Gör ändringar i rum eller boendeenheter

Uppdaterad för 2 månader sen
Spara

Du kan göra ändringar som att lägga till, öppna, stänga och ta bort rum eller boendeenheter som visas på din boendesida och ställa in rumstillgängligheten på extranätet. Det är viktigt att hålla informationen uppdaterad för att maximera ditt boendes synlighet, samtidigt som du undviker överbokningar.


Artikelns innehåll

Lägg till ett rum eller en boendeenhet till ditt boende

Öppna eller stäng ett rum eller en boendeenhet för bokningar

Ta bort ett rum eller en boendeenhet från ditt boende


Lägg till ett rum eller en boendeenhet till ditt boende

Så här lägger du till ett nytt rum eller en ny boendeenhet till ditt boende på vår plattform:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Rumsuppgifter eller Boendeuppgifter.
 3. Klicka på Skapa nytt rum, Skapa ny lägenhet eller Skapa nytt boende.
 4. Fyll i information om rummet eller boendeenheten och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Klicka på Ladda upp bilder eller kameraikonen under ditt nya rum eller din nya boendeenhet och välj vilka bilder du vill lägga till.

Vi lägger till ditt nya rum eller din nya boendeenhet på din boendesida direkt. Innan resenärer kan boka rummet eller boendeenheten måste du öppna rummet eller enheten för bokningar med hjälp av instruktionerna i nästa avsnitt av denna artikel.


Öppna eller stäng ett rum eller en boendeenhet för bokningar

Beroende på vilken typ av kalendervy du använder på extranätet kan du öppna eller stänga ett rum eller en boendeenhet som resenärer kan boka på specifika datum. Bilderna nedan hjälper dig att förstå de olika kalendervyerna. För att byta vy klickar du på rullgardinsmenyn som visar namnet på den vy du använder för närvarande och väljer vyn som du vill byta till.

Kalender med listvyKalender med månadsvy
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

Så använder du kalendern med listvy

Om du använder kalendern med listvy gör du så här för att öppna eller stänga ett rum eller en boendeenhet för bokning på specifika datum:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Priser & Tillgänglighet och sedan på Kalender.
 3. Datum som visas i grönt är för närvarande öppna och bokningsbara, och datum som visas i rött är stängda och inte bokningsbara. Klicka på fältet Rummets status för det datum och det rum eller den boendeenhet du vill öppna eller stänga.
 4. Fältets färg ändras när statusen uppdateras. Om något förhindrar öppning eller stängning av rummet eller boendeenheten kommer ett popup-fönster med mer information att dyka upp. Följ instruktionerna i fönstret och klicka sedan på Spara. Fältets färg ändras för att bekräfta att statusen har uppdaterats.

Du kan också använda massändring för att snabbt öppna eller stänga ett rum eller en boendeenhet under längre perioder. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Priser & Tillgänglighet och sedan på Kalender.
 3. Klicka på Gör flera ändringar samtidigt bredvid rummet eller boendeenheten du vill öppna eller stänga.
 4. Ange under vilka datum du vill öppna eller stänga rummet/boendeenheten.
 5. Klicka på Rumsstatus och välj antingen Öppna rummet eller Stäng rummet.
 6. Klicka på Spara ändringar och sedan på X för att lämna panelen Gör flera ändringar samtidigt.

Om ett rum eller en boendeenhet inte kan bokas på ett visst datum och du vill ta reda på varför, kan du kontrollera vilka av dessa etiketter som visas i fältet Rummets status i kalendern:

 • Stängt – du har stängt rummet eller boendeenheten manuellt.
 • Ingen tillgänglighet – du har angett "0" för antalet rum som är tillgängliga för försäljning.
 • Slutsålt – du har sålt alla rum eller boendeenheter av den här typen som du laddat.
 • Pris saknas – du har inte laddat några priser för rummet eller boendeenheten ännu.
 • Pris stängt – alla dina prisplaner är antingen stängda eller inaktiverade.
 • Flera blockeringar – en kombination av dessa problem förhindrar att rummet eller boendeenheten kan bokas.

