Så ställer du in veckopriser och månadspriser

Updated för 4 månader sen
Spara

Ett av de bästa sätten att öka din beläggning på är att erbjuda en rabatt för längre vistelser på ditt boende. Fördelen med längre vistelser är att de kan ge dig tryggare intäkter samtidigt som den dagliga verksamhetsdriften förenklas. Du kan till exempel spara tid på in- och utcheckning samt på städning och desinficering.

Med veckopriser och månadspriser kan du få ut det mesta av den ökande efterfrågan på längre vistelser. Du får även möjlighet att nå ut till fler kundsegment, som jobbresenärer, familjer och inrikesresenärer, som också söker efter längre vistelser.

Skapa veckopriser och månadspriser nu  


Artikelns innehåll

Så fungerar prisplaner för långa vistelser

Så ställer du in veckopriser och månadspriser

Vanliga frågor


Så fungerar prisplaner för långa vistelser

Bokningar på minst sju nätter betraktas som långa vistelser. Du kan tillämpa en av följande två prisplaner för dessa typer av vistelser:

 • Veckopriser – kräver en vistelse på minst 7 nätter
 • Månadspriser – kräver en vistelse på minst 28 nätter

Du bestämmer själv vilka avbokningsvillkor som ska gälla för dessa priser när du ställer in dem för ditt boende.

Mer information om veckopriser och månadspriser hittar du på den här sidan.


Så ställer du in veckopriser och månadspriser

Ställ in veckopriser och månadspriser genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på "Priser & Tillgänglighet" och välj sedan "Prisplaner".
 3. Klicka på Lägg till en ny prisplan.
 4. Välj "Veckopris" eller "Månadspris" och klicka sedan på "Lägg till prisplan" (om du vill ställa in båda kan du upprepa dessa steg för varje prisplan).
 5. På nästa sida anger du prisplanens detaljer och klickar sedan på "Granska".
 6. Klicka på "Aktivera prisplanen".

Vanliga frågor

1. Är det möjligt att lägga till veckopriser och/eller månadspriser för flera boenden samtidigt?

Inte ännu – men vi jobbar på det. I januari 2021 hoppas vi kunna erbjuda den här funktionen i extranätet till alla våra partners som har flera boenden.

2. Hur kan boenden som är kopplade till en anslutningsleverantör implementera veckopriser och månadspriser?

Det beror på vilken prissättningsmodell du använder för att hantera boendets priser och tillgänglighet på vår plattform:

 • Om du redan använder vår prissättningsmodell för vistelselängder för att skicka priser baserade på vistelselängd till oss via din anslutningsleverantör (t.ex. din channel manager) så kan du fortsätta med det utan att tillfälligt behöva göra dina boenden otillgängliga. Se bara till att du skickar rabatterade priser till oss för längre vistelser (dvs. vistelser på minst 7 nätter) så att resenärerna kan se dessa när de söker på vår plattform.
 • Om du använder en channel manager eller ett PMS-system för att ladda priser på vår kanal så kan du skapa veckopriser och månadspriser genom att använda restriktionen minimilängd på vistelsen (ange 7 nätter för veckopriser och 28 nätter för månadspriser). Priserna kommer automatiskt att läggas till på extranätet.
 • Om du inte använder prissättningsmodellen för vistelselängd, eller om du inte kan skapa prisplaner direkt via din channel manager eller ditt PMS-system kan du ställa in dessa prisplaner på extranätet. Dessa priser kommer endast att visas på vår plattform och inte i dina andra distributionskanaler. Veckopriset skapas som en ny, rabatterad version av en befintlig prisplan som redan hanteras via din anslutningsleverantör. Du kan göra samma sak med månadspriset eller välja att skapa en helt ny prisplan. I båda fallen bör du alltid koppla dessa priser till din channel manager för att undvika eventuella skillnader i priser eller bokningar.

3. Hur fungerar veckopriser och månadspriser tillsammans med andra rabatter och erbjudanden?

Veckopriserna och månadspriserna kan kombineras på samma sätt som andra prisplaner. Det innebär att andra rabatter och erbjudanden (som t.ex. Genius-rabatten) läggs till på veckopriser och månadspriser.

4. Kan jag skapa säsongsbaserade veckopriser och månadspriser?

Ja. Precis som med andra prisplaner kan du välja i kalendern på extranätet vilka datum som du vill att varje prisplan ska gälla för.

5. Skapas veckopriser och månadspriser som nya prisplaner eller kommer de att baseras på befintliga prisplaner?

 • Du kan skapa ett månadspris som en ny prisplan eller baserat på en befintlig prisplan. Om du vill ställa in månadspriset som en ny prisplan ändrar du priserna själv och skickar dem till oss via din anslutningsleverantör (om du använder en sådan).
 • Veckopriset kan bara ställas in som en version av en befintlig prisplan. Du kan ställa in restriktioner gällande vistelselängd och hur långt priset kan bokas i förväg, samt öppna och stänga priset, oberoende av din anslutningsleverantör.

6. Kan jag anpassa mina veckopriser och månadspriser?

Ja. Du kan anpassa prisplanen när det gäller avbokningsvillkor, vilka måltider som ska ingå, under vilka datum priset kan bokas, hur stor rabatten ska vara och vilka rum eller boendeenheter som ska omfattas av prisplanen.

Om veckopriset eller månadspriset skapas som en rabatterad version av en befintlig prisplan, kommer det nya veckopriset eller månadspriset automatiskt att öppna för bokningar på samma datum som den befintliga prisplanen.

7. Kommer maxantalet nätter som en gäst kan boka på ett boende att förlängas?

Just nu pågår ett pilotprogram i utvalda städer där vi förlänger maxantalet nätter till över 30 nätter. På alla andra platser som inte omfattas av pilotprogrammet förblir maxlängden på vistelser 30 nätter tills vidare.

8. Hur kommer veckopriser och månadspriser att visas på Booking.com?

När du ställer in rabatterade veckopriser och månadspriser blir det lättare för resenärer som söker längre vistelser att hitta ditt boende. Denna riktade strategi kan hjälpa dig nå fler potentiella gäster med attraktiva priser.

9. Var kan jag vända mig om jag har fler frågor om veckopriser och månadspriser?

Du kan läsa mer om detta i vårt partnerforum (endast tillgängligt på engelska och italienska). Där kan du också ställa frågor och utbyta idéer med andra partners. Du kan också kontakta oss via meddelandefunktionen i extranätet.

 

Is this article helpful?