Så bestrider du din faktura

Uppdaterad för 3 månader sen | Lästid: 5 min
Spara

Partners får provisionsfakturor baserat på alla bokningar från föregående månad. Det är partnerns ansvar att granska varje bokning inom 48 timmar efter gästens utcheckning för att se till att boendet faktureras rätt belopp. 

Om du tror att ditt boende har fakturerats felaktigt efter att fakturan har utfärdats kan du ta itu med detta genom att skicka ett bestridande till Booking.com.


Artikelns innehåll


Så undviker du felaktiga fakturor

Det är tidskrävande att be om och vänta på kreditnotor. För att undvika att få felaktiga fakturor är det bra att tänka på vissa grundläggande saker när det gäller hanteringen av bokningar:

 • Markera ändringar i tid
  Alla ändringar i en bokning måste markeras i extranätet inom 48 timmar efter utcheckning för att de ska återspeglas korrekt i vår provisionsfaktura. Det gäller även när du markerar uteblivna ankomster och avbokningar. Tänk på att gäster fortfarande kan lämna en recension om du inte markerar en utebliven ankomst. Recensionen fungerar sedan som bevis för en genomförd bokning. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du markerar uteblivna ankomster och avbokningar.
  Det är helt och hållet ditt ansvar att markera dessa ändringar, i enlighet med våra allmänna leveransvillkor. Om ändringarna inte markeras inom 48 timmar efter utcheckning kommer du att debiteras full provision för den ursprungliga bokningen. Om du inte kan markera ändringarna i extranätet kan du kontakta vår supportavdelning.
 • Markera betalkort som ogiltiga
  I de fall då ej återbetalningsbara eller endast delvis återbetalningsbara bokningar inte har debiterats gästens betalkort måste du markera kortet som ogiltigt. Om du inte gör det kommer vi att ta ut provision på bokningen.

  Följ dessa steg för att markera ett betalkort som ogiltigt:
 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Bokningar.
 3. Klicka på gästens namn eller bokningsnumret och välj sedan Markera betalkortet som ogiltigt.

Så bestrider du en provisionsfaktura och ber om en kreditnota

Om du fortfarande tror att ditt boende har fått en felaktig faktura kan du bestrida provisionen och begära en kreditnota i extranätet för bokningar som är högst tre månader gamla. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på Ekonomi och välj Bokningsöversikt.
 3. Välj faktureringsperiod.
 4. Hitta bokningen som du vill bestrida provisionen för och välj den.
 5. Markera rutan i kolumnen Bestrid provisionsbeloppet.
 6. Klicka på den blå knappen med texten Bestrid bokning (som du hittar ovanför kolumnen Kommentarer).
 7. Välj orsak till bestridandet.
 8. Fyll i alla uppgifter angående bestridandet.
 9. Ange beloppet som gästen har betalat.
 10.  Klicka på Nästa.
 11. Granska ditt bestridande och klicka sedan på Skicka in bestridandet.

Det kan ta upp till 14 arbetsdagar innan vi behandlar din förfrågan. Du får en notis i Meddelanden på extranätet när det är klart. Du behöver inte kontakta oss för en uppdatering innan dess.

När ett bestridande godkänns och vi har bekräftat att vi behöver korrigera en faktura åt dig kommer vi att utfärda en kreditnota. Kreditnotan kommer att visa det belopp som måste dras av från originalfakturan. Du hittar mer information om hur du betalar fakturor här. Kom ihåg att du bara kan bestrida provisionen för bokningar med fakturor.
Om ditt bestridande avslås får du ett meddelande under fliken Meddelanden i extranätet och du blir ansvarig för att betala enligt den ursprungliga fakturan.


Så bestrider du provision på avgifter du avstått från

Om en gäst avbokar och ådrar sig en straffavgift kan du välja att avstå från avgiften och slippa betala provision. Om betalningen gjordes via ett virtuellt betalkort eller Booking.coms betalningstjänst måste du vänta tills fakturan för bokningen har utfärdats. Sedan kan du skicka ett meddelande till oss på extranätet för att bestrida fakturan. Så här gör du:

 1. Logga in på extranätet.
 2. Klicka på fliken Meddelanden och välj sedan Booking.com-meddelanden.
 3. Klicka på Se kontaktalternativ.
 4. Klicka på Ekonomi (fakturor och betalningar) och välj sedan Bestrida fakturor som ämne.
 5. Klicka på Se alla kontaktalternativ och sedan på Skicka meddelande.
 6. Skriv in numret för den bokning du bestrider i textrutan.
 7. Bifoga bevis på relevant återbetalning/chargeback från din bank, antingen som en pdf eller som en skärmdump.
 8. Klicka på Skicka meddelande.

Vad du ska göra när du får en kreditnota

Vi utfärdar kreditnotor endast under exceptionella omständigheter. Därför är det viktigt att du ser till att statusen för dina bokningar alltid är korrekt under Bokningar på extranätet.

Hur du ska hantera kreditnotan när du har fått den beror på dess värde i förhållande till den ursprungliga fakturan.

 • Om beloppet på kreditnotan är detsamma som i den ursprungliga fakturan kommer vi automatiskt att kvitta den mot den ursprungliga fakturan – du behöver inte göra något.
 • Om beloppet på kreditnotan är lägre än i den ursprungliga fakturan kommer vi automatiskt att dra av beloppet från den ursprungliga fakturan – du kommer att behöva betala det resterande fakturabeloppet.
 • Om beloppet på kreditnotan är högre än i den ursprungliga fakturan kommer vi automatiskt att kvitta den mot den ursprungliga fakturan och dra av det resterande beloppet på nästa faktura – du behöver inte göra något.

Kreditnotor har inget utgångsdatum, så du kan använda dem så länge ditt samarbete med oss fortgår. Du kan använda kreditnotor på kommande provisionsfakturor. Observera att om du får en kreditnota så kan den bara användas en gång. 

Om du har några andra frågor kan du läsa den här artikeln. Om du har problem med att använda din kreditnota, kan du skicka en förfrågan under fliken Meddelanden i extranätet och välja "Faktura och provision" som ämne.

Var den här artikeln till hjälp?