Så blockerar du datum i kalendern

Uppdaterad för 2 år sen | Lästid: 7 min
Spara

Det kan finnas tillfällen när du inte vill ta emot bokningar för vissa rum eller boendeenheter. Du kan enkelt undvika dessa bokningar genom att blockera datum i kalendern – antingen på extranätet eller i Pulse-appen.

Hur du blockerar datum beror på vilken kalendervy du använder. Om du är osäker på vilken vy du använder kan du ta en titt på skärmbilderna nedan och följa instruktionerna som matchar det du ser på extranätet eller i Pulse.


Artikelns innehåll


  Så blockerar du datum på extranätet


  Listvy: så stänger du rum på extranätet

  Om du använder kalendern med listvy gör du så här för att blockera enskilda datum:

  1. Logga in på extranätet och klicka på antingen Kalender & Priser eller Priser & Tillgänglighet. Klicka sedan på Kalender.
  2. Klicka på Rummets status på ett öppet och bokningsbart datum som du vill blockera.

  Så här gör du för att blockera längre tidsperioder i listvyn:

  1. Klicka på Gör flera ändringar samtidigt.
  2. Välj start- och slutdatum för den period som du vill blockera.
  3. Kryssa i rutorna för att välja vilka veckodagar du vill blockera.
  4. Klicka på Rumsstatus och välj Stäng rummet.
  5. Klicka på Spara ändringar.

  Månadsvy: så stänger du rum på extranätet

  Om du använder kalendern med månadsvy gör du så här för att blockera datum:

  1. Logga in på extranätet och klicka på antingen Kalender & Priser eller Priser & Tillgänglighet. Klicka sedan på Kalender.
  2. I rullgardinsmenyn väljer du den rumstyp eller typ av boendeenhet som du vill blockera.
  3. Välj under vilka datum du vill blockera rummet eller boendeenheten, antingen genom att dra de två runda ikonerna med tre linjer i kalendern eller genom att ange datumen i fälten Startdatum och Slutdatum.
  4. Under Öppna eller stäng för bokningar klickar du på Stängd för att blockera dessa datum.
  5. Klicka på Spara. Datumen blir då röda för att bekräfta att de är stängda för bokningar.

  Byt kalendervy till årsöversikt för att se en översikt över ditt boendes tillgänglighet på lång sikt. För att göra det klickar du på rullgardinsmenyn som visar namnet på den vy du använder för närvarande och klickar på Årsöversikt.


  Så blockerar du datum i Pulse-appen

  Du kan också blockera datum i kalendern med hjälp av Pulse-appen. Hur du blockerar datum beror på om du använder den gamla eller nya kalendern.

   


  Gamla kalendern: så stänger du rum i Pulse-appen

  Om du använder den gamla kalendern gör du så här för att blockera enskilda datum:

  1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
  2. Välj det datum du vill blockera.
  3. Skrolla ner till det rum eller den boendeenhet som du vill blockera och ändra sedan rummets status från Öppet till Stängt.
  4. Tryck på Stängt under avsnittet Rummets status.

  Så här gör du för att blockera längre tidsperioder med den gamla kalendern:

  1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
  2. Tryck på Ändra flera datum under kalendern.
  3. Välj det datumintervall du vill blockera.
  4. Tryck på Öppna eller stäng rum.
  5. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken om du använder Android.
  6. Välj det boende som du vill uppdatera, om du har flera.
  7. Välj det rum eller den boendeenhet som du vill blockera datum för.
  8. Tryck på Stängt under avsnittet Rummets status.
  9. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken om du använder Android.

  Nya kalendern: så stänger du rum i Pulse-appen

  Om du använder den nya kalendern med listvy gör du så här för att blockera enskilda datum:

  1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
  2. Skrolla ner till det datum du vill blockera och tryck på växlingsknappen bredvid rummet eller boendeenheten det gäller. Statusen ändras från Bokningsbart till Stängt.

  Om du använder kalendervyn gör du så här för att blockera enskilda datum:

  1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
  2. Tryck på det boende du vill uppdatera, om du har mer än ett.
  3. Om du använder kalendervyn trycker du på rummet eller boendeenheten och det datum som du vill blockera. Om du ser datumen i en lista skrollar du ner till det datum du vill blockera.
  4. Om du använder iOS trycker du på växlingsknappen bredvid rummets eller boendeenhetens namn för att byta position till Stängt. Om du använder Android trycker du på växlingsknappen på raden Rummets status för att byta till vänster position.
  5. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken om du använder Android.

  Så här gör du för att blockera längre tidsperioder med den nya kalendern:

  1. Öppna Pulse-appen och tryck på Tillgänglighet.
  2. Tryck på det boende du vill uppdatera, om du har mer än ett.
  3. Om du använder kalendervyn trycker du på det rum eller den boendeenhet som du vill blockera. Om du ser datumen i en lista skrollar du ner till de datum du vill uppdatera och trycker sedan på den typ av rum eller boendeenhet som du vill blockera.
  4. Tryck på Ändra flera datum och välj sedan det datumintervall som du vill blockera.
  5. Tryck på Öppna eller stäng rum och sedan på Stäng under avsnittet Rummets status.
  6. Tryck på Spara om du använder iOS eller tryck på bocken om du använder Android.

   

  If you’re viewing the calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Click on the Room status of an open and bookable date that you want to block

  Here’s how to block longer periods of time in list view:

  1. Click on Bulk edit
  2. Select the start and end dates for the period you want to block
  3. Use the checkboxes to select which days of the week you want to block
  4. Click on Room status and then click on Close room
  5. Click on Save changes

   

  If you’re viewing the calendar in monthly view, here’s how to block dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Select the room or unit that you’d like to block from the drop-down list
  3. Select the dates you want to block this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields
  4. Under Open or close for bookings, click on Closed to block those dates
  5. Click on Save and the dates will turn red to confirm that they’re now blocked for bookings

  To see an overview of your property’s long-term availability, switch your calendar to the yearly view. To do this, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on Yearly view.

   

  You can also block off dates in your calendar using the Pulse app. How you do this depends on whether you use the old or new calendar.

  If you’re using the old calendar, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Select the date you’d like to block
  3. Scroll down to the room or unit that you want to block, then change the room status from Open to Closed
  4. Tap Closed in the Room status section

  Here’s how to block longer periods of time using the old calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Tap Edit multiple dates under the calendar
  3. Select the date range you’d like to block
  4. Tap Open or close rooms
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android
  6. If you have multiple properties, select the one you want to update
  7. Select the room or unit you want to block dates for
  8. Tap Close in the Room status section
  9. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android

  If you’re using the new calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. Scroll down to the date you’d like to block and tap the toggle button next to the applicable room or unit. The status will change from Bookable to Closed.

  If you’re using calendar view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit and date you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the date you’d like to block.
  4. If you’re using iOS, tap the toggle button next to the room or unit name to move it to the Closed position. If you’re using Android, tap the toggle button on the Room status row to move it to the left position.
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Here’s how to block longer periods of time using the new calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit type you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the dates you’d like to update and then tap on the room or unit type you want to block.
  4. Tap Edit multiple dates and then select the date range you’d like to block.
  5. Tap Open or close rooms and then tap Closed in the Room status section.
  6. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Old calendar

  New calendar

  Old Pulse calendarNew Pulse calendar

  Var den här artikeln till hjälp?