Så blockerar du datum i kalendern

Updated för 3 months sen
Spara

Det kan finnas tillfällen under året när du inte vill ta emot bokningar för ett visst rum eller en viss boendeenhet. Du kan enkelt undvika dessa bokningar genom att blockera datum i kalendern – antingen på extranätet eller i Pulse-appen. Se vilken av nedanstående skärmbilder som överensstämmer med din kalender på extranätet eller i Pulse och följ sedan stegen.


Artikelns innehåll

Så blockerar du datum på extranätet

Så blockerar du datum i Pulse-appen


Så blockerar du datum på extranätet


Kalender med listvy

Om du använder kalenderns listvy kan du blockera enskilda datum så här:

 1. Logga in på extranätet och klicka på antingen Kalender & Priser eller Priser & Tillgänglighet. Klicka sedan på Kalender.
 2. För att blockera enskilda datum klickar du på Rummets status på ett öppet/bokningsbart datum (grönmarkerat) och klicka i Stängt.
 3. Om du vill stänga en specifik prisplan för rummet klickar du på raden för prisplaner och sedan på 
 4. Efter att du klickat på Spara kommer datumet att rödmarkeras. Datumet är nu blockerat och kan inte bokas.

Följ dessa steg om du vill blockera längre perioder i listvyn:

 1. Klicka på Gör flera ändringar samtidigt.
 2. I panelen som dyker upp väljer du start- och slutdatum för den period som du vill blockera.
 3. Kryssa i rutorna för att välja vilka veckodagar du vill blockera. 
 4. Klicka på Rumsstatus och sedan på Stäng rummet.
 5. Klicka på Spara ändringar för att bekräfta de blockerade datumen.

Kalender med månadsvy

Om du använder kalenderns månadsvy kan du blockera enskilda datum så här:

 1. Logga in på extranätet och klicka på antingen Kalender & Priser eller Priser & Tillgänglighet. Klicka sedan på Kalender.
 2. I rullgardinsmenyn väljer du den rumstyp eller typ av boendeenhet som du vill blockera.
 3. Välj start- och slutdatum för den period som du vill blockera, antingen i panelen till höger på skärmen eller direkt i kalendern.
 4. Klicka på knappen Stängt för att blockera dessa datum.
 5. Efter att du klickat på Spara kommer datumen att rödmarkeras. Datumen är nu blockerade och kan inte bokas.

Tips: Byt kalendervy till årsöversikt för att se en översikt över ditt boendes tillgänglighet på lång sikt.


Så blockerar du datum i Pulse-appen

Du kan även blockera datum i kalendern med hjälp av Pulse-appen. Appen finns tillgänglig både för iOS och Android. Efter att du har laddat ner Pulse kan du se vilken av nedanstående kalendrar som överensstämmer med din kalender i appen. Följ sedan motsvarande steg.

 

Image
Old Pulse calendar

 

Gamla kalendern

 

Image
New Pulse calendar

 

Nya kalendern


Gamla kalendern

Följ dessa steg för att stänga ett rum under ett enskilt datum:

 1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
 2. Välj det datum du vill blockera.
 3. Skrolla ner till rumskategorin som du vill blockera och ändra sedan rummets status från Öppet till Stängt.
 4. Tryck på Stängt under avsnittet rumsstatus.
 5. Dina ändringar sparas automatiskt – rummet är nu blockerat under detta datum.

Följ dessa steg för att stänga ett rum under flera datum:

 1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
 2. Tryck på Ändra flera datum under kalendern.
 3. Välj det datumintervall du vill blockera.
 4. Tryck på Öppna eller stäng rum för att spara ändringarna.
 5. Om du har flera boenden på samma konto måste du först välja det boende som du vill uppdatera. Välj sedan rumstyp.
 6. Tryck på Stängt under avsnittet rumsstatus.
 7. Tryck på Spara om du använder iOS. Om du använder Android trycker du på bocken högst upp i det högra hörnet av skärmen.
 8. När den gröna bocken dyker upp har ändringarna sparats.

 


Nya kalendern

Följ dessa steg för att stänga ett rum under ett enskilt datum:

 1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
 2. Om du bara har en rumstyp kan du gå direkt till steg 6.
  • Om du har flera rumstyper går du till steg 5.
  • Om du har flera rumstyper går du till nästa steg.
 3. Tryck på det boende som du vill uppdatera.
 4. Om du ser datumen i en kalender ska du först välja vilken rumstyp du vill uppdatera genom att trycka på kalendern för denna rumstyp.Om du ser datumen i en lista ska du skrolla ner till det aktuella datumet och sedan trycka på rumstypen som du vill uppdatera.
 5. Tryck på datumet som du vill uppdatera.
 6. Skrolla ner till rummets status och tryck på Stäng.
 7. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken längst upp till höger på skärmen om du använder Android. Om du vill ångra ändringarna trycker du på Återställ på iOS eller på pilen längst upp till vänster på skärmen och sedan på Avbryt om du använder Android.

Följ dessa steg för att stänga ett rum under flera datum:

 1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
 2. Om du bara har en rumstyp kan du gå direkt till steg 6.
  • Om du har flera rumstyper går du till steg 5.
  • Om du har flera rumstyper går du till nästa steg.
 3. Tryck på det boende som du vill uppdatera.
 4. Om du ser datumen i en kalender ska du först välja vilken rumstyp du vill uppdatera genom att trycka på kalendern för denna rumstyp.Om du ser datumen i en lista ska du skrolla ner till det aktuella datumet och sedan trycka på rumstypen som du vill uppdatera.
 5. Tryck på Ändra flera datum och välj sedan det datumintervall som du vill blockera.
 6. Tryck på Öppna eller stäng rum och sedan på Stäng under avsnittet rumsstatus.
 7. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken längst upp till höger på skärmen om du använder Android. Om du vill ångra ändringarna trycker du på Återställ på iOS eller på pilen längst upp till vänster på skärmen och sedan på Avbryt om du använder Android.

Is this article helpful?