Betalar jag provision om en gäst inte anländer (utebliven ankomst)?

VIKTIGT: När du debiterar gäster för en ej återbetalningsbar eller delvis återbetalningsbar utebliven ankomst eller avbokning måste du betala provision på intäkten. Provision tas inte ut om du avstår från avbokningsavgiften, korrekt markerar utebliven ankomst eller markerar kortet som ogiltigt, eftersom du inte kunde debitera gästen.

Om en gäst uteblir helt behöver du inte betala provision om du väljer att avstå från att debitera gästen och ser till att du markerar bokningen som utebliven ankomst på extranätet eller i Pulse-appen.