För att snabbt lösa dessa problem, och se till att dina rum eller boendeenheter blir öppna och bokningsbara igen, klickar du på fältet Rummets status. Då öppnas ett popup-fönster med mer information.

 

Så använder du kalendern med månadsvy

Om du använder kalendern med månadsvy gör du så här för att öppna ett rum eller en boendeenhet för bokning:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Priser & Tillgänglighet och sedan på Kalender.
 3. I rullgardinsmenyn klickar du på rummet eller boendeenheten som du vill öppna eller stänga.
 4. Välj under vilka datum du vill öppna och stänga rummet eller boendeenheten, antingen genom att dra de två runda ikonerna med tre linjer i kalendern eller genom att ange datumen i fälten Startdatum och Slutdatum.
 5. Under Öppna eller stäng för bokningar klickar du på Öppen eller Stängd.
 6. Klicka på Spara. Datumen du har valt kommer antingen bli gröna i kalendern för att bekräfta att de nu är öppna och bokningsbara, eller röda för att bekräfta att de nu är stängda och inte bokningsbara.

Ta bort ett rum eller en boendeenhet från ditt boende

Om du har gjort ändringar gällande ditt boende och vissa rum eller boendeenheter inte längre kan bokas så kan du ta bort dem från vår plattform. Det du behöver göra beror på om du har några kommande bokningar för rummet eller boendeenheten.

Så här tar du bort ett rum eller en boendeenhet när det inte finns några kommande bokningar:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Boende och sedan på Rumsuppgifter eller Boendeuppgifter.
 3. Klicka på Ta bort under rummet eller boendeenheten som du vill ta bort.
 4. Klicka på OK i popup-fönstret.

Om det finns kommande bokningar för rummet eller boendeenheten du vill ta bort visas inte alternativet Ta bort, bara Redigera eller Ladda upp bilder. Du kan inte ta bort rummet eller boendeenheten permanent förrän dessa bokningar har genomförts och gästerna har checkat ut. 

 

För att kunna blockera (framtida) bokningar måste du ta bort all tillgänglighet för den aktuella rumstypen via kalendern tills du också kan ta bort rumstypen. Så här kan du se till att du inte får fler bokningar för rummet eller boendeenheten: 

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Priser & Tillgänglighet och sedan på Kalender.
 3. Om du inte redan använder kalendern med listvy, kan du byta till den genom att klicka på menyn som visar namnet på den vy du använder för närvarande och sedan välja Listvy.
 4. Klicka på Gör flera ändringar samtidigt bredvid rummet eller enheten du vill stänga.
 5. Ange dagens datum i fältet Från och i fältet Till och med anger du ett datum som är minst några dagar efter det sista utcheckningsdatumet för kommande bokningar för rummet/boendeenheten.
 6. Klicka på Rumsstatus och välj Stäng rummet.
 7. Klicka på Spara ändringar och sedan på X för att lämna panelen Gör flera ändringar samtidigt.

När alla dina kommande bokningar för rummet eller boendeenheten har slutförts kan du ta bort rummet eller enheten permanent genom att följa stegen ovan.

Om du omedelbart och permanent måste ta bort ett rum eller en boendeenhet trots att du har kommande bokningar för dessa, kommer dessa bokningar att förbli aktiva och du måste ta emot dessa gäster i ett rum eller en enhet av samma standard. På så sätt får dina gäster en bra upplevelse under vistelsen, vilket vanligtvis leder till att du får bättre recensioner från gästerna.

Har du skapat en typ av rum eller boendeenhet av misstag eller har den duplicerats av misstag, så att en bokning inte kan genomföras? Då måste du kontakta dina gäster för att informera dem om misstaget och föreslå en alternativ lösning. Ett förslag är att du hanterar ärendet på samma sätt som en överbokning

Var den här artikeln till hjälp?