Betalning av fakturor

Uppdaterad för 3 veckor sen | Lästid: 3 min
Spara

Vi mejlar våra provisionsfakturor till alla partners under den första veckan i månaden. Du hittar även aktuella och tidigare fakturor på extranätet genom att klicka på fliken Ekonomi och sedan Fakturor. Dokument som är grönmarkerade har betalats, medan pågående eller obetalda dokument är rödmarkerade. Dokument som är svartmarkerade är avskrivna eller har skickats till vår juridiska avdelning.


Artikelns innehåll

  1. Betalning av fakturor
  2. Kontrollera eller uppdatera betalsätt
  3. Rättelser av fakturor
  4. Hantera svartmarkerade fakturor

Betalning av fakturor

Du får provisionsfakturorna via mejl under den första veckan i varje månad. Betalningen ska alltid vara oss tillhanda inom 14 dagar från fakturadatumet. Betalningsinstruktionerna står på själva fakturan, inklusive Booking.coms bankuppgifter. Det finns flera olika betalsätt tillgängliga. De vanligaste är banköverföring och autogiro. 

Glöm inte att ange ditt boende-id och fakturanummer som betalningsreferens om du betalar manuellt via banköverföring. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna identifiera och behandla din betalning.

Om du har ställt in autogiro för ditt konto kommer vi automatiskt att dra betalningen varje månad. Fakturor som har betalats blir grönmarkerade på den dagen vi skickar betalningsbegäran till din bank. Om betalningen via autogiro misslyckas kommer fakturan att bli röd igen. Då måste du kontakta din bank för att ta reda på varför betalningen misslyckades och se till att du betalar fakturan så snart som möjligt. Mer information om betalning via autogiro finns i den här artikeln.

Det kan ta två till tre arbetsdagar innan mottagna betalningar återspeglas på extranätet, så en faktura kan förbli rödmarkerad några dagar efter att du har betalat den. Du behöver inte skicka något bevis på betalningen, såvida inte vår ekonomiavdelning ber om det.


Kontrollera eller uppdatera betalsätt

Om du vill kontrollera vilket betalsätt du använder och vilka bankuppgifter du har angett så loggar du in på extranätet, klickar på Ekonomi och sedan på Bankuppgifter. Där kan du se uppgifterna om det bankkonto som du får utbetalningar till, och om du betalar via autogiro kan du se vilket bankkonto som betalningarna dras ifrån.

Om du betalar via autogiro och vill byta till ett annat betalsätt eller ändra dina bankuppgifter gör du så här:

  1. Logga in på extranätet.
  2. Klicka på Ekonomi och välj antingen Bankuppgifter eller Ekonomisk översikt.
  3. Klicka på Ändra kontouppgifter på sidan Bankuppgifter eller Klicka här för att uppdatera dina bankuppgifter på sidan Ekonomisk översikt.

Om du har några frågor om betalsätt kan du kontakta oss via meddelandefunktionen på extranätet. Välj Ekonomi (fakturor och betalningar) som ämne och sedan Fakturor och provision som underkategori. Någon från vår ekonomiavdelning kommer att återkomma till dig med information om de olika betalsätt som är tillgängliga i ditt land, till exempel autogiro, onlinebetalningar eller lokala betalningslösningar.


Rättelser av fakturor

Om en faktura av någon anledning är på fel belopp kommer vi inte att skicka någon ny faktura. Istället kommer den ursprungliga fakturan förbli giltig, och vi utfärdar ett separat dokument med det belopp som ska läggas till eller dras av från den ursprungliga fakturan. Detta kommer antingen att vara en kreditnota eller en debetnota. Tänk på att kreditnotor inte kan betalas ut till ditt bankkonto – du kan använda dem för att betala framtida fakturor.


Hantera svartmarkerade fakturor

Om en faktura är svartmarkerad innebär det att du inte har betalat den, och att ditt boende har stängts på vår plattform till följd av detta. Så snart vi har fått full betalning för alla utestående fakturor, och dessa fakturor har grönmarkerats, kommer du att kunna öppna ditt boende hos oss igen. Läs mer i den här artikeln.

Du kan se alla dina fakturor genom att logga in på extranätet, klicka på Ekonomi och sedan på Fakturor. Svart- eller rödmarkerade fakturor har inte betalats. När en faktura har blivit svartmarkerad kan den endast betalas via banköverföring.

Var den här artikeln till hjälp?