Betalning av fakturor

Uppdaterad för 7 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Vi mejlar våra provisionsfakturor till alla partners under den första veckan i månaden. Du hittar även aktuella och tidigare fakturor på extranätet genom att klicka på fliken Ekonomi och sedan Fakturor. Dokument som är grönmarkerade har betalats, medan pågående eller obetalda dokument är rödmarkerade. Dokument som är svartmarkerade är avskrivna eller har skickats till vår juridiska avdelning.


Artikelns innehåll


Så fungerar det med fakturor

Provisionsfakturor läggs upp på extranätet under fliken Ekonomi och avsnittet Fakturor samt mejlas till dig under den första veckan i varje månad. Mejladressen till den som står som mottagare av fakturan finns under avsnittet "Kontaktpersoner" i dina kontoinställningar. Ditt boende faktureras för alla bokningar som genomförts under föregående månad. För att bättre förstå vilka bokningar som ingår i din faktura kan du läsa denna artikel.

Betalningen ska alltid vara oss tillhanda inom 14 dagar från fakturadatumet. Betalningsinstruktionerna och Booking.coms bankuppgifter står på själva fakturan. Du kan även hitta denna information under EkonomiEkonomisk översikt. Det finns flera olika betalsätt tillgängliga. De vanligaste är banköverföring, onlinebetalning och autogiro. 

Observera att partners från vissa områden kan få separata fakturor för momsen. 


Betalning av fakturor

Betalningar som faciliteras av Booking.com

I de flesta länder, om dina betalningar faciliteras av Booking.com, behöver du inte betala din provisionsfaktura separat eftersom fakturabeloppet automatiskt dras av från den slutliga utbetalningen. Detta framgår på din faktura. 

Om du använder Stripe får du bruttobeloppet för dina bokningar. En separat provisionsfaktura kommer då att utfärdas, och betalning sker till Booking.com. 

Kontrollera din faktura för att se vilket betalsätt du använder. På fakturan finns även all information om betalningscykeln för fakturan. 

Betalningar som faciliteras av partnern själv

Du kan se ditt betalsätt under fliken EkonomiEkonomisk översikt. På denna sida kan du se dina Betalningsuppgifter.

Glöm inte att ange ditt boende-id och fakturanummer som betalningsreferens om du betalar manuellt via banköverföring. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna identifiera och behandla din betalning.

Om du har ställt in autogiro för ditt konto kommer vi automatiskt att dra betalningen varje månad. Fakturor som har betalats blir grönmarkerade på den dagen vi skickar betalningsbegäran till din bank. Om betalningen via autogiro misslyckas kommer fakturan att bli röd igen. Då måste du kontakta din bank för att ta reda på varför betalningen misslyckades och se till att du betalar fakturan så snart som möjligt. Mer information om betalning via autogiro finns i den här artikeln.

Det kan ta två till tre arbetsdagar innan mottagna betalningar återspeglas på extranätet, så en faktura kan förbli rödmarkerad några dagar efter att du har betalat den. Du behöver inte skicka något bevis på betalningen, såvida inte vår ekonomiavdelning ber om det.

Om du har flera boenden som du betalar för kan du läsa denna artikel


Kontrollera eller uppdatera betalsätt

Om du vill kontrollera vilket betalsätt du använder och vilka bankuppgifter du har angett så loggar du in på extranätet, klickar på Ekonomi och sedan på Bankuppgifter. Där kan du se uppgifterna om det bankkonto som du får utbetalningar till, och om du betalar via autogiro kan du se vilket bankkonto som betalningarna dras ifrån.

Om du betalar via autogiro och vill byta till ett annat betalsätt eller ändra dina bankuppgifter gör du så här:

  1. Logga in på extranätet.
  2. Klicka på Ekonomi och välj antingen Bankuppgifter eller Ekonomiinställningar.
  3. Klicka på Ändra kontouppgifter på sidan Bankuppgifter.

Om du har några frågor om ditt betalsätt kan du kontakta oss via fliken Meddelanden på extranätet. Välj ämnet Fakturor och provision och underämnet Övrigt. En av våra medarbetare kommer att återkomma till dig med information om de olika betalsätt som är tillgängliga i ditt land, till exempel autogiro, onlinebetalningar eller lokala betalningslösningar.


Rättelser av fakturor

Om en faktura av någon anledning visar fel belopp kommer vi inte att skicka någon ny faktura. Istället kommer den ursprungliga fakturan förbli giltig, och vi utfärdar ett separat dokument med det belopp som ska läggas till eller dras av från den ursprungliga fakturan. Detta kommer antingen att vara en kreditnota eller en debetnota.

Tänk på att kreditnotor inte kan betalas ut till ditt bankkonto – du kan använda dem för att betala framtida fakturor. Du hittar mer information om hur kreditnotor fungerar i den här artikeln. Om du har fått en debetnota ska du följa instruktionerna på den. 


Status på dina fakturor (kolumnen "Status")

När du kontrollerar statusen för din faktura kommer du att se något av följande:

  • Faktura som markerats med "Betald" fakturan har betalats till fullo.
  • Faktura som markerats med "Förfaller dag/månad/år" fakturan har inte betalats ännu (ska betalas). Obetalda (eller förfallna) fakturor visas under "Utestående belopp".
  • Faktura som markerats med "Försenad (förföll dag/månad/år)" – fakturan är försenad och om den inte betalas kan det leda till att kontot stängs av på webbplatsen.
  • Faktura som markerats med "Du har betalat X av X" – du har bara betalat en del av din faktura. Om du valde att använda en kreditnota som betalning av en faktura kommer du också att se det återstående saldot under Totalt utestående belopp. Se till att fakturan är betald till fullo senast på förfallodagen.
  • Faktura som markerats med "Avskriven" – detta innebär att du inte har betalat fakturan i tid och att ditt boende har stängts på vår plattform till följd av detta. Så snart vi har fått full betalning för alla utestående fakturor, och dessa fakturor har grönmarkerats och fått statusen "Betald", kommer du att kunna öppna ditt boende hos oss igen eller diskutera villkoren för återöppning. Läs denna artikel för mer information. 

När en faktura har blivit svartmarkerad kan den endast betalas via banköverföring.

Gå till extranätet

Var den här artikeln till hjälp?