har ställt in för ditt boende. Det är där du ska ange uppgifterna om hur dessa åldersgrupper ska prissättas.

Så ställer du in priser per åldersgrupp

 

Setting up your flexible children rates

För varje åldersgrupp kan du välja om alla barn ska övernatta till samma pris eller om vissa barn ska övernatta till ett annat pris. 

Om alla barn i en åldersgrupp övernattar till samma pris kan du välja mellan följande alternativ:

 • Gratis – barn övernattar utan kostnad, per åldersgrupp.
 • Fast pris – barn övernattar till ett fast pris, per åldersgrupp.
 • Procentbaserat pris – barn övernattar till ett pris som baseras på en procentandel av rumspriset per barn och natt eller per barn och vistelse.
 • Fullt vuxenpris – barn betalar samma pris som vuxna över 18 år.

Om vissa barn i en åldersgrupp övernattar till ett annat pris kan du ställa in olika prisalternativ för det första barnet, andra barnet och varje ytterligare barn per åldersgrupp. Om du vill veta mer om hur prissättning per barn fungerar kan du läsa den här artikeln på vår Partner Hub.

När du har fyllt i all information om dina åldersgrupper kommer du att se en förhandsvisning av dina prisinställningar längst ner på sidan. 

Prissättningen som visas här är kanske inte exakt, eftersom den eventuellt inte omfattar skatter, avgifter, erbjudanden eller andra extraavgifter, men de angivna uppgifterna kan hjälpa dig att förstå hur dina flexibla barnpriser har ställts in. 

Om du är nöjd med hur allt ser ut klickar du på Spara ändringar.


Så kontrollerar du om prisinställningarna är aktiverade

 

Checking if your flexible children rates are active

När du har sparat ändringarna kommer du se en ny avdelning för Inställningar för barnpriser, som visar en översikt över inställningarna per åldersgrupp. 

En Aktiv-etikett indikerar att dessa barnpriser nu kan bokas av gästerna.

I panelen för rumspriser kommer du nu se en etikett med texten Inställning aktiverad under de priser som du har ställt in. Du kan också se vilka prisplaner som du ännu inte har några barnpriser för.

Tänk på att det kan ta upp till två timmar från det att du ställer in barnpriserna tills de syns på din boendesida.

Om du behöver ändra dessa priser i framtiden kan du göra det via sidan Villkor för barn och antal barn eller direkt via sidan Flexibla barnpriser.

Var den här artikeln till hjälp?