Så ändrar du namnet på ett rum eller en boendeenhet

Uppdaterad för 7 månader sen | Lästid: 2.5 min
Spara

Du kan begära att ändra rummets eller boendeenhetens namn till något av alternativen i vår lista över standardnamn på rum och boendeenheter.

Standardnamn på rum och boendeenheter bidrar till att informationen blir tydlig och konsekvent för gästerna på hela vår plattform – och på alla 43 språk vi erbjuder. Undersökningar visar dessutom att standardnamn på rum och boendeenheter bidrar till att generera fler bokningar. Du kan fortfarande ange rummets eller boendeenhetens egenskaper och speciella detaljer i rums- och boendebeskrivningen.


Artikelns innehåll


Så ändrar du namnet på ett rum eller en boendeenhet

Följ dessa steg för att ändra namnet på ett rum eller en boendeenhet:

  1. Logga in på extranätet.
  2. Klicka på Boende och sedan på "Boendeuppgifter" eller "Rumsuppgifter".
  3. Klicka på Ändra under rummet eller boendeenheten som du vill redigera.
  4. Under Rumstyp väljer du den typ av rum eller boendeenhet det rör sig om.
  5. Under Rumsnamn väljer du det standardnamn på rum eller boendeenheter som passar bäst.
  6. Under Eget namn kan du ange ett namn på rummet eller boendeenheten för internt bruk.
  7. Klicka på Fortsätt.

Om du vill ändra namnet på ett rum eller en boendeenhet som har kommande bokningar ska du kontakta oss via meddelandefunktionen i extranätet. När du skickar meddelandet väljer du Information om boendet som ämne och Rumsuppgifter som underkategori.

Tänk på att framtida bokningar påverkas om du uppdaterar rums- eller boendeenhetstypen. Kontrollera informationen under fliken Priser & Tillgänglighet i extranätet för att försäkra dig om att den stämmer.


Var visas de egna namnen på rum och boendeenheter?

Du kan skapa egna namn för internt bruk för att göra det lättare att hantera dina rum, boendeenheter och bokningar. Det är bara du som kan se dina egna namn i extranätet – resenärerna ser inte dessa namn på vår plattform.

Gå till extranätet

Var den här artikeln till hjälp?