Så fungerar olika typer av fakturor

Uppdaterad för 6 månader sen | Lästid: 4 min
Spara

Det finns ett antal olika typer av fakturor som kan utfärdas till dig. Utöver provisionsfakturor kan du också få följande typer av fakturor: fakturor gällande kundklagomål och felrapportering samt debetnotor och kreditnotor. 

Du hittar mer information om dina månatliga provisionsfakturor i den här artikeln om hur provisionen fungerar.


Artikelns innehåll


Allmän information

 

Alla fakturor skickas via mejl och du kan se och ladda ner dem i extranätet. Om du har frågor angående dessa fakturor kontaktar du oss så här:

  1. Logga in på extranätet.
  2. Gå till Meddelanden och klicka på Booking.com-meddelanden
  3. Klicka på Kontakta oss i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Skriv nytt meddelande eller på Se kontaktalternativ.
  4. Välj ämnet Bokningar och underämnet Annat.

Fakturor gällande kundklagomål

 

En faktura gällande kundklagomål utfärdas på grund av omplacering, dubbelbokning (dvs. överbokning), felaktig debitering eller gästklagomål. Dessa fakturor utfärdas en gång i månaden.

Om du får en faktura gällande kundklagomål får du även ett meddelande från vår kundtjänst via "Meddelanden" på extranätet som informerar dig om extradebiteringen. Fakturan innehåller också en kort beskrivning av anledningen till att den utfärdades samt bokningsnumret för den aktuella bokningen.


Fakturor gällande felrapportering

 

En faktura gällande felrapportering utfärdas vid en felaktig markering av en utebliven ankomst. Dessa fakturor utfärdas en gång i månaden. 

När en bokning markeras som en utebliven ankomst får gästen också ett meddelande för att verifiera den här informationen. Om gästen rapporterar att de har bott på boendet eller att de har debiterats för bokningen debiteras provision på denna faktura. Du får ett meddelande via mejl när detta inträffar. Fakturan innehåller de bokningsnummer som har rapporterats felaktigt. 


Debetnotor

 

En debetnota utfärdas om en bokning ändras/avbokas men gästen har genomfört vistelsen. Den kan också utfärdas om bokningen avbokas på vår plattform och omvandlas till en direktbokning. I dessa fall debiteras provisionen. Dessa fakturor utfärdas en gång i månaden.  

Denna faktura liknar en faktura som utfärdas för en felaktigt rapporterad utebliven ankomst. Den visas även som "Debetnota" på sidan Ekonomi i extranätet. Fakturan innehåller bokningsnumret för den aktuella bokningen. 

Det finns ytterligare debetnotor som utfärdas i sällsynta fall där det finns starka bevis på ett mönster för att undvika provision. Denna fakturatyp kan inte bestridas. De utfärdas en gång var tredje månad, följt av kommunikation via mejl. 


Kreditnotor

 

En kreditnota utfärdas för att korrigera en tidigare faktura där du har ett utestående belopp som ska betalas ut. Den består av en kredit som kan användas till en framtida faktura eller en befintlig obetald faktura. Kreditnotan innehåller alltid ett fakturanummer eller en översikt över bokningsnummer. Dessa fakturor utfärdas under hela månaden.

Du kan läsa mer om kreditnotor här.

Var den här artikeln till hjälp?